sponsor reklam

Aşağıdaki dualardan her hangi biri okunabilir.

dua budur

Her gün Güneş doğmadan önce 10 kere  okunacak olursa;hasta Allah’ın izniyle şifa bulur.

 

 

 

 

 

 • “Bismillahirrahmanirrahim.”lekad câeküm rasûlün min enfüsiküm azizün aleyhi mâ anittüm harisün aleyküm bi’l  mü’minine Raûf’ün Rahımün.Fein tevelev  fe kul hasbiya’llahü lâ ilâhe illâ Hüve aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbi’l-Arş’il-Azim.”
 • Her gün,Güneş doğmadan önce aşağıdaki dua 11 kere okunur.
  “Sübhânallâhi ve bi-hamdihi.” 
 • 3 veya 7 gün aşağıdaki şekilde okunur.
  70 kere “Bismillahirrahmanirrahim”
  70 kere “Estağfirullâhe’l-Azîm.”
  70 kere “Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve mevlânâ ve alâ âlihi  ve alâ  cem’il enbiyâi ve’l-mürselin.”
  70 kere  Fâtiha sûresi
  70 kere A’lâ sûresi(Sebbihisme…)
  70 kere İnşirâh sûresi(Elem neşrâh…)
  70 kere Kadr sûresi(İnna enzelnahü..)
  70 kere İhlas sûresi(Kul huvallâhü..)
  70 kere Felâk suresi(Kul eûzü..)
  70 kere Nâs sûrei (Kul eûzü…)
sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Özel gün ve gecelerde “Peygamber Efendimizin Duası “

Hatm-i Enbiyâ, mübarek gün ve gecelerde, evliyâullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılmış ve tavsiye edilmiştir. Hz. Adem, Hz. Eyyûb ve Hz. ...

Özel gün ve gecelerde duaların kabulü için ” Yunus a.s Duası”

Hatm-i Enbiyâ, mübarek gün ve gecelerde, evliyâullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılmış ve tavsiye edilmiştir. Hz. Adem, Hz. Eyyûb ve Hz. ...

Özel gün ve gecelerde “H:Z Eyyub A.S duası”

Hatm-i Enbiyâ, mübarek gün ve gecelerde, evliyâullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılmış ve tavsiye edilmiştir. Hz. Adem, Hz. Eyyûb ve Hz. ...

Üç Aylarda Her gün “Seyyidül İstiğfar”

ÜÇ AYLARDA Her Gün SEYYİD’ÜL İSTİĞFÂR DUASI Okuyoruz! (İstiğfârların Efendisi) Sabah Akşam Özellikle namaz sonraları okumaya gayret ed...

Duanın Kabulü için okunacak ” İsmi Azam duası”

Peygamber Efendimiz(s.a.v) buyurdular ki; “Rabbimden., kendisiyle dua edildiği zaman duanın kabul olduğu ism-i Azamı bana göstermesini...

dua budur
Felç (Nüzûl) için okunan ayetler

Aşağıdaki dualardan her hangi biri okunabilir. Her gün Güneş doğmadan önce 10 kere  okunacak olursa;hasta Allah’ın izniyle şifa bulur....

Bir sene boyunca bu zikre devam eden etrafına şifa dağıtır

Yâ Bari celle celalühü;Her şeyi bir asıldan var eden.Her şeyi muhtaç olduğu aza,tabiat ve sûrette en mükemmel ve en uygun şekilde yaratan,yo...

Haram işleyenler için ” Yâ Mütekebbir”

Yâ Mütekebbir:Büyüklükte eşi olmayan;her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü  gösteren Allâhü Teâlâ. Allah’ın yasakladığı haramları işle...

DARDA KALANA ACİL YARDIM DUASI

Maddi ve manevi darda kalındığında, güzelce bir abdest alınır 4 Rekat Hacet namazı kılınır. Selam verdikten sonra 3 defa aşağıdaki dua okunu...

Sıkıntıların sevince dönmesi-Müjdeli haber için “Yakub a.s duası”

Cebrail (a.s) Hz.Yakub (a.s)’ın Yusuf’un hasreti ile yanıp tutuşduğunu görünce; -Sana bir dua öğreteceğim,okuduğunda Yusuf’...