Demirleri eriten dua”Kırk cuma gecesi günahların affı dertleri açan Eşsiz Dua”

sponsor reklam

demirleri-eritecek-dua

Demirleri eriten-suları dondurucak-dağları yumuşatacak Eşsiz bir  dua

kırk cuma gecesi okuyanın günahlarını bağışlanır ve dünyanın bütün dertlerinden selamete çıkaracak bir dua
“Her kim (Allahu Te’ala’ya ait) bu isimlerle dua ederse Allah onun duasını kabul eder.
Beni hak ile gönderen Zata yemin ederim ki, kişi bu isimlerle demir bloklar’ üzerine dua edecek olsa elbette onlar Allah’ın izniyle erirler, Eğer onlarla akan bir su üzerine dua edecek olsa Allah’ın izniyle elbette o su sakinleşir (donar kalır da o kişi üzerinden rahatça geçebilir).
Beni hak ile gönderen Zata yemin ederim ki, şüphesiz açlık ve susuzluk bir kişiyi (güç-süzlük raddesıne) ulaştırsa da sonra o kişi bu isimlerle dua etse Allahü Teala onu yedirir ve içirir.
Eğer kişi gitmek istediği yerle arasında (engel) bulunan bir daga karşı bu isimlerle dua edecek olsa, AllAh-u Teala ona dağın zor geçidini yumuşatır da o şahıs istediği yere (kolayca) gidebilir.
Eğer bu duayı aklını kaybetmiş birinin üzerine okursa, o kişi delilik halinden ayılır.
Eğer bunu çocuğu(dogum yapmak) kendisine zor gelen bir kadın üzerine okursa Allahü Teala ona kolaylık verir.
Eğer bir adam, içinde evinin bulunduğu şehir yanarken bu duayı okursa Allahü  Teala onu kurtarır da evi yanmaz. Bir kişi cuma gecelerinden kırk gece boyunca (bu isimlerle) dua ederse Allah-u Teâlâ onun için Allah-u Azze ve Celle ile kendisi arasında bulunan (kimsenin bilmediği günah)ları bağışlar.
O kişiyle insanlar arasında olan günahlar’ da (helalleşmeye çalışıp helallik alamadığı kul haklarını da) mağfiret eder. Beni hak ile gönderen Zata yemin ederim ki, kim bu dua ile duada hulunursa Allah-u Teala dünyanın bütün dertlerini ondan açar. Eğer bir adam (bu isimlerle) zalim bir sultana beddua edecek olsa elbette Allâh-u Teala o kişiyi onun zulmünden halas eder (kurtarır).
Her kim uyuyacagı vakit bu isimlerle dua ederse Allah-u Teala o isimlerden her birine mukabil kendisine yetmiş bin (bir rivayet yedi yüz bin) melek gönderir ki onlar (günahlannın bağışlanması için istiğfar ederler, ona dua ederler ve) bazen onun için sevaplar yazarlar, bazen günahların: ondan silerler ve Sür’a üfürülecegi güne kadar onun derecelerini yükseltirler.
Bu müjdeleri duyan Selmin (r.a): Ya Rasulullah! Allah bu isimleri okuyana bunca Sevabı verecek öyle mi?” diye sorunca Rasulüllah (S.A.V): “Evet ey Selmin! Ben sizin diger (faziletli) amelleri bırakıp sadece bununla yetinmenizden korkmasaydım elbette sana bu (anlatılan)lardan daha acayip müjdeler açıklaardım” buyurdu. Bunun üzerine Selman r.a. “Ya Rasulallah! Bize bu isimleri oğret” deyince RasulAllah Sallallahu aleyhi ve sellem;okudu..

“vellezi beaseni bilhaggı lev dea bihazigilesmai ala
Safaiha minelhadidi lezabet biiznillah. Ve lev dea biha ala mai cari lesekene biiznillah vellezi beaseni bilhaggı ennehu men beleğa bihilcuu velataşu sümme dea bihazihilesmai etamehullahu ve segahu ve lev dea bihazihilesmai ala cebeli beynehu ve beynel merdııllezi yuriduhu vein dea bihi ala mecnuni efaga min cununih. Ve in da bihi alemratihi gad asura aleyha ve leduha hevvenallahu aleyha.velev enne raculen dea bihi velmediynetehu tuhragu ve fiyha menziluhu encahullahu ve lem yehtarigu menziluhu. Ve in dea erbaıyne leyleten min leyalilcumuati ğafarallahu lehu külle zenbi beynehu ve beynallahi azze ve celle .ve beynelademiyne vellezi beaseni bilhaggı men dea bihazedduai ferracallahu anhu cemiy’a ğumumiddünya ve lev enne raculen dea ala sultani cairi lehallesahullahu min cevrihi ve men dea biha ınde menamihi beasallahu ileyhi bikülli ismi minha sebıyne elfe melekin merraten yektubune lehulhaseneti ve merrraten yemhune anhusseyyiati ve yerfeune lehudderacat ila yevmi yunfehu fissur.”

 

Şüphesiz Sen hiç ölmeyecek Hayy’sın (dirisiıı). Aciz bırakılamayacak bir Hâlik’sın (yaratıcı»). Mağlup edilemeyen bir Galib’sin. (Neyin ne olduğunda) hiç şüphelenmeyen bir Basirsin (görücüsün). (Duyduklarında) hiç şüphe etmeyen bir Semi’sin (işiticisin). Asla ezilemeyen bir Kahharsın (ezicisin). Hiç tükenmeyecek bir Ebedisin (sonsuzsun). Uzak olmayan bir Karib’sin (yakınsın). Kaybolmayan bir Şahid’sin (her şeyin tanığı»). Zıttına gidilemeyen bir ilah’sın (Kendisine tapılmayı hak edensin). Zulme ugratılamayacak bir Kahir (ezici güç sahibi)sin. Yedirilemeyen bir Samed’sin (ihtiyaçsızsın). Hiç uyumayan bir Kayyüm’sun (her şeyi ayakta tutansın). Görülemeyen bir Muhtecib’sin (nurani hicaplarla örtülüsün). Haksızliga ugratılamayan bir Cebbarsın (istediğini istedigine zorla yaptıransın). (Hakaret etmek isteyenler tarafından) kastedilemeyecek derecede Azim’sin (büyüksün). Öğretilmeyen bir Alim’sin. Zayıflamayan bir Kaviy’sin (güçlüsün). Vasfedilemeyen (nitelenemeyen) bir Cebbarsın (tarif etmeye çalışanları acizliğe mecbur edensin). Söz bozmayan bir Vefiysin (vefakarsın). Zulmetmeyen bir Adl’sin (adaletin ta kendisinin). Fakir olmayan bir Ğaniy’sin (zenginsin). Tükenmeyen bir Kenz’sin (aranacak bir hazinenin). Zulmetmeyen bir Hakem’sin (doğru hüküm verensin). Kahredilemeyen bir Meni’sin (ulaşılamayansın). İnkir edilemeyen bir Marüf’sun (sıfatlarıyla bilinensin). Hakir görülemeyen bir Vekilsin (küçümsenemeyecek şekilde kullarının işlerini yönetensin). Istişire edilemeyen bir Vitr’sin (kimsenin Kendisine ulaşıp istişare edemeyeceği kadar teksin). Istişare etmeyen bir Ferd’sin (kimseye danışma ihtiyacı duymayan tek varlık»). Bıkmayan ve geri çevirmeyen bir Vehhabsın (vermekten usanmayıp bolca nimet verensin). Gaflet etmeyen bir Seri’sin (istediğin işi çarçabuk görensin). Cimrilik etmeyen bir Cevad’sın (cömertsin), Cehalet etmeyen bir Alim’sin (ziyade bilensnin). Gafil olmayan bir Hafız’sın (korumak istediklerini boş bırakmayan bir koruyucusun). (Duaları kabul etmekten) bıkmayan bir Mücib’sin (kabul edicisin). Yok olmayan bir Daim’sin (süreklisin). Eskimeyen bir Baki’sin (sonsuzsun). Kendisine benzenilemeyen Vahid’sin (birsin). Çekişilemeyen Muktedir’sin (güç sahibisin), Vasfedilemeyen (anlatılamayacak derecede) Azim’sin (büyüksün). Muhalefet edilemeyen bir Vekilsin (bütün işler kendisine ısmarlanan Zat’sin)

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Receb ayında gusül abdesti almak günahlardan arındırır

Receb ayının başında ortasından ve sonunda gusul abdesti almanın kazandırıcakları, Her kim Receb ayının başında,ortasında ve sonunda gusül a...

Şiddetli bir sıkıntıya düşenin okuyacağı dua

Şİddetli bir sıkıntıya  düşen kimseler  bu sıkıntıdan kurtulmak için aşağıdaki  duayı 3-7-21 veya  daha fazla okumaya gayret  eder ise içind...

üçaylar
2017 Mübarek üç aylar takvimi

2017 Mübarek üç aylar takvimi Üç ayların başlanğıcı 29.03.2017 Regaib Kandili 30.03.2017 Miraç kandili 23.04.2017 Berat kandili 10.05.2017 R...

Güneş doğmadan ve batmadan okunacak çok önemli zikir

Abdullâh ibni Amr(r.a)’dan rivayet edilem bir hadis-i şerifte Rasûlüllah(s.a.v) Güneş doğmanadna ve batmadan 100 defa “Sübhanell...

Her gün bu salavat-ı okuyanın “İşleri kolaylaşır-kalbi ferahlar-sıkıntıları gider-günahları mağfiret olur.”

BU salavat-ı okuyanın Allahü Teâla işlerinde kolaylık verir. Kalbine ferahlık verir. Sıkıntılarını giderir. Ömrüne bereket verir. Günahların...

Cuma günü ikindi namazından sonra günahların affı için Salavat

Bu  salavat her gün okunabildiği gibi.  Ebu Reyn den bir Hadisi Şerife göre de Cuma Günü İkindi namazından Sonra Salavat 80 kere okunursa 80...

İmam-ı Azam’ın Tesbih Duası(Kıyamet azabından kurtulmak “için

İMAM-I AZAM’IN TESBİH DUASI Özellikle sabah ve akşam namazlarından sonra “Haşir” Suresinin son 3 ayeti “Hüvallahülle...

YAFİİ HAZRETLERİ’NİN SALAVATI”Dünya ve ahiret mutluluğu ve kalbin diri olması” İçin

Dünya  ve ahiret mutluluğu ve kalbin diri olması için okunacak çok esrarlı bir salavat-ı şerifdir.Her gün 7 ‘şer defa okunur. Okunacak...

Her türlü sıkıntı için her gün “33 defa “okunacak salavat

Bu salavat-ı şerife sıkıtıların bertaraf edilmesi için her (33) defa okunmalıdır. Okunacak salavat-ı şerif:” Allâhümme salli alâ seyyi...

Kur’an-ı Kerimde geçen 7 Âyet-i Kerim” Her türlü dilek ve her türlü sıkıntılar” için Faziletlidir

Kur’an-ı kerimde geçen 7 ayeti kerimleri her türlü istek her türlü sıkıntı ve zorluklar için okumak çok faziletlidir. Tüm Hayırlı Dile...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

halim
“EL-HALİM” zikri ve faydaları(ümidini yitirenler)

EL-HALİM: Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden,Affı,bağışlaması ve musamahası sınırsız ve kullarına daima hoşgörülü davranan. Affı...

Kırk yıllık Büyüyü Bozan Dua Tertibi

Üzerinde büyü olduğunu bilen yada anlayan kimse bir sabah vaktinde kalkar bir akarsudan banyo yapacak  ve içecek kadar su alır.Sonra aşağıda...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...