İsm-i Azam salavat-ı şerif (Bir çok murat ve bir çok derde deva salevat-ı şerif)

sponsor reklam

İSM-İ AZAM SALAVAT-I ŞERİF

Evlenemeyen çabuk evlenmesi,hastaların şifası,satılamayan şeylerin satılması,Müşterinin çoğalması ve bir çok murat için salevat-ı Şerif:

“Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme inni es’elüke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel a’lel müebbed* Eddaimil bakıl mühalled* Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed* Ve es’elüke bismikel a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad* El müteali an vahdetil kemmi vel aded*El mukaddesi an külli ehad* Ve bi hakkı bismillahirrahmanirrahıymi kul hüvellahü ehad* Allahüssamed* Lem yelid ve lem yuled* Ve lem yekün lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri hayatil vücud* Ves sebebil a’zami li külli mevcud* Salaten tüsebbitü fi kalbil iman*Ve tühaffizunil kur’an* Ve tüfehhimüni minhül ayat* Ve teftehu li biha nural cennat* Ve nuran neıym* Ve nuran nezari ila vechikel kerim* Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

Ey Allâh! Şüphesiz ben Senden; o yüce,müebbed,daim ve ebedi olan Zâtın’ın(yaratttığı o mübarek) nûrundan;O Peygamberlerin ve Rasûlün Muhammed(Aleyhisselam)’ın kalbine yazılmış olan o En büyük İsmin hürmetine istiyorum.Yine elbette ki ben Senden(ikincisi ve üçüncüsü olan sayılar itibariyle değilde) ehadiyyetin birliği ile tek olan,kemmiyet ve adedin tekliğinden de yüce ve herkesten(de herşeyden de )Mukaddes olan İsm-i Âzam’ın bahşına istiyorum
Ve nihâi olarak da):O Rahman ve o Rahim olan Allah’ın ismiyle! de ki: “O Allah’tır,Ehad’dir.Ancak Allâh Samed’dir(hiçbir kimseye muhtaç olmayıp herkes kendisine muhtaç olandır).O doğurmamıştır ve doğrulmamıştır.Hiçbir kimse O’na denk de olmamıştır.”(meâlindeki İhlâs Sûresi) hakkı için diliyorum ki;varlık âleminin vâr olmasının sırrı ve her bir mevcur(yaratılmış) için en büyük (var olma) sebeb’i olan Efendimiz Muhammed’e öyle bir salât ile salât edesin ki o salât;kalbimde imânı sabit kılsın,bana Kur’an-ı Kerim’i ezberletsin,ondaki âyet-i kerimleri bana anlama kabiliyeti sağlasın,onunla bana(umûmen) cennetlerin nûrunu,(hususen de) Na’im cennetinin nûrunu ve Keremli Zâtın’ı müşâhedenin nurunu açasın.(Ey Allâh! Efendimiz’e)Ehl-i Beyti’ne ve sahâbesine (de bu salâtl beraber çokca selam eyle.”
Bu salevat-ı Şerifenin Fazilet ve faydaları;
Bu salevat-ı şerife büyük veli,ârifi billah Şeyh Muhammed Takiyüddin ed-Dimeşki el-Hanbeli(Kudduise sirruhu) Hazretleri’ne aittir. Bu saleat-ı Şerifenin Faydaları hakkında müsatakil bir risale vardır ki sahibi bu salevat-ı şerifede İsm-i Âzam’ı zikretmiştir.

Bu Salevat-ı şerifeyi okumanın faydalarında bazılarını sayacak olursak;
1-Bu Salevat-ı şerifeyi her gün 100 kere okuyan,evliyaullahtan(Allâh-u Te’âlâ’nın özel dostlarından olur.
2-Bu salevat-ı şerifeyi her gün 1000 kere okuyan kişi gaybtan infak eder yani geçimin nerden geldiğini anlayamacak şekilde kendisine bir bereket ihsân edilip hiç bitmeden harcar tükenmez.
3- Bu salevat-ı şerifeyi Cumayı Cumartesiye bağlaya gece zalimi helak için 1000 kere okunursa onun helakı için çok ilğinç haller zuhur eder.
4-Yol kesen eşkiya veya başka tehlikeli hadiseler karşısında sol ayağın altına alınan bir avuç toprak üzerine bu salevat-ı şerifyeyi 7 kere okunup sonra düşmanların bulunduğu tarafa doğru,yukarı tarafa atıldığı zaman anında düşman helak olur.
5-Bu salevat- şerifeyi aşağıdaki zikredilicek niyetlerden hangisi için 7 kere okursa o murat hasıl olur.
-Kaybolan bir şey bulunur.
-Kaçan bir şey geri gelir.
-Çalınan bir mal iade edilir.
-yağma edilen bir mal iade edilir.
-Emanet alınan bir şey selametle döner.
Verilen borç zayi olmayıp geri ödenir.Ancak her seferinde sevabınının Rasûlüllah (s..a) ,Ehl-i Beyit’ne sahabesine,dostlarına,ricâl-i Ğayba ve nöbet eshabına(dünyada görevli tasarruf sahibi velilere) ve onların reisine ulaşmasına niyet edilerek bu salevat-i şerif okunur.
Ayrıca okuyan kişi istediği şeyin gerçekleşmesi durumunda Rasulüllah’ın.Ehli beyti’nin,sahabesinin,Evliyaullahın ve dostlarının adına fakirlere,miskinlere ve yetimlere biraz tatlı ve yiyecekler ikram edeceğine baştan niyete derse,bu durumdda muradının hasıl olması daha kuvvetli muhtemeldir ki haceti hasıl olduğunda da bunu gerekleştirmelidir.
-Bu salevat-ı şerife günnük buhurunun üzerine okunup hasta olan kişi bununla tütsülenirse,hangi hastalık olursa olsun Allha-u Teala’nın izniyle iyileşir.
-Baş ağrısı,miğren,sıtma,göz iltihabı ve gözlerle ilğili hastalıklar için gül suyuna,her birinin evvelinde 1 Fatiha okunarak bu salevat-ı şerif 7 kere okunur ardından hsata bu suyu vücuduna sürerse,Allah-u Teala’nın iziniyle anında afiyete kavuşur.
-Her hangi bir hastanın yahut yilan ve akrep tarafından sokulan kişinin şifası için,bu salevat-ı şerife her birinin evvelinde 1 Fatiha okunarak su üzerine toplam 7 defa okunduktan sonrahasta olan kişi bu sudanvücuduna sürer ve içerse ,Allahü Teala’nın izniyle şifa bulur.
-Sütü kaçmış emziren bir annenin yada(inek gibi) bir hayvanın sütü bol olsu diye,bu salevat-ı şerife her birinin evvelinde 1 Fatiha okunarak kaynak suyu üzerine toplam 7 kere okunup sütü bollaşması istenen kişiye içirir ve süt bölgesine o sudan sürülürse,Allah-u Teala’nın izniyle sütü bolca olur.
-Doğum zorluğu,idrar sıkışması ve bel soğukluğu bulunan kişiler için,bu salevat-ı şerife her birinin evvelinde 1 Fatiha okunarak buhura  veya suya yada yağa veyahut da merhem üzerine okunarak vücuttaki o bölgeye sürülürse,Allahü Teala’nın izniyle maksat hasıl olur.
-Kendisinde cinlerden sebeb bir rahatsızlık bulunan kişinin şifası içn bu salevat-ı şerife bir parçasına okunup hastanın başına bağlanırsa,Allah-u Teala’nın izniyle şifa bulur.
-Bu salevat-ı şerife 1,3,7 gibi tek sayılar üzere 7 kere de olsa iyi olur-bir su üzerine okunup uyumadan önce içirilirse,Allahü Teala’nın iziniye o kişiler şu dertlerden kurtulur.(Korkutucu rüyalar,Panik atak gibi durumlar,Unutkanlık,nefes darlığı,Gögüs ağrısı,yel girmesinden dolayı sasıl olan rahatsızlık,kulunç ağrıları,uykusuzluk,kalp çarpması)
-Bu salevat-ı şerifenin yazılı olduğu bir kağıt dükkana asılırsa,orada güzel haller zuhur eder.İnsanlara makbul görümür,alışveriş çoğalır,ticaret,Kâr ve bereket artar.
-Satılmak istenen bir eşyanın yada evlendirilmek istenen bir kızın üzerine bu salevat-ı şerif okunup üflenirse ona karşı rağbet artan bakanlara karşı onda güzellik zuhur eder.
-Rasülullah (s.a.v)’i yada Hhızır(a.s) rüyada görmek isteyen veya bir şeyin akıbetini merak edip ne olacağını bilmek isteyen yahut dünyası ve ahireti için faydalı bir şey öğrenmek isteyen kişi,uyurken başının yanında da gül suyu yad agül yağı gibi hoş kokulu bir şey bulundurarak bu salevat-ı şerifi 100 kere okur ve abdestli bir vaziyette kıbleye dogru uyur.
Böyle yaparsa o insanın niyet ettiğ yani görmek istediği şeyle ilğili Rasulüllah’ın rühaniyeti ona temessü eder.Tabi k, bu mesele,kişinin kabiliyetine göre değişirçHımmeti ne kadar güçlüyse,ruhani sûuret daha belirgin olur.Böylece o kişiye,merak ettiği şeylerle ilğili bilğiler ruhaniyetten akıtılır ve kitaplarda bunulmayacak malumat kendisine verilir.
Bir insan kırk gün ihlaslı bir şekilde bu hal üzere devam ederse hikmet pınarları kalbinden diline vurur,keşif ehlinden olur,kabul nurlarıyla boyanır,nurlar ona şekillenip gözükür.Ama bu duruma ulaşan kişi sırrını gizlemelidir ki işi geçerli olsun.Yoksa sırları ifşa ettiği için veliler divanından silinir.
Yine de insan,mevcut olana razı gelmelidir,çünkü en faydalı şey odur.Gayb aleminden perde açılsa da insan yine başına geleni seçer,zira en hayırlısı kişnin başına gelenndir.
-Aşağıda bu salevet- şerifi zikredenler şu muratlarına ererler.
a)kaçan geri gelir
b)saralı bir bayıldığında ayılır.
c) Büyüden dolayı(cimadan) bağlı olan çözülür.
d)Kendisinde sihir etki eden kişi büyüden kurtulur.
e)Hapisteki kişi serbets bırakılır.
f)Esir olan kurtulur.
g) Gamı,kederi ve hüznü olanın derdi zail olur.
h)Borçlu kişi borcundan kurtulur.
ı)Sevilmmeyen ve itibarsız durumda olan kişi insanlar tarafından sevilir.
i)Toplummdan dışlanan kişi itibar kazanır.
j)felçli kişi felçten kurtulur.
k)Hasta kişi derdinden şifa bulur.
l)Sıtmaya tutulan kişi deva bulur.
m)Cinlemiş kişi başına gelen sıkıntıdan kurtulur.
n)Hamile kadın kolayca doğum yapar.
Yukarda zikredilen muratların husulü için şu terkip uygulanır.
(119) gram halis zeytinyağı byaz bir cam kaba ,o kapda küçük bir küpün içine konulur evi yada bulunduğu yerin kıble duvarının önüne konulur.
Bununla beraber (günlük) buhuru yakılır ve buna Câvi) benjamin) bitkisi ve kişniş yaprağıda katılırsa daha güzel olur.Zira beyaz günlük evliya ve salihlerin amberidir.Bu buhurlar da yakılırsa icabet ervah tarafınfan tasiri çabuk olur.
Sonra 2 rekat hacet namazı kılınıp sevabı rasulüllah ve ehl-i beyine,sahabesine ve dostlarına hediye olarak bağışlanır
Bunun ardından da kıbleye yönelmiş olarak içinde zeytinyağı bulunan kabın mevcut olduğu küçük küpün üzerine el koyarak,ismi azam mesbaesinde olan bu salevat-ı şerif 1000 defa okunur.
Kıraat tamamlanınca yine 2 rekat Allah rızası için namaz kılınıp sevabı rasüllullah ve ehli beytine,sahabesine ve dostlarına hediye edilir.
Bu vazifeler biter bitmez zeytinyağından bir miktar yenilir ve yine aynı mahlade tutulan zeytinyağından( o ğünle beraber toplam 3 gün) iki gün daha yada daha fazla süreyle yenilirse,hacet sahibinin muradı hasıl olur ve bir çok faydası nail olur.
Kaynak:laleğül dergisi
(Yusuf ibnü İsmail en-nebhani,Se’âde-tü’d-dareyn fi’s-salati ala seyyidi’l-Kevneyn sallalahü Alayhi ve Sellem, sh:316-318)

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

EL VE AYAK AĞRILARINDAN KURTULMAK İÇİN “ÂYET-İ KERİM “

Her kim El ve Ayak ağrılarından kurtulmak istiyorsa, tavsiye edilen ilaçları kullanmak ile beraber şifanın Allah’u Teala’dan geleceğini umar...

SABAH VE AŞKAM GÜNAHLARIN AFFI VE MAĞFİRETİ İÇİN OKUNACAK DUALAR

Enes ibni Mâlik(r.a)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh(s.a.v) şöyle buyurmuştur. “Kim sabahladığında; “Ey ...

Her gece Peygamber Efendimiz rüyada görmek için salavat

Şeyh Salih ibni Abdirrezzâk el-Yemenî (Radiyallâhu Anh) şöyle demiştir: ”Her kim vücudunu, bulunduğu yeri ve elbisesini temizledikten ...

TÂRIK SÛRESİ VE FAZİLETLERİ

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim (sevabını umarak) Tarık suresini okursa, Allah’ü Teala, gökte ki bütün y...

ŞEVVAL AYININ GÜNDÜZ VE GECESİNDE ÇOK MÜHİM NAMAZ “ÂZATLILAR NAMAZI”

Enes(r.a)’dan rivayet edilen bir hadis şerifte Rasuûlüllâh (s.a.v) şöyle buyurmuştur. “her kim şevval ayı içerisinde gece veya g...

BAYRAM GÜNÜ İSTİĞFAR VE ÖNEMİ

Resûlullah Efendimiz(s.a.v) buyurdular ki; “Her kim sevabını sadece Allah’tan umarak iki bayram gecesini ihya ederse,kalplerin ö...

BAYRAM GECESİ GÜNAHLARIN AFFI İÇİN ÖZEL NAMAZ

BAYRAM GECESİ NAMAZI MUTLAKA KILINIZ …. Rabi ibni Haysen(r.a) Abdullah ibni Mes’ûd(r.a.)’ın şöyle anlattığını rivayet etmi...

Cuma gecesi teheccüd vaktinde “Kendisinden nefret eden “kimsenin sevgisini kazanmak için âyet ve dua

Her kim Cuma gecesi teheccüd vaktinde Tevbe suresinin son ayetini ve “Ente yâ Rabbi Hasbi’ala fülânibni Fülanete. E’atıf kalbehü ‘aley...

Ramazan ayında cehennemde azad olmak için yapılacaklar

Ramazan-ı şerif ayında cehennemden âzad  olunmak isteyen her mü’min bunun sebeblerine yapışmalıdır. Bir hadis-i şerifte:” Şu dör...

Sabah-Akşam ” Allah’tan ansızın gelen hayır ve ansızın gelecek şerlerden korunma” Duası

Sevgili Peygamberimiz(s.a.v) sabah ve akşam şu duayı  okurdu. Hz.Enes (r.a) Anlatıyor. Peygamber Efendimiz sabahladığı ve akşamladığı zaman ...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...