Esmaül Hüsna okuma usülleri(ebced değerleri,zikir saatleri) en anlaşılır şekilde

İbn-i Îsâ’nın belirttiği bu vakitler yedi tânedir: bunlar aşağıda açıklamalı bir şekilde anlatılmıştır.

Esmaül Hüsnanın hangi günün hangi saatinde  okunacağı açıklamalı şekilde verilmiştir.

Önce Esmaül Hüsna’nın önemi ve neden okunması faydalıdır  ona bakalım.Kur’anı-Kerim’ nasıl bahsi geçmiştir.Biraz bahsetmek isityorum.

[Esmâ-i Hüsnâ Zikri ve Adâbında A'râf sûresi 180. âyette, "O'na (Allâh'a) o isimlerle duâ edin. " buyrulduğunu, bir hadîs-i şerîfde de “Allah Teâlâ'nın güzel isimlerini ezberleyip sonuna kadar sayanların cennetle müjdelendiği” ni belirtmiştir. İşte bu Allah Teâlâ buyruğu ve Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem müjdesi, Esmâ-i Hüsnâ'nın tarîkat mensûbu olan veya olmayan bütün müslümanların dilinden düşürmedikleri zikri, yani virdi olmuştur. Bu husus tarikatlarca daha sistemli ve tertipli hâle getirilmiştir. Allah Teâlâ'yı zikretmek Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde emredilmiştir. Bu âyetlerden birisi şöyledir : "Ey mü'minler! Allâh'ı çok zikredin. O'nu sabah akşam tesbîh edin. "[1]
İşte Kur’an-ı Kerim’deki bu âyetler, müslümanlar arasında Allah Teâlâ’yı zikretmenin, bir ibâdet olarak müslümanlar arasında yayğınlaşmasına vesîle olmuştur. Esmâ-i Hüsnâ zikri âyetlerin de işâretiyle zikir ibâdetin ayrılmaz bir unsurudur. Zikri tarîkatlar bir sisteme bağlamışlardır. Her tarîkatın kendi mensuplarına tavsiye ettiği bir zikir âdabı, usûlü ve sayısı vardır. Bu, o tarîkatın virdi, yani belli zamanlarda, belli mikdarda tekrar edilerek okunan şeyler olarak kabul edilir. Esmâ-i Hüsnâ zikri de bazı tarîkatların virdleri (evrâdı) arasındadır. Mesela, Halvetiyye tarîkatında şu yedi Esmâ asıl kabul edilmiştir:
Kelime-i tevhîd, Allâh, Hû, Hak, Hayy, Kayyûm, Kahhâr.
Şu beş isim de fürû’ (ek, ilave) kabul edilmiştir:
Fettâh, Vâhid, Ehad, Samed, Allâh.
Bu son beş isim, asıl kabul edilenlere ilâve edilir.[2]
Esma-i Hüsnâ hakkında birçok eserler telif edilmiş ve yazılmıştır. Niyâzî-i Mısrî kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin Şerhu’l-Esmâi’l-Hüsnâ Risâlesi de bulunmaktadır. Bu eserlere örnek olarak İbn-i Îsâ’nın[3] Esmâ-i Hüsnâ Şerhi isimli eserinde [4] esmâ zikrine başlamadan önce şartların bulunduğu ve bunlar için şartların olduğu ve yerine getirilmesini tavsiye etmektedir. Ondan sonra zikre başlanabilecektir. O, eserinde her ismin hangi vakitte ve kaç adet zikredilmesi gerektiğini de, genellikle son beyitte belirtmiştir. Buna göre her ismin zikredileceği vakit ve adet bellidir.
İbn-i Îsâ’nın belirttiği bu vakitler yedi tânedir:
1. Güneş,
2. Müşteri (Jüpiter, Mars),
3. Zühre (Venüs, Çobanyıldızı),
4. Mirrîh (Merih),
5. Kamer (Ay).
6. Utârid (Merkür),
7. Zuhal (Satürn).

Görüldüğü gibi, Allah Teâlâ’nın isimlerinin zikredileceği vakitler bazı gezegenlerin isimleriyle anılmaktadır. İbn-i Îsâ, eserinde [5], şema hâlinde, bu vakitlerin hangi günün hangi kısmına isâbet ettiğini takdîm etmiştir. Günün bu kısımları da şunlardır:
1. Sabah,
2. Kuşluk,
3, Zevâl (Güneşin tam tepe noktaya ulaştığı ân),
4. Öğle, 5. Mâ-beyn (Öğle ile ikindei arası),
6. İkindi,
7. Akşam.
İsimlerin zikredileceği vakitler, her günün bu kısımlarından farklı birine isâbet etmektedir. Onların isâbet ettiği, günün bu kısımları da şunlardır:

ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

 

Güneş : Pazartesi( mâ-beyn ); Salı( kuşluk) ;Çarşamba( ikindi) ; Perşembe( zevâl) ; Cuma( akşam) ; Cumartesi( öğle );Pazar( sabah.)

Müşteri : Pazartesi, zevâl ; Salı, akşam ; Çarşamba, öğle ; Perşembe, sabah ; Cuma, mâ-beyn ; Cumartesi, kuşluk ; Pazar, ikindi.

Zühre : Pazartesi, ikindi ; Salı, zevâl ; Çarşamba, akşam ; Perşembe, öğle; Cuma, sabah ; Cumartesi, mâ-beyn ; Pazar, kuşluk.

Mirrîh(merih) : Pazartesi, öğle ; Salı, sabah ; Çarşamba, mâ-beyn ; Perşembe, kuşluk ; Cuma, ikindi ; Cumartesi, zevâl ; Pazar, akşam.

Kamer(Ay) : Pazartesi, sabah ; Salı, mâ-beyn ; Çarşamba, kuşluk ; Perşembe, ikindi ; Cuma, zevâl ; Cumartesi, akşam ; Pazar, öğle.

Utârid : Pazartesi, akşam ; Salı, öğle ; Çarşamba, sabah ; Perşembe, mâ-beyn ; Cuma, kuşluk ; Cumartesi, ikindi ; Pazar, zevâl.

Zuhal : Pazartesi, kuşluk ; Salı, ikindi ; Çarşamba, zevâl ; Perşembe, akşam ; Cuma, öğle ; Cumartesi, sabah ; Pazar, mâ-beyn.

Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ’da belirtilen üsûle göre bu vakitlerde okunacak isimler ve adetleri şunlardır :
Güneş : 1. Allâh (66), 2. er-Rahmân (298), 3. er-Rahîm (386), 4. el-Melik (90), 5. es-Selâm (131), 6. el-Hâlık (731), 7. el-Bârî (204), 8. el-Bâsıt (72). 9. er-Râfi‘ (351), 10. el-Muizz (117), 11. el-Basîr (300), 12. el-Hakem (68), 13. el-Adl (104), 14. el-Gafûr (1286), 15. el-Aliyy (110), 16. el-Hafîd(1481), 17. el-Mukît (550), 18. el-Celîl (73), 19. el-Bâis (573). 20. el-Muhsî (148), 21. el-Hayy (18), 22. el-Kâdir (305), 23. el- Muktedir (744), 24. el-Evvel (37), 25. el-Vâlî (47), 26. el-Afüvv (156), 27. Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (1100), 28. el-Ganî (1060), 29. el-Mâni‘ (161), 30. en-Nûr (256), 31. el-Hâdî (20), 32. el-Bâkî (113), 33. er-Reşîd (514), 34. es-Sabûr (298).

Müşterî : 1. el-Kuddûs (170), 2. el-Müheymin (145), 3. el-Mütekebbir (662), 4. el-Kahhâr (306), 5. el-Alîm (150), 6. el-Kâbız (903), 7. es-Semî‘ (180), 8. el-Kebîr (231), El-Mücib (55), 10. eş-Şehîd (319), 11. el-Hamîd (62), 12. el-Mübdî (56), 13. el-Kayyûm (156), 14. es-Samed (134), 15. et-Tevvâb (409), 16. el- Muksıt (219), 17. el-Câmi‘ (114), 18. el-Bedî‘ (86).

Zühre : 1. el-Mü’min (136), 2. el-Gaffâr (1281), 3. el-Vehhâb (14), 4. er-Rezzâk (308), 5. el-Latîf (129), 6. eş-Şekûr (526), 7. el-Hasîb (80), 8. el-Kerîm (270), 9. er-Rakîb (312), 10. el-Mecîd (57), 11. el- Vekîl (66), 12. el-Metîn (500), 13. el-Muhyî (68), 14. el-Mâcid (48), 15. el-Berr (202), 16. el-Muğnî (1100), 17. el-Vâris (707).

Mirrîh : 1. el-Azîz (94), 2. el-Cebbâr (206), 3. el-Müzill (770), 4. el-Kavî (110), 5. el-Velî (46), 6. el- Mümît (490), 7. el-Vâhid (19), 8. el-Ehad (13), 9. el-Âhir (801), 9. el-Müntakim (630), 10. ed-Dârr (1001).

Kamer (Ay): 1. el-Mûsavvir (336), 2. el-Habîr (812), 3. el-Vâsi‘ (137), 4. el-Hakîm (78), 5. el-Vedûd (20), 6. el-Bâtın (62).

Utârid : 1. el-Fettâh (489), 2. el-Azîm (1020), 3. el-Muîd (124), 4. er-Raûf (286), 5. Mâlikü’l-Mülk (212).

Zuhal : 1. el-Hâfız (998), 2. el-Halîm (88), 3. el-Vâcid (14), 4. el-Mukaddim (184), 5. el-Muahhir (184), 6. ez-Zâhir (1106), 7. el-Müteâl (551), 8. el-Nâfi‘ (201).] [9] 10 el_Hafid(1481)

Arama etiketleri : esmaül hüsna zikir saatleri,esmaül hüsna nasıl okunur,esmaül hüsna zikir,esmaül hüsna ebced,ya vedud sırları,esma okuma saatleri,kamer saati hangi saattir,esmaül hüsna okuma zamanları

273 “Esmaül Hüsna okuma usülleri(ebced değerleri,zikir saatleri) en anlaşılır şekilde

 1. lütfen beni aydınlatır mısınız bu ebced ve saatler kafamı allak bullak etti mesela esmaül hüsnanın 99 unu da ezbere biliyoruz bunu istediğimiz an aklımıza geldiği zaman zikredemicekmiyiz allahı her an zikredemzmiyiz illaki saatlere göremi ben kötü bir niyetle okumuyorum her isminin ayrı bir tesiri olduğu için saat gözetmeksizin zikrediyorum iyiye doğru gidecek şeyleri kötüye mi yöneltmiş oluyorum?

  • Kardeşim İslam bilimcileri ve Nihat Hatipoğlu,Mustafa Karataş,Dr.Arif Arslan hocaların söylediklerine göre her an istediğin kadar çekebilirsin.Fakat her ismin anlamı ve amacı ayrıdır bilirsiniz.Örneğin Allah’ın latif ismi ile lutfunu istersin.Selam ismiyle selamet istersin.Bunların ebced değerine gören gün ve saatinde okunması da islam bilimcilerinin ve havas alimlerinin deneyimlerine göre söylenmiştir.Dr.Arif Aslanın Allah’ın isimleirinin sırları isimli kitabında İsimlerin ebced değeri ve saatleri ile okunursa maksada daha hızlı ulaşılır diyor.Ben kendim ise hangi sıkıntım var ise one göre bir isim seçiyorum.Sabah akşam yada her namazdan sonra belirtilen değer ile okuyorum.O ismin hürmetine istiyorum Allah’tan.Mesela Rızık konusunda çektiğim zikirlerin çok faydasını gördüm ve şaşırdım.Sabah akşam 308 defa “Ya Fettah,Ya Rezzak” “İnnelahe hüverrezakı zül kuvvetil metin,vela havle vela kuvvete illa billahin aliyyil azim.” 21 defa çekiyorum.Vakitm olursa “Ya Gani,Ya Muğni” çekiyorum.Sizde ebced hesabına göre yapamazsanız.kendiniz için gerekli olan ismi seçip onları zikredin.Dilerim yardımcı olmuşumdur.Tabi vaktiniz olursa bir defada tüm isimleri okukuyun.Saygılar Allah yar ve yardımcınız olsun.

 2. S.A.ben bu zikirleri sabah namazı ve yatsı namazından sonra okuyuorum.özellikle 16641 YA LATIYF Celle Celaluh gece okumak.tek oturuşta yada 2-3-4 geceye bölüp okuyabilirsiniz.sonra da günlük 1000-2000 çekiyorum.benim sorum 99 Esmadan belirlenen ihtiyaca göre 10 tane esma her gün zikir şeklinde çekilir mi? bir de benim okuyup öğrendiğim kadarı ile hayvani gıdalardan yememek daha doğru mu?davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor değil mi?gıybet.haram vb.şeylerden uzak olmak?

  • Kusura bakmayın bir hafta yokdum,aynen dediğin gibi ihtiyacına göre hangi isim cevap veriyrosa onu istediğin kadar çekebilirsin. Ama tabi kitaplarda dendiğine göre tam ebced karşılığı söylenirse daha iyi olur.bende hangi ihtiyacım varsa ona karşılık gelne ismi dediğin gibi sabah okunsa daha iyi akşamda çekiyorum Allah uardımcınız olsun dualarınız kabul olsun.

   • Siz öyle şeylere takılmayın kardeşim bilmeden yaptığınız şeylerden sorumlu değilsiniz.Ama dua etmeye devam edin sakin olun her zorluğun arkasından bir kolayluk verecektir Allahım.Sitemde çok dua var bu konuyla ilğili.Eğer eşiniz geliyorsa eve arada içeceği her hangi bir şeye “Ya Vedud” ismi şerifini 400 defa okuyun ve Allahım eşimin bana olan sevgisini artır aramızdaki anlaşmazlığı gider diye dua edin.Birde Allahın “Selam ismi şerifini” bol bol çekin özellikle sabah namazından önce kalkın yada gece dua edin.Lütfen hayata küsmeyin siz elinizden geleni yapın gerisini Allaha bırakın eğer dönmüyeceksede mutlaka bir hayır vardır.Ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışın çocuğunuz için.Dünyanın sonu değil zis eğer isterseniz neler başarırsınız.Bizide 4 kardeşimle birlikte Annemi babam terktetmişti.Ama Annem bilinçsiz ve cahil olmasına rağmen dayandı çabaladı tabi çok üzüldü.Ama bizler büyüdük evlendik ve Anneme şimdi sultanlar gibi bakıyoruz babam izs perişan.İşte bu nedenle ayakta durmaya çalış.farzedin ve Allah gecinden versin kocanız ölebilirdi de ozaman ne yapardın.bana yine yazın konuşalım.

 3. selamlar sayfada yer alan bilgileri not ediyordum ki el-müşteri ismi takıldı kafama ALLAH ın 99 isminde olmadığı kesin fakat diğer isimlerindede el- müşteri ismi yok acaba bir yanlışlık mı oldu diye sormak gereği duydum eğer var ise kaynek belrtiniz yok ise lütfen düzeltiniz selamlar..

 4. BEN ÇALINAN ZİYNET EŞYALARIM İÇİN BİR KAÇ ESMA SEÇTİM. FAKAT BİRBİRİNİ NÖTR EDER. FAYDASI OLMAZ DİYORLAR. MESELA: YA CAMİİ 114, YA MUKADDİM 184, YA MUİD 124, YA VACİD 196, YA KAVİYY 116, YA ALİM 150 ACABA YANLIŞMI YAPIYORUM. BUNLARIN HEPSİNİ BERABER SABAHLARI SAYILARINCA ÇEKİYORUM. SAATLERİNİ BULUP AYRI AYRI MI ÇEKSEM. BİR YILDIR ÇEKİYORUM HİÇBİR FAYDASI OLMADI GİBİ. BELKİDE OLUYORDUR. HİÇ BİLMİYORUM. LÜTFEN BANA YARDIM EDİN. HEPSİNİ BİRDEN OKUYORUM YA ACABA BİRBİRLERİNİN FAYDASINI YOK MU EDİYORLAR.

  • Merhaba bu isimleri ayrı ayrı faydaları vardır.Ama özellikle Cami ismini okuyun ayrıca.
   Bir malı veya yakını kaybolan kimse “Ya hafıyz” isimi şerifini(119) defa zikreder,sonrada aşağıdaki ayeti de (119) defa okursa Allah-ü Teala kaybettiği şeyi o kimseye geri dödürür.tecrübe edilmiştir.

   ”inneha in tekü miskale habbetin min hardelin fetekün fi sahretin ev fissemavati ev fil ardı yeti binallahü innallahe latıyfün habiyrün.
   ayrıca:
   Kaybolan bir şeyin geri gelmesi için aşağıdaki dua 3-5 yada 7 kere okunur.

   “Allahümme raddetdalleti ve hadiyed dalaleti ente tehdi mined dalaleti ürdüd aleyye dalleti bi kudretike ve sulatnike fe inneha min ataike ve fadlik.”

   Kaynak:Pamuk yayıncılık(günlük dualar.)
   aybolan veya Çalınan Bir Şeyin Bulunması için..

   Bir şeyi koybolan veya çalınan kimse , Malın çalındığı veya kaybolduğu yerin kapısında durarak (40 Defa ) Târık Suresi’ni okursa Allah’ın izni ile malı en kısa zamanda bulunur veya rüyasında kendisine nerede olduğu gösterilir.

   KAynak: Kitâbü’l Fevâid,Sh25
   Bu dualardan birini yada birkaçını yapabilirsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun.

 5. merhaba,ben bilmem ki yazmam dorumudur bir sorem dedim .biz bir ayleyle ortak islere baslamistik .onlara butun aylemiz cok yarim etik ama o ayle oyle bir tuzak yaptilar ki bize ne kadar sav oldumuzu anladik. sekiz senenin ortaklini ve isimizi elimizden alip benim aylemi hem maddi hem manevi olarak sifirda biraktilar .kaybetiklerimizi gerri alames .ve bende allah sinarrak dua ederek aylemi ayakta tutmay orasem. nasil dua etmemi sizlerede bir danisem dedim.

  • Allah kimsenin hakkını kimsede bırakmaz kardeşim.Onun için onları Allaha havale edin ve dua edin.Allah’ın “Adl”ismine sığınabilirsiniz.Allah’ın “Hakk”ismine sığınabilirsiniz.Birde Fetih suresini okuyun .Ayrıca “Ya Kadir”isimini 100 defa çekin.Cuma günü “3025 ” defa “Ya Mucib” ismini sabah namazından sonra okuyun ve dua edin.Allah yar ve yardımcınız olsun.
   İşlerin düzene girmesi için de aşağıdaki duayı okuyun.
   “Allahümme ahsin akibetena fi’l-umuri külliha ve ecirna min hızyi’d-dünya ve azabi’l-ahıreti.”

   Anlamı:Allahım bütün işlerimin sonucunu güzel eyle,beni dünyada rezil olmakdan ve ahiret azabından koru.

   kaynak:Nihat Hatipoğlu(günlük dualar)
   Ayrıca helal ve bol rızık için,
   Her sabah 308 defa “Ya Fettah,Ya Rezaak” okuyun çok faydası vardır.
   Akşamları da Vakıa suresini okuyun.
   Orada kaybetmiş olabilirsiniz.Allah’ın rızkı çok geniştir.yeniden verir.

 6. Teşekkür ederim yönetici. Hepsini yürekten inanarak deniyeceğim. Fakat diğer sorumada yanıt bekliyorum. Mesela; El Camii (Toplayan) ve El Mukaddim (Öne geçiren)beraber çekilmesi, El Muid (Elden kaçani geri getirmek) ve El Vacid (Aradığını bulmak) isimlerinin beraber çekilmesi yani birbirlerini etkisiz yapıyorlar mıdır. Teşekkürler

 7. sayın yönetici örneğin allahın isimleri kitaplarda el er veya ed -es le başlıyor örn. tüm bunları okurken ya konulacağını söylediler örneğin el melik yerine ya melik gibi birde 99 ismi ne için günün hangi saati ve sayısını yazabilirseniz memnun olurum birde her kaynakda rakamlar farklı yardımcı olurmusunuz hayırlı iş hayırlı eş hayırlı ömür için sağlık için çok merak ediyorum teşekkürler

  • Rakamlar genellikle aynıdır ama bazı kaynaklar farklı olabilir.Benim kaynağım Dr.Arif Arslan hoca ve Nihat Hatipoğlu.İsimler evet söyledğiniz gibi de okunabilir ama mesela “Ya fettah celle celal
   hü”diye okumak saygından dolayı çok dah faydalı diye okudum bende bu şekilde okuyorum.Hoşça kalın sağlık ve senlikler diliyorum tekrar sorunuz olursa seve seve.

 8. BEN KISACA BAZI İSİMLER BİRLİKTE ÇEKİLİRKEN BİRBİRLERİNİ NÖTR EDEBİLİR MİŞ. BEN ÇEKTİĞİM ESMALAR BİRBİRLERİNİ SIFIRLAMASINLAR İSTİYORUM. BU YÜZDEN ÇEKTİĞİM ESMALARI YAZDIM. SAYILARI DOĞRU, FAKAT BİRBİRLERİNİ ETKİSİZ YAPARLAR MI? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM SAYGILAR.

  • Çektiğiniz isimleri göremedim.bazı isimleri birlikte okumak daha iyi dir.mesela El-Kâbid esması sıkan anlamıdadır.Bunula birlikte açan genişleten ismi olan El-Bâsıt okunur ama her ismin bir özelliği vardır.Ve biramaca yönelitir..Özellikle rızık,sevgi lutuf içeren isimler birlikte çekildiği zaman daha etkili olur belirtilir.

  • Geçmiş olsun Allah şifalar versin.

   Şahmeran duası(her derde deva,panik atak,manik,depresif durumlar ve her istek)

   10 November 2011 | Kategori: Dualar
   Share on facebookShare on google_plusone_shareShare on twitterShare on emailMore Sharing Services

   Bu dua kelime-i tevhit ve Esma-i ilahilerden meydana gelmiştir.Ama havas ilminde,üst ve ileri seviyede kuvvetli ve özel amaçlar için kullanılan esmalardan tertip edilmiştir.Bu nedenle bu dua depresif hallere,manik ve panik atağa iyi gelmekte,tertibi yani aşağıdaki okuma şekline uygun olarak hasta tarafından bizzat okunduğunda tedaviye ulaşılmakta ve Allah’ın izniyle hasta iyileşmektedir.

   Okuma Şekli;Günde 3 defa 21′er defa olmak üzere okunur ve arkasından dilek Allah’tan istenir.Hastalıktan kurtulmak için ise bizzat ifade edilir.Şahmeran duası her derde deva olabilecek güçte bir duadır ve sadece hastalıktan kurtulmakla sınırlı değildir.

   Allah’u la ilahe illa Hüvel Hayyu’l-Kayyum
   Allah’u la ilalhe illa Hüve’l-Aliyyu’l-hakim
   Allah’u la ilahe illa Hüve’s-Semiu’l-Alim
   Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim
   Allah’u la ilahe illa hüve’l-Vahidu’l-Ehad
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ferdü’l-Varid
   Allah’u la ilahe illa hüve Raufu’r-Rahim
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Aziz’u’r-Rahim
   Allah’u la ilahe illa hüve’z-Zahiru’l-Batın
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ahadu’s-Samed
   Allah’u la ilahe illa hüve’l-Fettahu’l-Alim
   Allah’u la ilahe illa Huve’l-Azizu’l-Alim
   Allah’u la ilahe illa Huve’l-Hannanu’l-Mennanu’Deyyan
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Kadiru’l-Kadir
   Allah’u la ilahe illa Hüve’Rafiu’l-Alim
   Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rabbü’l-Arş’il -Azim
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Meliku’l-Kudüs
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Hakku’l-Mübin
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Baisü’l-Varis
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Esmau’l-Hüsna
   Hüve’l-Hayy’u la ilahe illa Hu.Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn
   Subhane Birahmetike ya Erhame’r-rahimin.
   Ve’l-Hamdu-lillahi Rabbi’l-Alemin

   Kaynak:Dr.Arif Arslan(Dua İle Gelen Şifa)
   Ruh ve sinir hastalıklarına aşağıdaki dualar okunur.

   Bir bardak suya 132 kere “Rabbi enni meseniyed durru ve ente er-Hamü’r Rahim”
   Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazani ve euzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve euzü bike mine’l-cübni ve’l buhli ve euzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r-ricali.”
   Sağ el gögsün üstüne konup,aşağıdaki sure 7 kere okunur.
   “Elem neşrah leke sadrek.Ve vada’na anke vizrek.Ellezi enkada zahrek, ve refa’na leke zikrek.Feinne me’al’usri yüsren.İnne me’al usri yüsren.Feiza ferağte fensab.Ve illa Rabbike ferğab.”
   “La ilahe illAllahu kable külli şey’in ve la ilahe illAllahu yebka Rabbuna ve yefna küllü şey’in”
   “Ya Allahü’r-Rakib-ül Hafiz-ür-Rahim.Ya Allahü’l-Hayy-ül-Halim-ül’Azim-ür-Rauf-ül-Kerim.Ya Allahü’l-Hayy-ül-Kayyum-ül-Kaimü ala külli nefsin bima kesebet,hul beyni ve beyne adüvvi.”
   Aşağıdaki tertib yapılır.
   1000 kere “Bismillahirrahmanirrahim”
   1000 kere Fatiha suresi
   1000 kere “La ilahe illa’llah Muhammedü’r Rasulü’llah.
   1000 kere “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid.”
   “Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammmed.Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid.”

   Kaynak:Duaların Esrarı(Ayhan Yalçın)

 9. ıygunler rabbım sızlerden razı olsun bızım gbı bu ılmı bıleynlere yardımcı oldunz ıcın bende zayıflamak ıcın esma duydum ve bu esma hangı esmadı kac adet ve nasıl okunur cveap yazarsanız cok sevınırım allh razı olsun sızden

  • Zayıflamak için özel bir isim yokfakat genç ve diri kalmakiçin güne 18 defa “ya Hayy” ismi okunur istersen büyük ebced değerine göre 324 defa okuyabilirsin.

 10. Merhaba efendim
  Ismimize gore nasil ebcedccikariyoruz VE bu nasil nerede isimize yariyor..VE hesapladiktan sonra Oma uygun esmalar adetleri neye gore belirleniyor ltf BİLGİ verip ogretip aciklarmisiniz

  Saygilarimla
  Burak

  • Hayırlı sabahlar isminizi arapça yazdırıyor içinde harfleri ebced değerine göre değerlendirip topluyorlar mesela 62 çıktı Allahın ismlerinin ebced değeri 62 yada ona en yakın ismi siziz esmanız oluyor.

 11. Sayin yonetici Ya-Mucib isminin ne zaman okunacagina dair gun ve saati goremedim. Acaba eklemeniz mumkun mu? Allah razi olsun cok guzel bir site..

 12. selamun aleyküm arkadaşlar esmaül hüsna okunacak adetler konusunda sorum olacak okunacak olan miktar örnek Ya Aziz 94 defa okunmalı bu rakamlar neye göre belirmenmiştir. HEPİMİZDEN ALLAH RAZI OLUR İNŞALLAH

  • Merhaba hayırlı akşamlar;”tevhid ve sıfat” ilmiyle uğraşa İslam alimleri bu mübarek ismlerin yardımıyla yüce rabbimizin ilahi sıafatlarını kendi beşeri güçleri nisbetinde anlamaya ve anlatmaya çalışmışlardır.Bir ksım alim de esmaül Hüsnada geçen isimlerin sayısını “Ebced-i kebir” usülüyle hesaplamış vehangisimin ne kadar hangi hacetler için kaçar kere okunacağını bildirmişlerdir.Bu konuda çok kitap yazılmıştır.

 13. iyi geceler hocam ben şahmaran duasını açıklamanız yani ne anlama geldiğini ve nezaman okumamız veya gerektiğini anlatırmısınız bazı arkadaşlarım duayı okumamı istemiyorlar bana göre bu duada allahın isimleri geçiyor neden okumamda sakınca var anlamış değilim bana açıklarsanız hocam sevinirim saygılar

  • Okumanızda hiç bir sakınca yok İşte ne güzel Allahın isimleri var içinde Allah bana ismlerimle dua edin diyor.
   Okuma usulü yazıyor.

   Bu dua kelime-i tevhit ve Esma-i ilahilerden meydana gelmiştir.Ama havas ilminde,üst ve ileri seviyede kuvvetli ve özel amaçlar için kullanılan esmalardan tertip edilmiştir.Bu nedenle bu dua depresif hallere,manik ve panik atağa iyi gelmekte,tertibi yani aşağıdaki okuma şekline uygun olarak hasta tarafından bizzat okunduğunda tedaviye ulaşılmakta ve Allah’ın izniyle hasta iyileşmektedir.

   Okuma Şekli;Günde 3 defa 21′er defa olmak üzere okunur ve arkasından dilek Allah’tan istenir.Hastalıktan kurtulmak için ise bizzat ifade edilir.Şahmeran duası her derde deva olabilecek güçte bir duadır ve sadece hastalıktan kurtulmakla sınırlı değildir.

   Allah’u la ilahe illa Hüvel Hayyu’l-Kayyum
   Allah’u la ilalhe illa Hüve’l-Aliyyu’l-hakim
   Allah’u la ilahe illa Hüve’s-Semiu’l-Alim
   Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim
   Allah’u la ilahe illa hüve’l-Vahidu’l-Ehad
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ferdü’l-Varid
   Allah’u la ilahe illa hüve Raufu’r-Rahim
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Aziz’u’r-Rahim
   Allah’u la ilahe illa hüve’z-Zahiru’l-Batın
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ahadu’s-Samed
   Allah’u la ilahe illa hüve’l-Fettahu’l-Alim
   Allah’u la ilahe illa Huve’l-Azizu’l-Alim
   Allah’u la ilahe illa Huve’l-Hannanu’l-Mennanu’Deyyan
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Kadiru’l-Kadir
   Allah’u la ilahe illa Hüve’Rafiu’l-Alim
   Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rabbü’l-Arş’il -Azim
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Meliku’l-Kudüs
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Hakku’l-Mübin
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Baisü’l-Varis
   Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Esmau’l-Hüsna
   Hüve’l-Hayy’u la ilahe illa Hu.Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn
   Subhane Birahmetike ya Erhame’r-rahimin.
   Ve’l-Hamdu-lillahi Rabbi’l-Alemin

   Kaynak:Dr.Arif Arslan(Dua İle Gelen Şifa)

 14. ben mesala sabah saatlerinde sayıya göre 5tane esmayı cekiyordum önce birini cekiyorum sayısı bitene kadar sonra digerine geciyorum böle cekmem dogru deilmi

 15. mrb ben bir arkadaşımın babası için bir dua esma sorcaktım kendisi kanser hastası var mı şifa bulmak için dua tertibi yardımcı olursaanız çok sevinirimmm:((

  • MERHABA ALLAH ŞİFA VERSİN.
   Hastalıklara ya hastanın kendisi yada başkası tarafından okunacak şifa duaları:

   45 gün süreyle her gün 1 FATİHA süresi,arkasından (422) kere “Ya Şafi” İsmi Şerifi okunur.Ve şöyle dua edilir.” Ya Rabbi! Sen şifa vericisin.Bu hastaya(bana) şifa ver.Onu (Beni) iyi edecek,ancak Senin şifandır.Ey Allah’ım ! Öyle bir şifa ver ki bir daha acı ve üzüntü görmesin(görmeyeyim).
   Bir miktar suya (yağmur suyu olursa daha iyi) (100) kere “Ya Rahman” 41 kere “Ya Şekur“, 21 kere “Ya Selam” ve 786 defa “Bismillahirrahmanirrahim” okunur.Sonra “Ya Rabbi Hazret-i Muhammed salla ‘llahu aleyhi ve sellem ve ehli beyti Muhammed rıdvanallahi Teala aleyhim ve ecmain’in hürmetine beni(şu hastayı)bütün dertlerinden halas eyle” diye dua edilir ve su içilir.
   Cuma günü Cum’a namazından önce 200 defa ” Ya Allah” denilip dua edilir.

 16. sa. Abimin evlenmesini çok istiyoruz ama gönlüne göre birini bulup evlenemedi bunun için hangi esmayı çekmemiz lazım ve kaç gün kaç tane çekmeleyiz yardımcı olursanız sevinirim Allah’a emanet olun.

 17. Merhabalar, kızım LYS sınavına hazırlanıyor.. Bilgi yönünden bir eksiğimiz yok ancak, çok heyecan ve stress yapıyor.. Hangi Esmaları okuyabilirim.. Teşekkür ederim..

  • her sabah 184 ya Mukaddim c.c 37 Ya Evvel c.c okuyun.”Ya Hayyü Ya Kayyum bi rahmetike esteğisü” okuyum ayrıca sitemin facebooksyafasındaher gün onlar için dua ediliyor katılın.

 18. benim ebced hesabında numaram 607 arkadaşımın 251 acaba hangi esmaları okumamaız gerekir?Allah yar ve yardımcınız olsun…

 19. benim ebced hesabında numaram 607 arkadaşımın 251 acaba hangi esmaları okumamaız gerekir?Allah yar ve yardımcınız olsun…

 20. ismim abdülkadir
  ismime göre hangi esmayı okuyaym.
  bol kazançlı iş için hangi ismi ne kadar ne süreyle okumalıyıım.
  Allah razı olsn.

  • isminiz arapça yazdıarak değerini ne olduğunu öğrenin ona göre söylerim.Bol rızıkiçin her gün 308 Ya Rezzak Ya Fettah,sabah namazından soran 100 defa Ya Aziz c.c ve Ya Melik c.c 120 defa okuyun.her gün 1100 defa Ya Ganiyy ya Muğni c.c okuyun.

 21. Sayın yönetici merhaba
  Benim ismim ebced hesabımda karşılığı 60.
  Kız arkadaşımın ise 96 çıktı
  Benim ve kız arkadaşımın hangi esmaları okuması gerekiyor. Allah razı olsun.

 22. Sayın yönetici teşekkür ederim.
  2 sorum olacak
  Ya mücib ve ya melik kaç kez okunacak? Belli bir zamanı varmı? Yoksa hergünmü okuyacağız?
  Bir de ya mücib ve ya melik esmalarının faziletleri nedir?

  • ya Mücib c.c 55 defa perşembe günü sabah okunur.dualrın kabulüiçin ve birçok fazileti vardır siteme bakın
   Ya Melik c.c 90 defa çarşamba sabahı maddive manevi zenlik için ve dah abirçok faileti vardır.

 23. Kız arkadaşımın ebced değeri karşılığı çıkan ya melik esmasını onun adına ona göndererek ben okuyabilirmiyim.

 24. selamün aleykum sayfa yöneticisi, benim bir sorum olacaktı,benim arkadaşıma cinler musallat olmuş onun için ne okumamız lazım,selam ve dua ile

 25. selamün aleyküm sayfa yönetici ben namazlı abdesli ve zikir çeken biriyim ama cinlerin esiri gibiyim yaşadığımn bir sürü rahatsızlığın haricinde birde beynime bir negatif kelime veyahut cümle yükleniyor ve onu beynim ve kalbim istem dışı zikrediyor ve buna engel olmam mümkün değil zikrettirilen şey ailemle ilgiliveya kendimle hiç farketmez mutlaka gerçekleşiyor benim ve annemin birde epilepsi vebedensel engelli 15 yaşında bir kız kardeşim var biz ufacık birşe sevinemiyoruz mutlaka arkasından üzüntü yaşıyoruz veyazı çalışıyordum çalıştığım yerde çoluk çocuk bile bana ayak işlerini yaptırıyor kendi işyerimde bile böyleolunca ailem beni çalıştırmama kararı aldı ben 27 yaşında bbekar bir kızım bu yazdıklarımı benim yerime annem yazıyor annem çok ilgili benimle benim ara ara anlatabildiklerimi otoparlıyor yani benim aklımı kullanmam düşünmem bile yasak ne olur bize yardı edin nasıl kurtulıruz ALLAH razı olsun

  • gamze hanım bununla ilğil bir çok dua var sitemde…aMa siz bir doktorada gitseniz iyi olur.peygamberimizn okuduğu Şeytanı kahreden dua var sitemde onun okuyun..Ayetel Kürsi okuyun..Felak ve Nas surelerin i okuyun.

 26. selamün aleyküm ismim yıldız ebcet değerimi hesapladım 2080 el veliyy sizce de doğrumudur acaba? allah razı olsun sizden..

 27. ayrıca anlamadığım bişey var ismimizin ebcet sayısını bularak en yakın olan el veliy bulduk 2080 kez zifretmemiz gerekmio mu yoksa el veliyy ye göre 2116 mı

 28. Allahın gönlümdekini hayırlı etmesi için ve sevdiğime kavuşabilmem kalbini bana döndürebilmem için sizce en doğru zikir nedir yardımlarınız için çok sağolsun

 29. merhaba
  isimlerin ebced değeri nasıl hesaplanıyor. fazileti nedir hadis falan mı bu hanği alim tavsiye etmştir biraz bilgilendirirseniz sevinirim.

 30. Ne olur yardım edin. Benim sevdiğim var evlenmek istiyoruz önce annesi olur diyordu ama şimdi de ben uzaktan gelin alamam deyip olmaz diyo. Etkili acil teshir edecek bi esma ya da dua var mi

 31. merheba benim merak ettiğim esma-ül husna lardan herkes ama herkes faydalanabilirmi mesela hiristiyan olanlar biyerde öyle bişey duydumda dorumu diilmi merak ettim esma-ül husna lardan yararlanmak için özel şartlarıvarmı namaz kılmak gibi

 32. hayırlı akşamlar ben bir kız gördüm Allahın izniyle onla evlenmek istiyorum onunla konuşuyoruz ama ben ona birtürlü içimi açamıyorum onunda bana ilgi duyması için hangi esmayı zikretmeliyim günde kaç defa hangi saatlerde ve kaç gün boyunca yardımcı olusanız çok sevinirim teşekkürler

 33. ben dua sormadım hangi esmayı zikredeceğimi sormuştum bir kız seviyorum Allah ın izniyle evlenmek istiyorum bunun için kaçgün boyunca , günde kaç defa hangi esmayı yada esmaları zikretmeliyim söylemek istediğim buydu

 34. ben dua sormamıştım esma sormuştum bir kızı seviyorum Allah ın izniyle onla evlenmek istiyorum kızla konuşuyorum ama ona açılamadım onun bana ilgi duyaması için hangi esmayı günde kaçdefa kaç gün zikretmem gerekiyor unu sormuştum

 35. merheba sayın yönetici öncelikle teşekkürler böyle soru sorma imkanını bize verdiğiniz için benim yüzümde yağlanmadan dolayı sivilceler akneler ve sivilce izleri var pürüssüz bir cilde sahip olmak için günde kaç defa hangi esmayı zikretmem lazım bu konuda yardımcı olurmusunuz lütfen teşekkürler

  • bitkisel tevaviyöntemleri var hastalık bölümünde sitemin onları uygulayın.Birde her gün elinizi yüzünüze koyarak 201 ya Nafi c.c okuyun

 36. tekrar merheba bende zikirmatik var demem oki elimi yüzüme koyarsam zikirmatikle zikirleri sayamam eli yüze koymak şartmı ve birde benim için çok önemli zikir yaparken düzgün bir şekilde yapamıyorum mesela ya Nafi demem gerekirken ya nafiz çıkıyo istemeden azımdan bu bi sorun teşkil edrmi tekrar teşekkür edrim saygılarımla

 37. dedinizya ellerini yüzüne koyarak 201 ya nafi okuyun diye elimi yüzüme koymam şartmı ve birde her zikrin sonunda cc demelimiyim çünkü ozaman zikir çok zor oluyor saygılarımla

 38. Merhaba merih saatlerini tam olarak öğrenebilirmiyim. Bütün sitelere baktım ama çok karışık yardımcı olursanız sevinirim

  • Her gün Ya bedi 86 defa ve 707 ya Varis c.c okuyun yada 70 bin ya bedi bir kaç günde okuyun.İnşirah suresini her sabha 21 defa okuyun

 39. Yani pazartesi günleri güneş mabeyn vaktinemi denk geliyor hep? her pazartesi güneş esmalarını mabeyn vaktindemi okuyacağız? o kısım çok karışık

 40. merhaba,kardeşimin isminin ebced değeri 236,bu durumda hangi esmaları okuması gerekir,yardımcı olursanız sevinirim…

 41. SORUMUN CEVABI DOĞRU İSE ONAY ALABİLİRMİYİM SAYIN YÖNETİCİ? ONA GÖRE İNŞAALLAH PAZARTESİ GÜNÜ NAMAZ + ESMALAR SAATİNDE DEVAM EDECEĞİMDE???

 42. Yani pazartesi günleri güneş mabeyn vaktinemi denk geliyor hep? her pazartesi güneş esmalarını mabeyn vaktindemi okuyacağız? o kısım çok karışık <<<<<<<<<<

  • KARDEŞİM PAZARTESİ GÜNÜNÜN SAATİ AYDIR.PZARTESİ AY SAATİ DE GÜNEŞ DOĞARKEN VE İKİNDİ NAMZI SONRASIDIR.YADA TAM GECE YARISIDIR.

 43. Bak şimdi hocam.Bu esmaların vakitleri her gün farklımı olmakta ? misal ya Settar – el Gaffar (sadece kafadan bir örnek) bu esmalar pazartesi sabah namazı sonu güneş doğarken okunacakken, diğer hafta farklı bir gün farklı bir vaktemi geçiş yapıyor, ben bunu soruyorum.

  • SEZGİN KARDEŞİM BENİM KAYNAĞIMD AHER SEMA HANGİ GÜN HANGİ SAATTE OKUNCAK YAZAR ONA BAKIN KAFANIZ KARIŞMASIN DEĞİŞMEZ ONLAR PAZARTESİ GÜNÜ ESMALRINI YAZDIM MESELA O GÜN HANGİ SATATE OKUNCAK AYZRA KAFANIZ KARIŞMASIN

 44. tüm esmaların vakitleri sabitmi değişkenmi yani.ona göre namaz harici her zaman düzenli okumaya gayret göstereceğiz.

 45. HÜSEYİN PEHLİVAN

  sayın yönetici yorumları okudum Allah razı olsun herkesten.son sorunun cevabı eksik gibi

  bir esmanın günü diyelim ki pazar.pazar saatinde adedinde okunacak buraya kadar tamam.

  peki birde bu esmayı hergün okuyun deniyor.okuma günü pazar olan esma hergün okunur mu?okunursa okuma günü neden şart koşuluyor.

  • Evliyalar güns aat belirtmeden her gün her saat okumuşlar tabi onlar Alalh rızası için okumşlar. ama biz de her gün saat gözetmeden okuyabiliriz ama saatind eokumak günüde okumak istekelr için daha tesirli olur denir.o yüzden diğer günler ya o günün saatinde yada uygun zamada okuyabilirsiniz

 46. merebalar ben ebced nedir bilmezdim pekde merak etmedim ama rüyamda bana ebced hesabıma bakıp iki haf söylüyorlar. biri n harfinin olduğunu diyolar ben n nedir yi bilmiyorum diyorum.. zaten sen n yi daha yazamıyosun diyorlar. sonra ters c harfini söylüyolarlar kim diye soruyolar evet ben onu tanıyorum diyorum. ondan sana haberr var diiyorlar ben anlamadımm. bu rüyanın anlamını… yardım ederseniz sevinirim

 47. selamun aleykum yönetıcı kardesım öneclıkle sıze sorum hamıle kalmak ısteyen arkadaşlarımız var ve bu arkadaşlarımız ıcın 70,000 ya varıs cekıyoruz bebegı olması hamıle kalması nıyetıyle bunun hakkında hadısı serıf varmıdır yanı 70000 ya varıs okunması hakkında. bırde benım adım özlem ecbed hesabım nedır yardımcı olursanız sevınırım sımdıden allah razı olsun

 48. slm ilk önce bizleri böyle bilgilendirdiğiniz için sonsuz tşkler benim bir işyerim var son zamanlar işlerim bozuldu çok borçlandım borçtan kurtulmak vede bol rızık için hangi esmaları vede nekadar okumalıyım tşkler şimdiden

 49. mehaba.benim ismin sebnem. ebced degerime bir int. sitesinden baktim 392 cikti.bu dogrumu. dogru degilse acaba kac ve hangi gün hangi vakitte ne okumam gerekiyor simdiden tesekkürler.birde birse rica edecektim.su an esim ayrilmak istiyor ve dava acacagini söylüyor.yurtdisinda yasiyorum ben ve kendisi türkiyede ama buraya gelmekten vazgecti.ama birbirimizi seviyoruz ve ben her gün namaz kilip dua ediyorum.bu durumda en etkili dua nedir,bana yardimci olurmusunuz.yada ne sekilde dua etmem gerekiyor.buraya gelmeye karar vermesi icin hangi dualar var. tesekkürler.

  • evetv392 karşılığ esma 409 Ya tevvab c.c.diğer steğiniz için her gün 1100 ya zül celali vel ikram okuyun 305 ya kadir c.c..Fetih suresini okuyun 41 defa 7 günde okuma usulü sitemde var

 50. hocam selamın aleyküm benim adım ilker ebced değeri nedir ve hangi esmayı okumalıyım. bana yardımcı olursanız çok sevinirim hocam. saygılar

 51. adımın ebced değeri 69.tez zamanda hayırlı bir evlilik için hangi esmaları,hangi sayılarda,ne kadar süreliğine ,hangi zamanlarda çekmeliyim?Allah razı olsun…

 52. Merhaba ismimin ebced değeri 64 çıktı benim esmam hangisidir?ne kadar tekrarlamalıyım?birde merak ettiğim bir durum var.ismim dilek fakat ezanımdaki ismim farklı hangisine göre değer hesaplamalıyım?

 53. hocam adım yusuf ismime göre ebced degerini ben buldum yanlış bulmuşmuyum bulduysam doğrusunu yazarsanız sevinirim aynı zamanda ismime göre okumam gereken esmalr nelerdir gün ve sayıları yazarsanız sevinirim şimdiden tşk ler

 54. Hocam adım SUAT ,, takip ettiğim kadarıyla herkese yardımcı oluyorsunuz,allah sizden razı olsun.hocam ismimim ebced değeri nedir,yardımcı olursanız,birde okumam gereken esma, gün ve sayısı konusunda da yardımcı olursanız,allah razı olsun

 55. selam cunku cok karisiyor baska sitelerde er rauf utaritte bazilarinin sayilari farkli siz zuhal de 9 adet demissiniz 9. yok lutfen ve kac adet tesekurler

  • BU ADETELR VE SAYILAR KİMİ HARFLAR ADEDİ KİMİ EBCED DEEĞRİ FARKLIDIR.KARDEŞİM,
   AMA ESAS OLARAK EBCDE DEĞERİ:286 ÇARŞAMBA GÜNÜ UTARİT SAATİ AMA BAŞKA Bİ HESAPLAMAYA GÖREDE CUAMRTESİ DENİR HER İKİ GÜNDE OKUYUN

 56. Hocam allah razı olsun cevap verdiğiniz için..Hocam yıllardır namazlarımı camide kılmaya çalışıyorum buna sabah namazları da dahil,hiç bir kötü alışkanlığım yok.Yalnız Hocam yıllardır 2002 yılından beri iki yakayı bir araya getiremedim.maddi olarak hep borç ödemek zorunda kaldım ,sürekli sıkıntı çekiyorum,eşimden boşanmak zorunda kaldım.inanın benim yerimde kim olsa başına çok kötü şeyler gelirdi,ben 17 yıllık bankacıyım ,çok sabır ediyorum bana maddi rahatlamak bereket için birde bu yıllar beni çok yordu irade için ve dışardan gelelebilecek her türlü belaya karşı hangi esmaları zamanlarıyla ve adedininde söylerseniz çok sevinirim..Şimdiden allah razı olsun…

  • KARDEŞİM SEDAT MADEM ALALHA İNANIYOR ONUN YOLUND AYÜRÜYORSUN BUNUNDA BİR İMTİAHN OLDUĞUNU DÜŞÜN BAŞARIYLA BU SINAVI GÇECEĞİM DE VE İNAN.ALLAH SEVDİĞİ KULLARA BAZEN SIKINTILAR VERİR DAHA ÇOK BENİANSIN DİYE.
   HER GÜN 298 YA SABUR C.C
   514 YA REŞİD C.C
   312 YA RAKİB C.C
   100 LA İLAHE İLLALAHÜ MELİKÜL HAKKUL MÜBİN
   1100 YA ZÜL CELALİ VEL İKRAM
   1100 YA GANİYY YA MUĞNİ C.C
   EN AZ 100 İSTİĞFAR 100 SALAVAT

 57. EYVALLAH HOCAM ALLAH RAZI OLSUN CEVAP VERMİŞSİZNİZ…KESİNLİKLE İMTİHAN ONDAN SÜPHEM YOK,KESİNLİKLE İSYAN YOK,HERZAMAN ŞÜKREDERİM..BİR ÇOK İNSANA KENDİ ÇAPIMDA ELİNDEN TUTMUŞLUĞUM DA VARDIR.SİZİDE TANIMAK İSTERİM..ALLAH RAZI OLSUN.İSMİMİ SEDAT DİYE YAZMIŞSINIZ,TABİKİ ÇOK YAZAN OLUNCA NORMALDİR.GÖNÜLLER BİR OLSUN.

  • suat Bey kardeşim ben hoca değilim sizn gibi bir insanıma yılların verdiği bilği birikimi ve çok okumam sayeosnde yardımcı olmaya çalşıyorum.Allaha emanet olun

 58. Merhaba,
  Çok sevdiğim bır arkadaşımın hidayete ermesi, İslamıyet’e ve sevgili peygamberımıze sevgisinin ârtması ıcın hangi Esma çekilmeli? Onun ıcın ne okumalıyım?

 59. hocam ilk önce bayramını kutlarım hocam esmalar okunurken ilk önce dilekmi dilenir yoksa esmalardan sonramı dilek dilenir esmaları okurken 156 kere YA AFÜVV YAKAYYUM DİYEMİ OKUYACAGIM veya ilk önce 156 kere ya afüvv onraki 156kere yakayyum diyemi okuyacam aydınlatırsanız çok mutlu olurum şimdiden tşk ler

 60. hocam ayrıyeten ben121 kere ya melik 100 kere ya fettah ya rezzak vede 308 kere ya rezzak okuyom fazlaokumamın zararı olurmu

 61. Merhaba,
  Yakınımızdakı bır kişinin hidayete ermesi ve islamıyete yakın durması icın hangi Esma veya dua okunmalı?

 62. EYVALLAH..HOCAM VEYA ÜSTAT SÖYLEYEBİLİRİZ.BENİM İÇİN BİR SAKINCASI YOK…BEN YİNE HOCAM DİYE BAŞLIYAYIM SİZİ BULMUŞKEN,,1-İŞİM GEREĞİ ESMALARI OKUNMASI GEREKEN VAKİTLERDE OKUYAMAM,AMA HERGÜN OKURUM FAYDASI İNŞALLAH OLUR.2-ESMALARIN HERHANGİ BİR SIRAYA GÖRE OKUNMASI GEREKİRMİ.3-SİZİN BANA SÖYLEDİĞİNİZ ESMALRIN DIŞINDA DA HERGÜN OKUDUĞUM 4-5 ESMA VAR ACABA ÇOK FAZLA OLMUŞ OLURMU..BU 3 SORUMA DA CEVAP ALIRSAM ÜSTAT SANA ZAHMAET…ALLAH RAZI OLSUN.

  • SUAT KARDEŞİM İLLA SATİNDE OKUMAK GEREKMEZ..HER ZAMAN OKUYABİLİRSİNİZ EVLİYALRDA ALLAH RIZASI İÇİN OKUDKLARI İÇİN ZAMAMN VE SAAT GÖZTEMEMİŞLER.
   SIRA YOK KARDEŞİM..İSTEDİĞİNİ OKUYABLİRSİN.
   HAYIR ÇOK OLMAZ HER SİTEĞİN İÇİN AYRI ESMA OKUYABİLİRSİN..

 63. selamlar beyefendi 99 isim yazmissiniz ama 99. cu yok yani zu-hal 9 tane isim koymussunuz 9 cu nun ismi ve zikir adedini yazarsanir seviniriz eksik kalmasin tesekurler

 64. Zuhal : 1. el-Hâfız (1481), 2. el-Halîm (88), 3. el-Vâcid (14), 4. el-Mukaddim (184), 5. el-Muahhir (184), 6. ez-Zâhir (1106), 7. el-Müteâl (551), 8. el-Nâfi‘ (201).] [9]……….? bunu istiyoruz

 65. admin El Mukaddim ve El Muahhir ismi ikisindede 184 yazıyor yanlışım varsa lütfen dogrusunu biliyorsanız öğretin El Muaahir 847 olması gerekmezmi

 66. hocam saygılar eşimin 2 ismi var biri AYSEL biri BEYAZ olarak geçiyor ebcet değerleri ve okuması gereken esmalar nelerdir aydın latırsanız sevinirim tşk ler şimdiden

 67. Merhaba hocam ,benim iki ismim var : NACİYE GÜLİN ebcet değeri ve okumam gereken esmaları yazabilir misiniz hocam hayırlı akşamlar . Allah c.c sizden razı olsun ..

 68. ismim mehmet ebced değeri 92
  ebced değeri 90 olan el melik esmasını mı yoksa ebced değeri 94 olan el aziz esmasını mı okumalıyım teşekkürler…

 69. Merhaba. Ben yeni zikir çekmeye başladım zikirleri kendim için okuyorum mesala heybet için insanlar arasında saygı görmek için bununda ters dönme gibi bir durumu olurmu. Gününe göre okumuyorum hergün okuyorum böylede etkili olurmu 20 tane zikir okuyorum günlük bunun bi zararı olurmu fazlamı szice ve son olarak etkisini ne zaman görmeye başlarım çok teşekkurler şimdiden.

  • uğur kardeşim hiçbir zararı olmaz ama önce allah rızası için oku yani önce alalhım senin rıza ve şu isteğim için deyin

 70. hergün birlikte zikredilmek istenen iki esmanın yıldızları farklı ise,hangisinin yıldız saatinde çekilmelidir ,bu konuda bilginiz varmıdır,yaptığım araştırmalarda bulamıyorum.örn: “ya bais ya fettah” ya bais in yıldızı güneş; ya fettah ın yıldızı merkür,birlikte söylenmek istendiğinde,merkür saatimi yoksa güneş saatimi takib edilmelidir..hayırlı günler dilerim..

 71. S.a Arkadaşlar bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olursa sevinirim.
  Adım Ömer Eşimin Adı Handan Esma-ül hüsna çekmek istiyorum.
  Handanın ebced: 705 Ömer’in: 310 toplam kaç adet çekmek gerekiyor Eşim 3 aydır annesinde gelmesini dönmesini istiyorum lütfen yardımcı olursanız beni çok mutlu edersiniz.
  Allah.a Emanetsiniz.

  • ÖMER;308 YA REZZAK C.C
   HANDAN:707 YA VARİS C.C
   1060 YA GANİYY C.C OKUYABİLİRSİNİZ YADA YUKARDAKİ ESMALRIDA OKUYABİLİRSİNİZ

 72. S.a
  okulda birinden hoslaniyodum kac ay oldu ve artik bu aska donustu onunla ilerde insallah evlenmek istiyorum hic olmadigim kadar ciddi dusunuyorum ilkkez o da abdestli namazli biri ben inun kadar degilim ne yazikki. ama olmayacalisyorum.dua ediyorum surekli. cocugun benden haberi yok duygularini belli edemeyn biriyim.yuzune bakamiyorum oyle bi hal aldi ki onu nadir goruyorumzaten. ve gorduktn sonra kendimi tutamayip agliyorum.tum ictenligimle safligimla seviyorum.cocuk beni umursamiyo bakmiyo.onun beni sevmesi helali olarak gormesini yani askimin platonik degil artik karsilik almasini istiyorum.bunun icin ne yapmam gerek.onun isminin ebced degeri 464 el fettah a denk geliyor onu da 489 zikretmemiz gerek.anlamadigim ben ya fettahi 489 mu 464kere mi zikretmeliyim.?hem onun isminin ebced degeriyle yaparsam ona kavusur muyum?zikredince nasil dua etmeliyim adini mi soylemem gerek yani nasil dua edicem?zikir disinda gunluk onun icin el acarken hangi sureleri okumaliyim kabulu icin en etkili nasil dua ederim.?baska neleri zikretmm gerek? Hangi sureler etkili olur.duamin kabulu icin 2 rekat namaz kilmak falan deniliyor onu aciklar misiniz.k.bakmayin cok oldu ama yarfim edin nolur bilgilendirin.simdiden allah razi olsun bekliyorum

  • nale kardeşim bence açıl yada biri araclığı ile sevgini iliğilini belirt.sonra daha çok hüsrana uğarama.eğer Alah nasip etiyse tabiki nasip olur.her gün 1000 Ya Allah Ya vedud Ya cami c.c oku.7 gün 786 Besmele oku niyet et baştan sevgisini gönlünü kazanmak için.isminin ebced değeri 464 ise 489 ya fettah okuyacaksın her gün niyet et isteğin için oku.her türlü dilek hacet duası olur siteden baakın

 73. ben alkol dan kurtulmak icin okumak istiyorum ve madi manevi sikintilardan kurtulmak icin zikir adabini biraz anlata bilir misin abdestli veya abdestli yolda giderken zikir ede bilir miyim veya tam saatleri nasil? bu gibi bilgi verirseniz cok sevinirim
  tskler

  • ADEM KARDEŞİM HER ZAMAN OKUYAİBLİRSİNHER YERDE.ESMALARI.BUNU KÖTÜ OLDUĞUNU FARK EDİP OKUMAK İSTEMEN ZATEN KURTULUŞUN ADIMIDIR KARDEŞİM.170 YA KUDDUS C.C 202 YA BERR C.C 514 YA REŞİD C.C 156 YA AFÜVV C.C 409 YA TEVVAB C.CHER GÜN SUYA NİYET EDEREK OKU

 74. merhaba, kızım lise belirleme sınavlarına girecek ve ezber yapamıyor, ona hangi esmayı okumalıyım? yardımlarınızı rica ederim.Kusura bakmayın bu konularda fazla bilgim yok.

 75. selamün aleyküm sizden ALLAH razı olsun sizden birşey ögrenecektim sizden i ismim hatice ben ebced değerimin zikrini ve saatini ögrenecektim

 76. merhaba bir şey soracağım yukarıda yazdığınız okuma şekilleri nasıl oluyor mesela el Mucib ismi müşteri vaktine isabet ediyor bu esmayı hergün 55 defa müşteri vaktinde belirtilen saatler göre mi okumak gerekiyor mesela pazartesi zeval dediği saatte 55 defa emin olamadım cevap verir misiniz lütfen teşekkürler

  • İSTER O ŞEKİLDE..İSTER HER NAMAZDAN SONRA..İSTER SABAH AKŞAM..KARDEŞİM NASIL İSTERSENİZ.EVLİYALAR SAATE VE GÜEN BAKMADAN ZİKRETMİŞLER..

 77. Selam benim esmam EL_ KERİM vakti zühre imiş anlayamadığım verdiğiniz listeye göre her gün değişik vakitlerdemi cekicem. tşk . şimdiden cevabınız için
  Zühre : Pazartesi, ikindi ; Salı, zevâl ; Çarşamba, akşam ; Perşembe, öğle; Cuma, sabah ; Cumartesi, mâ-beyn ; Pazar, kuşluk.

  • İSTER BU ŞEKİLDE.İSTER EHER GÜN SABAH AKŞAM.DEVAM EDİN..İSTER HER CUMA OKUYUN AMA HER GÜN SABAH AKŞAM OKUMAAK DAH AİYİDİR

 78. Admin zuhal ( satürn ) de 1 den 8 e kadar sekiz tane esma var ama 9. yazılmış karşılığı boş acaba 9. esma varmı zuhal de.

  • zuhal saati cumartesi gününe denk gelen esmalar bunlar methet kardeş.cumartesi okuncak esmalara bakın.sanırım 9 yanlışkla yazılmış olabilir..ama el hafid esmasının cumaretsi de olduğunu söyleyen ler var denir.o günde okunabilir

 79. Sayın yönetici Zuhal daki ya hafız ya hafid olmasi gerekiyor ebced sayısını bilmesem bulamıyacaktim tamam ya hafidin d si dad harfi z ve d karışık okunacak ama siz yinede d diye düzeltirseniz insanlar karıştırmaz saygilar

 80. Slm ismim ayşe karsiligi 376 anne ismi Türkan 377 oğlumun Burak 303 kizimin ismi Simay onu bulamadim ve okumam gerekenleri bulamadim yardimci olur musunuz

 81. Oğlum 2 yaşında, her gece belli saatte uyanıyor. Uyku uyanıklık arası 1-2 saat kalıyor, sayıklıyor, ağlıyor, gülüyor, gözleri yarı açık bazen, bazen kapalı. Bazen olduğu yerde zıplayıp sallanıyor. Bunları hep kucağımızdayken yapıyor. Var mıdır bir çaresi, rahat uyuması için ne dua okuyayım nereye götüreyim? Lütfen yardımcı olun..Teşekkürler..

 82. Ben kendi ebced hesabımı yaparken sitenizde hata olduğunu yada bi yazım yanlışı farkettim.El Hafid(1481)sizde El Hafız(1481)olarak yazılmış bunu düzeltirmisiniz.El Hafız(998) iki defa yazılmış.1.ve son satırda.

 83. Selam, Bir konuda acil tavsiyenize ihtiyacım var.Kardeşim çok içki içiyor ve şimdi de bir kadınla görüşmeye başladı.Çok çabuk sinirlendiği için Şu anda bir söyleyemiyoruz sadece sabredip takip etmeye çalışıyor ve Allahtan onu doğru yola çevirmesini diliyoruz..Eşi ve çocuklar çok üzgün ne yapacağımı bilemiyorum.Kardeşin kardeş gıyabında yaptığı dua etkilidir diye okumuştum.Bana yardımcı olun yol gösterin sizden rica ediyorum.Saygılar

  • sevgikardeşim her gün 1000 ya Reşid c.c 409 ya Tevvab c.c 202 Ya berr c.c 73 Ya celil c.c kötü alışknalıklar için eşiile bağları için siz okuyun 232 Ya kebir c.c 400 ya hadi c.c 148 ya muhsi c.c 209 ya muksit c.c 88 Ya Halim c.cyiyecek yada içeceğe okyun her ikisde yesin içsin

 84. adım merve ebced değerim ne bilmiyorum hangi esmayı okumalıyım bir de ben ilik nakli oldum baya zor geçiyor akciğerlerim için hangi esmayı okumalıyım yardımlarınız için şimdideden teşekkürler…

  • MERVE 16641 YA LATİF C.C OKUYUN.1100 YA GANİYA MUĞNİ C.C 300 BİN YA HAYY C.C 68 YA MUHYİ C.C OKUNAİBLİR.
   EBCED DEĞERİN 256 YA NUR C.C OKUYUN

 85. selam ben birşeyi çok merak ettim aklım takıldı yardımcı olursanız çok memnun kalırım ya mucib ismini okuyorumda 55-3025 yazıyor yani ebced değeri3025 ama aynı saat içindemi 3025 defa okuyoruz yoksa aynı gün içinde bu ismi saatlere bölerekmi okuyoruz pek anlamadım doğrusu aydınlatarsanız sevinirim

  • aynı gün içinde okuyun ismail kardeşim ya her gün 55 yada büyük ebced degeri kadar 3025 Ya Mücib c.c..bu esma her gün okunaiblir okuma günü perşemebe ve cumadır ama esmalara her gün devam etmek daha doğru

 86. Merhaba,
  Esmalar konusunda iki sorum var, beni aydınlatabilirseniz sevinirim:
  Benim 2 farklı dileğim var. Esmayı okumadan önce niyetimi ediyorum fakat bir esma aynı anda 2 dilek için niyet edilerek okunabilir mi acaba?Bir de “Latif ve Berr”esmalarının aynı gün içinde farklı niyetler için okunmasında bir sakınca var mıdır acaba?Bazı esmalar birbirlerini etki yönünden nötürleyebiliyorlarmış diye duyduğum için sormak istedim. Bu iki esmada Allah’ın lütufkar olduğuna dair ama yine de emin olmak için sordum. Teşekkür ederim …

 87. Hocam Allah razı olsun sizden, okuduğum kadarıyla herkese çok faydalı oluyorsunuz, size 2 sorum olacak
  1 – Adım Ali ismimin ecded değerini ve nezaman kaçdefa okuyacağımı
  2 – ben yurt dışında çalışıyorum borçlarından dolayı gıttım ve hala çalışıyorum ailem Türkiye’de borçlarımı en kısa süre bitirip Türkiye’de bereketli iş bulup çalışmak istiyorum, bununla ilgili sizden etkili bir dua önerinizi istiyorum
  Saygılar,

 88. Hocam Allah Razı olsun, yardımınız için
  16641 Ya Lâtif c.c. Okuyacam fakat bu esmayı tek seferde mi okursam doğru olur, yoksa gün içerisinde farklı zamanlarda okuyarak tamamlasam damı olur,

 89. Merhaba,
  Ya Bais esması: Olmayacakmış gibi gözükeni oldurtan, her şeye kadir anlamı da taşıyor. Bu esmayı olmasını çok istediğimiz ama olması bize güç gibi görünen iki farklı dileğimiz için aynı anda niyet edip okuyabilir miyiz sizce? Niyetin içeriği bir şeyi değiştirir mi olması güç gibi görünen bir iş sadece okunabilir mi sizce?Bir de bu esmanın ebcedi 573. Gün içinde hangi sayıda okusam daha tesirli olur sizce? Büyük ebcedi de 1 günlük okuma için çook fazla.Ben beş vakit namazın arkasından okuyayım desem öğle namazım işte olduğum için kılamıyorum? Yatsı namazından sonra 5x 573 mü okusam 5 vakit hesabına denk gelsin diye bilemedim. Ama kimi yerde de 4584 defa alacak tahsili gibi şeylerde de okunabilir diyor. Benim dileğim alacak tahsili filan değil. Okuma sayısını ne yapsam bilemedim?

  • esma
   kardeşim evet her namazdan sonra 573 sayı ile okuyaiblirsin..tahsil için bir kaynakta 7073 defa der.isterseniz o şekilde de okuyaiblirsin

 90. Teşekkür ederim cevabınız için, benim niyetim tahsille ilgili değil. Bir yerde bu ismin zikrinden sonra duasını okumanın iyi olacağını okudum ama arapçam olmadığı için anlamını bilmediğim şeyi okumaya çekindim. Siz anlamını biliyor musunuz acaba?

  EL –BAİS İSMİ- ŞERİFİNİN DUASI

  “ya baisu entellezi teb’asü sirri hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila a’mali ve ef’ali müntemiren bikudretike bi ahvali ğaliben ala emri baliğen ala mebleğıl büluğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raufü bil’ ıbadi ve müıydu ecsamehüm ila daril meadi”

  Kaynak:Kenz’ül-Havas- Gizli İlimler Hazinesi-cilt 3 (çok eski basım

  • ESMA AKDREŞİM BU DUYAI BİLMYİRUM AMA YÜKSELMEK VE BAŞARMAK İÇİN HER GÜN 66 YA VEKİL C.C 86 YA BEDİ C.C 351 YA RAFİ C.C OKUYUN..48 YA MACİD C.C

 91. Merhaba

  Ben günlük olarak uygun olduğum saatlerde aşağıdaki zikirleri çekiyorum acaba bunları aynı anda okumam da bir sorun olur mu?
  Ya Allah c.c (4.356)
  Ya Selam c.c (131)
  Ya Mü’min c.c (137)
  Ya Rezzak c.c (308)
  Ya Fettah c.c (489)
  Ya Vekil c.c (66)
  Ya Vehhab c.c (14)
  BİSMİLLAHİ!L-LATİF(698)

  Lütfen soruma cevap verebilirseniz çok sevinirim…

 92. Merhaba, gün içinde işte olduğumdan dolayı 5 kakit namaz kılamıyorum. Acaba yatsıdan sonra okumak istediğim esmayı beş vakti temsilen 5 x( ebced değeri) kadar mı okumalıyım yoksa sadece yatsıdan sonra ebcedi kadar mı okumalıyım? Bu konuda bilginiz var mı acaba

  Bir diğer sorum,16641 ya latif hatminde her 129 da bir duasını etmeye gerek var mıdır, bazı kaynaklarda mülk süresinin 14. ayeti okunur diyor. Siz ya da yakınınzdan biri tecrübe ettiyse bilgilendirirseniz memnun olurum.

  • hazal
   evet ister sadece ebced degeri kadar 1 defa ister 5 le çaraparak okuyun..ya latif de sadece ya latif diyee okunabilir her 129 de okunan dua ile de nasıl isterseniz okuyun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>