(Kulillahümme,Malikel-Mülk) Fazileti ve Esrarı(Mal-mülk sahibi olmak isteyenler)

dar

 

 

 

 

 

 

 

Bismillahirrahmairrahim.“Kulillahümme malike’l-mülki tü’ti’l-mülke men teşa’ü ve tenziü’l-mülke mim men teşa’ü ve tü’ızzü men teşa’ü ve tüzillü men teşa’ü biyedike’l-hayrü inneke ala külli şey’in kadir.Tülicü’lleyl, fi’n-nehari ve tülicü’n-nehare fi’l-leyl, ve tuhricü’l-hayye mine’l-meyyiti ve tuhricü’l meyyite mine’l-hayyi ve terzüku men teşa’ü bi gayri hisab.”

  • Mal ve mülk sahibi olmak isteyenler yukarıdaki belirtilen ayeti kerimeyi her gün 41 kere okumaya devam ederlerse muratlarına erişirler.Mal ve mülk sahibi olur.
  • Bu ayeti kerimeyi 5 vakit Namazların ardından 1′er kere okuduktan sonra 66 kere “Ya Kaadir,Ya kayyum,Ya Kaviyy,Ya Kaim,Ya Kuddus.” okunursa her türlü kazadan korunur.

 

Arama etiketleri : kulillahümme ayeti,kulillahümme duası,ya rezzak ya fettah fazileti,kulillahümme malikel mülk,ya kafi ya gani,mülk sahibi olmak için okunacak dua,ya malikel mülk fazileti,ya gani ya muğni fazileti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>