“Rabbinin Makamından Korkana İki Cennet Vardır.Hz.Ömer(r.a)

 

Allah” Hz. Ömer’in halifeliği zamanında mescide ve ibadete devam eden bir genç vardı. Bir kız ona aşık oldu. O da ona aşık olmuştu. Tenha bir yerde kız yanına geldi, konuştular. Genç ona meylettiği sırada Allah korkusundan hıçkırıklarla bayılıverdi.

 

 

 

 

O gencin amcası geldi ve onu kucaklayıp evine götürdü. Kendine gelince amcasına, “Ey amca! Hz. Ömer’e git, benden kendisine selam söyle ve ‘Rabbinin hesap için huzuruna çıkacağı makamından korkan kimseye mükâfat olarak ne vardır?’ diye sor.” dedi.

Bunun üzerine amcası gitti ve Hz. Ömer’e olanı anlattı. Bu sırada genç tekrar bir hıçkırıkla vefat etmişti. Hz. Ömer bu olanları öğrenince gencin yanına vardı ve: “Sana iki cennet vardır, sana iki cennet vardır.” buyurdu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>