Demirleri eriten dua”Kırk cuma gecesi günahların affı dertleri açan Eşsiz Dua”

sponsor reklam

demirleri-eritecek-dua

Demirleri eriten-suları dondurucak-dağları yumuşatacak Eşsiz bir  dua

kırk cuma gecesi okuyanın günahlarını bağışlanır ve dünyanın bütün dertlerinden selamete çıkaracak bir dua
“Her kim (Allahu Te’ala’ya ait) bu isimlerle dua ederse Allah onun duasını kabul eder.
Beni hak ile gönderen Zata yemin ederim ki, kişi bu isimlerle demir bloklar’ üzerine dua edecek olsa elbette onlar Allah’ın izniyle erirler, Eğer onlarla akan bir su üzerine dua edecek olsa Allah’ın izniyle elbette o su sakinleşir (donar kalır da o kişi üzerinden rahatça geçebilir).
Beni hak ile gönderen Zata yemin ederim ki, şüphesiz açlık ve susuzluk bir kişiyi (güç-süzlük raddesıne) ulaştırsa da sonra o kişi bu isimlerle dua etse Allahü Teala onu yedirir ve içirir.
Eğer kişi gitmek istediği yerle arasında (engel) bulunan bir daga karşı bu isimlerle dua edecek olsa, AllAh-u Teala ona dağın zor geçidini yumuşatır da o şahıs istediği yere (kolayca) gidebilir.
Eğer bu duayı aklını kaybetmiş birinin üzerine okursa, o kişi delilik halinden ayılır.
Eğer bunu çocuğu(dogum yapmak) kendisine zor gelen bir kadın üzerine okursa Allahü Teala ona kolaylık verir.
Eğer bir adam, içinde evinin bulunduğu şehir yanarken bu duayı okursa Allahü  Teala onu kurtarır da evi yanmaz. Bir kişi cuma gecelerinden kırk gece boyunca (bu isimlerle) dua ederse Allah-u Teâlâ onun için Allah-u Azze ve Celle ile kendisi arasında bulunan (kimsenin bilmediği günah)ları bağışlar.
O kişiyle insanlar arasında olan günahlar’ da (helalleşmeye çalışıp helallik alamadığı kul haklarını da) mağfiret eder. Beni hak ile gönderen Zata yemin ederim ki, kim bu dua ile duada hulunursa Allah-u Teala dünyanın bütün dertlerini ondan açar. Eğer bir adam (bu isimlerle) zalim bir sultana beddua edecek olsa elbette Allâh-u Teala o kişiyi onun zulmünden halas eder (kurtarır).
Her kim uyuyacagı vakit bu isimlerle dua ederse Allah-u Teala o isimlerden her birine mukabil kendisine yetmiş bin (bir rivayet yedi yüz bin) melek gönderir ki onlar (günahlannın bağışlanması için istiğfar ederler, ona dua ederler ve) bazen onun için sevaplar yazarlar, bazen günahların: ondan silerler ve Sür’a üfürülecegi güne kadar onun derecelerini yükseltirler.
Bu müjdeleri duyan Selmin (r.a): Ya Rasulullah! Allah bu isimleri okuyana bunca Sevabı verecek öyle mi?” diye sorunca Rasulüllah (S.A.V): “Evet ey Selmin! Ben sizin diger (faziletli) amelleri bırakıp sadece bununla yetinmenizden korkmasaydım elbette sana bu (anlatılan)lardan daha acayip müjdeler açıklaardım” buyurdu. Bunun üzerine Selman r.a. “Ya Rasulallah! Bize bu isimleri oğret” deyince RasulAllah Sallallahu aleyhi ve sellem;okudu..

“vellezi beaseni bilhaggı lev dea bihazigilesmai ala
Safaiha minelhadidi lezabet biiznillah. Ve lev dea biha ala mai cari lesekene biiznillah vellezi beaseni bilhaggı ennehu men beleğa bihilcuu velataşu sümme dea bihazihilesmai etamehullahu ve segahu ve lev dea bihazihilesmai ala cebeli beynehu ve beynel merdııllezi yuriduhu vein dea bihi ala mecnuni efaga min cununih. Ve in da bihi alemratihi gad asura aleyha ve leduha hevvenallahu aleyha.velev enne raculen dea bihi velmediynetehu tuhragu ve fiyha menziluhu encahullahu ve lem yehtarigu menziluhu. Ve in dea erbaıyne leyleten min leyalilcumuati ğafarallahu lehu külle zenbi beynehu ve beynallahi azze ve celle .ve beynelademiyne vellezi beaseni bilhaggı men dea bihazedduai ferracallahu anhu cemiy’a ğumumiddünya ve lev enne raculen dea ala sultani cairi lehallesahullahu min cevrihi ve men dea biha ınde menamihi beasallahu ileyhi bikülli ismi minha sebıyne elfe melekin merraten yektubune lehulhaseneti ve merrraten yemhune anhusseyyiati ve yerfeune lehudderacat ila yevmi yunfehu fissur.”

 

Şüphesiz Sen hiç ölmeyecek Hayy’sın (dirisiıı). Aciz bırakılamayacak bir Hâlik’sın (yaratıcı»). Mağlup edilemeyen bir Galib’sin. (Neyin ne olduğunda) hiç şüphelenmeyen bir Basirsin (görücüsün). (Duyduklarında) hiç şüphe etmeyen bir Semi’sin (işiticisin). Asla ezilemeyen bir Kahharsın (ezicisin). Hiç tükenmeyecek bir Ebedisin (sonsuzsun). Uzak olmayan bir Karib’sin (yakınsın). Kaybolmayan bir Şahid’sin (her şeyin tanığı»). Zıttına gidilemeyen bir ilah’sın (Kendisine tapılmayı hak edensin). Zulme ugratılamayacak bir Kahir (ezici güç sahibi)sin. Yedirilemeyen bir Samed’sin (ihtiyaçsızsın). Hiç uyumayan bir Kayyüm’sun (her şeyi ayakta tutansın). Görülemeyen bir Muhtecib’sin (nurani hicaplarla örtülüsün). Haksızliga ugratılamayan bir Cebbarsın (istediğini istedigine zorla yaptıransın). (Hakaret etmek isteyenler tarafından) kastedilemeyecek derecede Azim’sin (büyüksün). Öğretilmeyen bir Alim’sin. Zayıflamayan bir Kaviy’sin (güçlüsün). Vasfedilemeyen (nitelenemeyen) bir Cebbarsın (tarif etmeye çalışanları acizliğe mecbur edensin). Söz bozmayan bir Vefiysin (vefakarsın). Zulmetmeyen bir Adl’sin (adaletin ta kendisinin). Fakir olmayan bir Ğaniy’sin (zenginsin). Tükenmeyen bir Kenz’sin (aranacak bir hazinenin). Zulmetmeyen bir Hakem’sin (doğru hüküm verensin). Kahredilemeyen bir Meni’sin (ulaşılamayansın). İnkir edilemeyen bir Marüf’sun (sıfatlarıyla bilinensin). Hakir görülemeyen bir Vekilsin (küçümsenemeyecek şekilde kullarının işlerini yönetensin). Istişire edilemeyen bir Vitr’sin (kimsenin Kendisine ulaşıp istişare edemeyeceği kadar teksin). Istişare etmeyen bir Ferd’sin (kimseye danışma ihtiyacı duymayan tek varlık»). Bıkmayan ve geri çevirmeyen bir Vehhabsın (vermekten usanmayıp bolca nimet verensin). Gaflet etmeyen bir Seri’sin (istediğin işi çarçabuk görensin). Cimrilik etmeyen bir Cevad’sın (cömertsin), Cehalet etmeyen bir Alim’sin (ziyade bilensnin). Gafil olmayan bir Hafız’sın (korumak istediklerini boş bırakmayan bir koruyucusun). (Duaları kabul etmekten) bıkmayan bir Mücib’sin (kabul edicisin). Yok olmayan bir Daim’sin (süreklisin). Eskimeyen bir Baki’sin (sonsuzsun). Kendisine benzenilemeyen Vahid’sin (birsin). Çekişilemeyen Muktedir’sin (güç sahibisin), Vasfedilemeyen (anlatılamayacak derecede) Azim’sin (büyüksün). Muhalefet edilemeyen bir Vekilsin (bütün işler kendisine ısmarlanan Zat’sin)

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Ebü’l-Vefâ Hazretleri’nin Kelime- Aşere Hizbi (Mükemmel bir Dua)

Ebü’l-Vefâ Hazretleri bu hizbi Her gün sabah ve akşam 3 veya 7 defa okumaya devam etmiştir. Duaların kabulü. Her türlü dünya ve ahiret...

Hastalıkların Şifası için Yâ Şafi ve Ayet-i Kerim(Çok etkili)

Ya Şafi;Şifayı yaratan,şefaat eden,şifalandıran,şifanın tek kaynağı olan Allah. Maddi ve manevi-fiziksel her türlü hastalıklara şifa veren b...

“Bana bir mucize” gerekir diyorsanız! Maddi ve manevi çıkmazda iseniz “Yâ Kâdir”

El Kadir:En kudretli,her  şeye  gücü yeten ve en kıymetli.İstediğini istediği giibi yapmaya gücü yeten. Bu Esmanın ebced degeri(305) olup he...

Bu İsm-i Şerifi her gün okuyan”Hep hayırlı sonuçlar alır ve engeller kalkar”

EL MUKADDİM:Her şeyin ilk öncesini var eden,dilediğini üstün kılan öne alan anlamındadır. Ebced  degeri:(184) olup her gün bu sayıda yada he...

Kendisini çıkmazda gören kişilerin kurtuluşu için ” Yâ Reşid c.c”

Yâ Reşid:Hidayete,doğruya,güzel olana  ulaştıran demektir. Kişileri sıkıntılı durumlarından kurtara.kalbine ferahlık ve genişlik veren esma-...

HIZIR A.S DUASI(OKUYAN HER MURADINA NAİL OLUR)

HIZIR A.S DUASI Bu dua Hızır (a.s) ait oluğ bir çok sırları kapsamaktadır.Belli bir okuma sayısı yoktur.İsteyen3-5-7-21 gibi tek sayılarla o...

Kalbin Allah sevgisi ile dolması için Esma

Yâ Âhir celle celalühü; Varlığının sonu olmayan Allah-ü  Teâlâ.Allah her şeyin yaratcısı olarak ilk,her şeyi yaşatan ve yok eden olması  bak...

Bitmesini istemediğiniz bir iş yada ilişki için Yâ Âhir c.c

Yâ Âhir c.c;Varlığının sonu olmayan.Allah her şeyin yaratıcısı olarak ilk,her şeyi yaşatan ve yok eden olması bakımından sondur.Her şeyden s...

Metanetli olmak için okunacak Esma-i şerif

Ya Metin c.c:Çok sağlam çok kuvvetli anlamını taşımaktadır. Bu esmanın ebced degeri.(500) olup bu sayıda veya istediğiniz kadar okuyabilirsi...

Özgüven sorunu yaşayan kimseler için “Yâ Vekil “

Ya Vekil:Her şeye karşı kullarına vekil ve yardımcı olan Allah-u Teâlâ. Bu ismi şerifin ebced degeri:(66) olup her gün (66) defa  veya her n...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

Kırk yıllık Büyüyü Bozan Dua Tertibi

Üzerinde büyü olduğunu bilen yada anlayan kimse bir sabah vaktinde kalkar bir akarsudan banyo yapacak  ve içecek kadar su alır.Sonra aşağıda...

halim
“EL-HALİM” zikri ve faydaları(ümidini yitirenler)

EL-HALİM: Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden,Affı,bağışlaması ve musamahası sınırsız ve kullarına daima hoşgörülü davranan. Affı...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...