SALAT-I TAÇ VE MUCİZELERİ “Her türlü sıkıntı ve dilekler için “

sponsor reklam

SALAT-I TAÇ VE BİR ÇOK FAYDALARI

Salavat-ı Taç Okunuşu

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Allahümme salli alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin sâhibid Tâci vel-miğrâci vel-burâkı ve’l-alem. Dâfi `il-belâa’i vel-vebâa’i vel-kahti vel-Merazi vel-elem. İsmühü maktûbüm merfu um meşfu um menkûşün fil levhi vel-Kalem. Seyyidil arabi vel-acem. Cismühu mukaddesum Mu attarum mütaherum münevverun fil-Beyti vel-haram. Şemsid duhâ bedrid Dücâ sadril ulâ nuril Hüdâ kehfil verâ misbâhiz zulem. Cemîliş şiyemi Şefî ıl-Umem. Sâhibil cûdil-kerem. Vallâhü âsımühü. Ve Cibrîlü hâdimüh. Vel-burâku merkebühü. Vel-miğrâcü seferuhü Ve sidratül-Müntehâ mekamüh. Ve Kâbe gavseyni matlübühü. Vel-matlûbü maksûdühü Vel-maksûdü mevcûdüh. Seyyidil mürselîn. Hâtemin nebiyyîne şefi ıl müznibîn. Enîsil garîbîne rahmetil lil âlemîn. Râhatil aşikîn. Murâdil müştâkîn. Şemsil ârıfîn. Sirâcis sâlikiin. Misbâhil mukarrebin. Mühibbil fukarâai vel-mesâkiin. Seyyidis sekaleyn nebiyyil harameyn. İmâmil kıbleteyn.Vesiyletina fid dâreyn. Sâhibi Kâbe gavseyni mahbûbi rabbil meşrikayni vel-mağribeyni Ceddil Hasani vel-Hüseyini Mevlânâ ve mevlâs sekaleyni Ebîl Kâsimi Muhammed’in ibni Abdillah nûrim min nûrillahi yâ eyyühel müştâkûne bi nûri cemâlihî Sallû aleyhi ve âlihî ve ashâbihî ve sellimû Teslîmâ.

Salavat-ı Taç Faziletleri

SALAT-I TAÇ VE MUCİZE FAYDALARI

Bu mübarek salavat-ı şerifin sınırsız faydaları vardır.
Düzenli olarak ezberden okunursa rızık artar.büyü ve cinler kötülüğünden korur ve felaketler kaldırır.
Cuma yatsıdan sonra 70 defa okunursa Efendimiz s.a.v rüyasında görür.Bunu 11 gece yapmalı
Kalbi Temizlemek İçin sabah,ilkindi ve yatsıdan sonra 7 kez okursa Cinler ve Büyüden kurtulur.Şeytanı kovar.salgın ve diğer hastalıklara karşı güvende olur.
Düşman ve hasetden,baskısı yöneticiden,kıskançlıktan güvende olur.Üzüntü ve kederden kurtulmak için 40 gün 41 defa okunur.
Ruhun kutsallığı ve zalimden düşmandan kurtulmak için Hergün günde 3 defa sabah,ilkindi ve yatsıdan sonra 7 kez okunur.
Yoksulluktan ve sefaletden kurtulmak için 40 gün boyunca 41 defa okunur.Bu salavat-ı şerifenin bir çok faydası vardır.
Bolluk ve bereket için Ekonomik durumun düzeltmek isteyen borçlardan kurtulmak isteyen kişi bu salavat-ı tacı sabah namazdan sonra veya teheccüd vakti 7 defa okusun.Mutlu huzurlu ve varlıklı bir hayatı olacaktır.
Ruhsal durumunun güçlenmesi için 3 yıllık dönem için 100 defa okunur.
Hacet ve dilekler için geceyarısı 40 defa okunur.
Çocuk sahibi olmak için 21 gün 7 defa okunur
Efendimiz s.a.v rüyada görmek için cuma gecesi 170 defa okunur.
Bu salavat-ı tacın faydaları o kadar geniş ki okuyan kişiyi Allah korur.ona huzur verir. rızkı artar.Cinlerden,büyüden ve Kötülüklerden korunur.üzerindeki felaketleri kaldırır.Cennete gitmek ve Yükseliş için mübarek kadir gecesinde okunur. Receb ayında da bu salavat okunur.

SALAT-I TAC MANASI;
“Ey Allah! Efendimiz ve dostumuz Muhammed’e salât eyle. O ki; Ilk, Mirac, Burâk ve Sancak sahibidir, belayı, vebayı, kıtlığı, hastalığı ve acıyı defedendir. Onun ismi Levh(-i Mahfûz)da ve Kalem’de yazılmış, yüceltilmiş, şefaatçi kılınmış ve nakşedilmiştir. Arabın ve Acemin Efendisidir. Onun cism-i şerifi Beytullâh’da ve Harem-i şerifte kutsanmıştır, ıtırlanmıştır, tertemiz edilip nurlu kılınmıştır. Kuşluk vaktinin güneşidir, karanlığın dolunayıdır, yüceliğin öncüsüdür, hidâyetin nûrudur, ya-ratıkların sığınağıdır, karanlıkların kandilidir, güzel huyların sahibidir, ümmetlerin şefaatçisidir, cömertlik ve kerem sahibidir.
Koruyusucu Allah’dır, (vahiy getirme ve Mi`rac gecesi ziyaretlerini gerçekleştirme hizmetlerini gören) hâdimi Cibrirdir, merkebi Burak’dır, yolculuğu Mi`râc’dır, makamı Sidretül-Münteha’dır, matlûbu (arzusu) Kabe Kavseyn (makamına erişmek)dir, matlübu maksûdudur, maksadı ise mev-cûdudur (yani Allâh-u Te`ala’yı ziyaret gayesine ulaşmıştır). Rasüllerin efendisidir, nebilerin sonuncusudur, günahkarların şefaatçisidir, gariplerin yoldaşı-dır, âlemlerin rahmetidir, aşıkların rahatlatıcısıdır, müştakların murâclıdır, (Allah-u Te`ala’yı bilen) âriflerin güneşidir, (Allah-u Te`ala’yı bulma yoluna giren) saliklerin kandilidir, (Allah-u Te`ala’ya manen çok yakın olan) mukarreblerin zıyasıdır, fakirleri, garipleri ve düşkünleri çok sevendir, ins-ü cinnin efendisidir, iki Harem’in peygamberidir, iki kıblenin imamıdır, iki cihanda vesilemizdir, iki yay miktarı yakınlığın sahibidir, iki doğuyla iki batının Rabbinin sevgilisidir, Hasen ile Huseyn’in dedesidir, bizim velimiz, insü cinnin de yaridir. O ki Allah’ın nûrundan bir nur olan Ebul-Kasim Abdullah oğlu Muhammed’dir. Ey onun cemâlinin nûruna aşık olanlar! Ona, Ehl-i Beyt’ine ve sahâbesine salât edin ve tam bir selam ile selam edin.”

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

HASTALIKLARIN ŞİFASI İÇİN YA ALLAH VE ESMALAR İLE DUA

HASTA OLAN,KORKU VE TEDİRGİNLİKTEN ŞİFA BULMAK İÇİN Bu ismi şerifleri “el Hayy,el Mennan,el Haliym,el Mü’min “ diye 48 def...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘in hastaya okuduğu önemli bir Dua

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz bir hastaya uğradığı zaman veya kendisine bir hasta getirildiği zaman şu duayı okurdu: Okunuşu: İlahena 2 defa..,...

Vesvese ve nefsani arzuları söküp atan Esmalar

İsmi Azam olan  isimlerin parçası olan bu isimleri seher vakti okuyan ve bu virde(okumaya) devam eden kimseler ” vesveseden kurtulur.N...

Bu âyet-i Kerimi okuyan kimse için ” 70 melek kıyamete kadar istiğfar eder”

Âli imran süresinde geçen bu Âyet-i kerimi okumaya devam eden kimse için Cenâbı Allâh 70 Melek yaratır.Bu melekler  o kimse için kıyamete ka...

ATALARDAN BİZLERE SİRAYET EDEN SIKINTILARDAN KURTULMAK İÇİN ÖNERİ VE DUALAR

ATALARDAN GELEN SIKINTILAR VE ÇÖZÜMLERİ A) Evvela taze bir abdest al ve Allah rızası için 2 rekat namaz kıl namazın bittikten sonra seccaded...

KUR’AN-I KERİM OKUMANIN FAZİLET VE FAYDALARI

KUR’ÂN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ Allâhü Te’âlâ Kur’ân-ı Kerîm’inde buyuruyor ki: “Allah’ın Kitâb’ını okumaya devam edenler, namazı dosdoğru ...

Sabah Akşam “Tüm bela-musibet ve afetlerden koruyan Dualar”

Ölüm hariç tüm bela,musibet,afetler ve her türlü zararlardan korunmak için aşağıdaki duaları en az 3 defa sabah akşam okuyup Allah-ü Teâlâ&#...

Rızkın ve kısmetin açık olması için ” Ayet-el Kürsi ve Esmalar”

Rabbimizin dualarımızı kabul etmesi için öncelikle Allah yolunda olmalıyız,onun emir ve yasaklarına uymalıyız.Onun rızası doğrultusunda yaşa...

Korkulu rüyadan karabasandan ve kabustan korunmak için Dua

Uykusunda korkan,korkulu rüyalar gören,karabasan  ve kabus görmekten korunmak için,yatmadan önce (3) defa ” Ayet-el Kürsi” okunu...

Yatsı namazından sonra “Kadir Süresi ” Okumanın Fazileti

Kadir süresi yatsı namazından sonra 7 defa kadir süresi okuyan kimse gökten inen bütün belalardan kurtulur.Cehennemden berat olur inşallah A...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...