sponsor reklam

Elhamdü lillahi rabbil alemin. Vel akibetü lil müttakin. Vela udvane illa alez zalimin. Vessalatu vesselamu ala resülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein.

Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kudretine sahip olan yüce ALLAH’ım, Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce ALLAH’IM, Ey hesap günün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri (oku) olan, alemlerin RABBİ ALLAH’ım. Ey şekil verenlerin en güzeli olan, bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan ALLAH’ım, Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çarsizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci’i olan yüce RABBİMİZ. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan RABBİMİZ. Bütün hamd ü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Böylece biz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık.

Ey kerim ve rahim olan RABBİMİZ,
Kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lutfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz. Belki layık değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız değil, ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki: -senden başka gidecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok, senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz, maksudumuz sensin, bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır, bize yar ve yardımcı olmandır. Ey (ol) emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan ve (yok ol) emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan, rahmet ve gufran olan, gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki, senden başka ilah yoktur.

Ey yüceler yücesi, var ve bir olan ALLAH’IM:-
“Bana dua edin, duanızı kabul edeyim” buyurdun. “Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim” buyurdun. Bizim şu acizane, halisane, salihane duamıza icabet eyle, Bizi zatına kul ve kurban olanlardan eyle, En güzel isimlerinle bize tecelli eyle, Bizi,hakk’ı bilenlerden, hakk’a tabi olanlardan ve hakk’ı yaşayanlardan eyle. Bizi batılı batıl bilip, batıldan kaçanlardan eyle. Bizi, rızanı kazananlardan, rahmet’i rahman’a kavuşanlardan eyle. Bizi, zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda ölenlerden eyle. Bizi, cennetine girenlerden, cehenneminden azad olanlardan eyle. Yalvarıyoruz, bizi, cemalini, rü’yetini görenlerden eyle YA RABBİ.

ALLAHIM; Sevgili peygamberimize salat-ü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle. O’nu vaat ettiğin makam-ı mahmud’a nail eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Ehl’i beytini, ashabını ve O’nun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle. Bizi, iki cihan güneşinin sünneti seniyelerini yaşayanlardan eyle. Livaü’l hamd sancağı altında toplananlardan, O’na komşu olanlardan eyle. O’nu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meş’alesi eyle. Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle. Bizi, O’nun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle. Fahri kainat mefhari mevcudat olan peygamberimizin şefa’atine bizi de nail eyle. Bizi, O’na yakın eyle, bizi, O’na muhtaç eyle. Bizi, O’na ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle YA RABBİ.

ALLAHIM; Sen affedicisin, affı seversin,bizi ve bütün insanları affeyle. Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle. Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle. Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle. Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle. Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle. Tevbemizi kabul edip bize mağfiret eyle.

ALLAHIM; Kuranı kerimhürmetine, O’nun bereketiyle bizi affeyle. Bizi, kuranı kerimi okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle. Kuranı kerimi dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahiret şefaatci eyle. Bize kuranı kerimin saadetini, selametini nail eyle. Bizi, kuranı kerimin kerametiyle mükerrem eyle YA RABBİ.

ALLAHIM; Okuduğumuz kuranı kerimi ve hatmi şerifi izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı, öncelikle sevgili peygamberimizin ruhu şerefine ikram eyle. Bütün peygamberlerin ve onları yoldaş edinenlerin pek ruhlarına ikram eyle. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, garilerin, acizlerin, mazlumin, masumin ruhlarınada hediye eyledik vasıl eyle YA RABBİ.
Topraklar altında hak ile yeksan olmuş, dünyada kimi kimsesi kalmamışlarınruhlarını da hissedar eyle. Dualar bekleyen kaffe i ehli imanın ruhlarını da haberdar eyle. Bu duayı okuyan kardeşlerimizin, mevtalarını da hissedar eyle. Ruhlarını şad eyle. Makamlarını cennet eyle. Derecelerini ali eyle. Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Seyyi’atlarını hasenatla tebdil eyle. Dünyada kalanlara yardım ve hidayet eyle. Sabrı cemiller lutfeyle. Onlara ve bize, hepimize bol bol rahmet eyle YA RABBİ.

ALLAHIM; Bizi, son nefesimizde, iman ile, İslam ile, kur’an ile, göçenlerden eyle.Kelime’i şehadet, kelime’i tevhid’i söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle. (EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH). Dar’ı bekaya aşk ile, heyecan ile, neşe ile gidenlerden eyle. Bize ve sevdiklerimize güzel ölümler lutfeyle. Bizi ölmeden önce ölenlerden eyle YA RABBİ.

ALLAHIM; Hayatta iken yaptığımız bütün ibadet ü taatlerimizi, ihsan ile makbul eyle. Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lutfeyle. Bizi, rızanı kazanmak için acele edenlerden, amel’i Salih işleyenlerden eyle. Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle. Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, zikredenlerden, şükredenlerden eyle. iyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle. Bahtiyar kullarının şamellerini ileyenlerden, maksuduna muradına erenlerden eyle. Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle YA RABBİ.

ALLAHIM; Bizi, nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Bizi, iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle. Bizi, nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle. Bizi, hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahüd olan güzel kullarından eyle. Bizi, cihad edenlerden, şehit olanlardan eyle. Bizi, huzurundan boş çevirme, lutfunu nail eyle YA RABBİ.

ALLAHIM; Bize, küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle. Bize hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. korktuklarımızdan emin eyle. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle. Hayırları feht eyle, şerleri def eyle, sonumuzu hayır eyle. Kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle. Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle. Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yolu bulanlardan eyle.

Subhane rabbike rabbil izzeti ammâ yesifun, ve selâmun alel murselîn, velhamdülillahi rabbil âlem’in, el-fatiha.

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Her hangi bir konuda”Hayırlı haber almak için”Esmalar ve Âyet-i Kerim

Her hangi bir konuda hayırlı ve müjdeli bir haber almak için okunacak esmalar ve Âyet-i  Kerim. Günlük hayatımızda hem dünyamız hem ahiretim...

Namaza ve ibadetlere devam edilmesi için”Esmalar ve Âyet-i Kerim”

Namaz kılmaya devam etmek ve ibadetlere gerekli önemi vermek için,bu konuda azimli ve kararlı olmak için aşağıdaki esmalara ve Âyet-i kerime...

Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in Dilinden (40) Dua

PEYGAMBER EFENDİMİZ(s.a.v)’İN DİLİNDEN 40 DUA Dünya ve ahiretimiz için Peygamber Efendimizin okumuş olduğu bu duaları günlük hayatımız...

İçkiyi Bırakmak İçin Âyet-i Kerim Ve Dua

İÇKİYİ BIRAKMAK İÇİN OKUNACAK AYET VE DUA Dinimizce haram olan ve insanın maddi ve manevi hayatına zarar veren içkiden kurtulmak için kendis...

2023 Üç Aylar başlangıcı-kandiller ve tesbihler

ÜÇ AYLAR 2023 TAKVİMİ-KANDİLLER VE OKUNACAK TESBİHLER 3 Ayların Başlangıç Tarihi 2023 Hicri 7. Ay: Recep ayı – 23 Ocak 2023 Pazartesi günü b...

Peygamber Efendimizin Dünya Ve ahiret sıkıntılarından Sığınma Duası

Peygamber Efendimiz (s.a.v) dünya ve ahiret sıkıntılarından Allah’a sığınmak için şöyle dua etmiştir “Allahümme inni euzü bike m...

Her Türlü Dert Ve Sıkıntıdan Kurtaran Âyet-i Kerim

Her  türlü dert,sıkıntı ve üzüntülerden kurtulmak için her gün okuyacağımız bir Âyet-i Kerim. Bu Ayet-i kerimi okuyanda dert,sıkıntı,üzüntü ...

Maddi Ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulmak-Engel ve zorluklar için Dua

Maddi ve manevi bütün sıkıntılarımızdan kurtulmak için,bütün engelleri aşmak için.zor işlerimizde başarıya ulaşmak için,haksızlık karşısında...

Söz Dinlemeyen Asi ve Huysuz Çocuklar İçin Esmalar ve Âyetler

Söz Dinlemeyen Asi-Huysuz çocuklar için Esmalar ve Âyetler.Çocukların hidayeti-doğru yolu bulması,kötü huylarının düzelmesi için niyet edip ...

Kekemelik-Konuşma Bozukluğu-Konuşması Geciken Çocuklar için dualar

Kekemelik,konuşma bozukluğu,konuşması geciken çocuklar için önemli esmalar ve Âyet-i Kerim Bu rahatsızlığın şifasına niyet ederek,yardımın a...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...