Her Hangi Bir istek İçin Çok Tesirli Dua (7 salavatlı dua)

 

salevat

Çok mühim bir istegi olan bir kimse sabah namazından önce kalkar,abdestini alır ve kıbleye dönerek oturur.Önce Aşağıda vereceğim seyyidül istiğfarı 7 defa okur.Göz yaşları ile Allah’tan affolunmayı ister sonrada birer defa okunduklarında yüzbinlerce okunmuş sevabı verilen aşağıda verdiğim Salavatlar birer kere okunur.Buna devam eden kimse bi iznillah hayırlı istegine kavuşur.

SEYYİDÜL İSTİĞFAR(7 defa okunur)

“Allahümme entel melikül hayyüllezii laa ilaahe illaa ente Ente halakteni ve ene abdüke ve  ene alaa ahdike ve va’dike mesteta’tü euzü bike min şerri maa sana’tü ebüü leke bi nimetike aleyye  ve ebüü ü bi zenbii fağfir lii zunubii fe inneke la yağfiruzzünube illa ente.”

7  SALEVAT-I ŞERİFELER

1.Salevat (Bi ADEDİ ELF)
“Allahümme salli alaa syyidinaa muhammedin bi adedi elfi enfaasil mahluukaat.Ve salli ala seyyidinaa Muhammedin bi adedi eş’aaril mevcudat.Ve salli alaa seyyidinaa Muhammedin bi adedi sevaakinil erdi vessemaavaat.Ve salli alaa seyyidinaa Muhammedin bi adedi hurufil levhi ved-deavaat.Ve salli alaa seyyidina Muhammedin bi adedi küllil ma’düüdaat velma’lumaat.Min evveli ezelihii ve evsatı haşrihii ve aahıri bakaaihii ve alaa aalihi ve sahbihit tayyibiynet taahiriyne ecmeıyn.Bi rahmetike Yaa erhamerraahımiyn..

2.Salevat (SALAT-I MÜNCİYE)

“Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa aali syyidina muhammed.

Salaaten tünciynaa biha min cemiy’ıl ehvaali velaafaat.ve takzıylenaa bihaa cemiy’al haacaat…

Ve Tütahhirinaa bihaa mincemiy’ısseyyiaat.

Ve terfeunaa bihaa ındeke e’led deracaat.

Ve tubelliğunaa bihaa aksal ğaayaat.

Min cemiy’ıl hayraat-i fil hayaati ve ba’del memaat.

İndeke alaa külli şey’in kadiyr.

3.Salevat(SALAT-I NARİYE)(Salat-ı tefriciye)

“Allahümme salli  salaaten kaamileten ve sellim selaamen taaammen alaa seyyidinaa muhammedinilleziitenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tukzaa bihil havaaicü ve tünaalü bihirreğaaabü ve husnül havaatimü ve husnül havatim.Ve yüsteskal ğamaamü bi vechihil keriym ve alaa aalihii ve sahbihii fii külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lüümin lek.

4. Salevat(HAZRETİ SIDDIYK’IN(R.A.)SALATI

“Allaahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa aali seyyidina muhammedin ve alaa aali seyyidinaa muhammed.

Ve baarik ve sellim aleyhi ve alyehim.

Euuzü billaahi minelhemni ve huzni ve minel cübüni vel buhuli ve minel aczi vel keseli ve min galebiit deyni ve kahrir ricaal.

5 .Salevat(SALAT-I FETHİYE)

Allahümme salli ve sellim ve baarik alaa seyyidinaa Muhammedinil faatihı limaa uğlika velhaatimi limaa sebeka.

Naasıril hakkı bilhakkı vel haadii ilaa sıraatıkel müstekıym.

Ve alaa aalihiii hakka kadrihii ve mikdaarihil azıym.”

6.Salevat(Kudretten taş üzerine yazılan salevat)

“Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin bahri envaarike ve ma’dini esraarike ve lisaani huccetike ve aruusi memleketike ve imaami hazratike ve tıraazı mülkike ve hazaaini rahmetike ve tarıykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insaani aynil vücüüdi.Vessebebi fii külli mevcüüdin ayni a’yaani halkıkel mütekaddimi min nuuri zıyaaike.Salaaten tedüümü bi devaamike ve tebkaa bi bekaaike laa müntehaa lehaa düüne ılmıke salaaten turzıyke ve turzıyhi ve terzaa ve terzaa bihaa annaa Yaa rabbel aalemiyn.”

7. Salevat(Bİ ADEDİ ELF..)

“Allahümme salli alaa seyyidinaa muhammedin biadedi elfi anfasil mahlukaat.Ve salli alaa seyyidina Muhammedin bi adedi eş’aaril mevcuudaat.Ve salli alaa seyyidina Muhammedin bi adedi sevaakinil erdi vesemaavaat.Ve salli  alaa seyyidinaa  muhammedin biadedi hurufil levhı vedeavaat.Ve salli alaa seyyidina muhammedin bi adedi külli ma’düüdaat ve ma’lüümaat… Min evveli ezelihi ve evsatı haşrihii ve ahıri bakaaihii ve alaa aalihi ve sahbihit tayyibiynet taahiriyne ecmaıyn.Bi rahmetike Yaa erhamerraahımiyn.”

 

 

 

 

Arama etiketleri : en tesırlı salavat,salati fethiye,en tesirli salavatlar,salavat duası,en büyük tesirli dualar,tesirli salavatlar,7 salavatlı dua,çok tesirli salavatlar

19 “Her Hangi Bir istek İçin Çok Tesirli Dua (7 salavatlı dua)

  1. bu formülü uygulamak istiyorum fakat seyyidül istigfar için 7kez okunur denmiş digerlerini kaç kere okuyacagız cevaplayabilir mısınız lütfen ?

  2. ben 12 rekatlık nafile namazı kılıyorum sonunda Kenzül Arş okuyorum ve yanında Salaten Tüncina okuyup 70 kere Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim ve Ya Kadir Ya Kaviyyü okuyup 5 günde 51 yasini bitirmeye çalışıyorum sizce nasıl ve neler önerirsiniz.

  3. merhaba ben size daha önce yazmıştım.Hatırlarsanız eşim benden soğukluk,nefret duyuyor.Aramıza bana kardeş diye tanıttığı dul bir kadını evimize getirdi,hayatımıza soktu ve kocamın aşk mesajlarını yakaladım.Buna tepki verince evi terk etti.Sorduğumda yeminler ediyor yapmadım diye.Sen beni itham ettin diyerek boşanma davası açtı ve benim adıma her şeyi kabul etmiş gibi gösterip bir kağıt hazırlatmış.Bana imza at diye zorlama yapıyor.Bende itiraz ettim boşanmamak için.Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum.Bana yardımcı olurmusunuz Allah rızası için!Şimdiden teşekkürler.Allah’a emanet olun.

    • Kardeşim size zorla kağıt imzalatamaz onun için imzalmayın tekrar barışmak için siz yemeklere 232 defa Ya Kebir c.c ve 1001 defa ya vedud c.c okuyun

  4. şuanda burada değil ankarada çalışıyor şimdide yurdışına gideceğim diye takmış kafayı. namaz kılmak kuran okumak istiyorum ama yapamıyorum depresyondayım morlim bozuk neyapacacağımı bilmiyorum allahımdan başka kimsem yok hep dua ediyorum hayırlı geceler

  5. bu salavatların vede vermiş oldugunuz dua ların arapça yazılışları varmı onlardan okumak daha iyi bence türkçe okunuşlar eksik olabiliyor varsa arapçalarını ekleyebilirmisiniz…

    • Aldığım kaynakta arapçası yoktu kaynağıda yazdım kardeşim.ama raştırıp bulursam eklerim.ama herekse arapça bilmiyor

  6. s.a. benim eşime yaklaşamama gibi bir rahatsızlığım var korkuyorum psikolojikmiş. nasıl dua etmeliyim yardımcı olursanız çok sevinirim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>