Esmaül Hüsna ebced değerleri ve Bazı isimlerin ebced değerleri

sponsor reklam

esmaül Hüsnaİsimlerinizin ebced değerleri ve karşılıgında okuyacagınız esmaları bulmak için,yapacağınz şey;isminizin karşılığındaki sayı Allah’ın isimlerinin zikir adetlerinden hangine denk geliyorsa,yada  en yakın hangisine denk geliyorsa o esmayı okuyacaksınız.

Bu şekilde okumakla hem kendinizi iyi hissedeceksiniz.Hemde istek ve arzularınıza daha çabuk ulaşacaksınız.

Eğer isminiz listede yok ise ya interentten yada bilen nbirien hesaplatın ve aşağıda esmaül hüsna ebced değerlerine bakarak bulun esmanıızn değerini.

“AŞAĞIDA VERDİĞİM ALLAHIN İSİMLERİNİN EBCED DEĞERLERİDİR.”

İSMİNİZİN EBCED DEĞERİNİ BULUN VE BU ESMALARDAN  TAM DENK GELEN YADA  EN YAKIN OLAN ESMA SİZİN ESMANIZDIR

DİYELİM Kİ İSMİNİZ” GÜL” EBCED DEĞERİNİZ=55 ‘DİR SİİZN OKUYACAĞINIZ ESMANIZ: YA MÜCİB C.C  55  DEFA HER GÜN VE ÖZELLİKLEDE PERŞEMBE GÜNÜ  OKUNURSA  FAYDALI OLACAKTIR.

ya Rahman = 298

ya Kavîy= 116
ya Semi = 180

ya Müta’âlî= 551
ya Hakk=108

ya Kuddûs= 170
ya Bâtın= 62

ya Adl= 104
ya Rahîm= 258

ya Metin= 500
ya Basîr= 302

ya Berr= 202
ya Vekîl= 66

y a Selâm= 131
ya Vâli= 47

ya Latif= 129
ya Melik= 90

ya Veli= 46
ya Hakem= 68

ya Tevvâb= 409
ya Mu’min= 137

ya Mubdî’= 56
ya Habîr= 812

ya Ra’ûf= 287
ya Hamîd= 62

ya Cebbar= 206
ya Muntakim= 630

ya Gafûr= 1286
ya Muheymin= 145

ya Mu’îd= 124
ya Halîm= 88

ya Maliku’l-Mülk= 212
ya Muhsî= 148

ya Mutekebbir= 662
ya Afuv= 156

ya Şekûr= 526
ya Aziz= 94

ya Muhyî= 68
ya Azîm= 1020

Zu’l-Celâli ve’l-İkram= 1100
ya Hâlik= 731

ya Hafîz= 998
ya Aliy= 110

ya Kayyûm= 156
ya Mumît= 490

ya Gani= 1060
ya Muksit= 209

ya Gaffâr= 1281
ya Bâri’= 214

ya Mukît= 550
ya Kebîr= 232

ya Vâcid= 14
ya Hayy= 18

ya Muğni= 1100
ya Câmi’= 114

ya Kahhâr= 306
ya Musavvir= 336

ya Hasîb= 80
ya Hafîz= 998

ya Mâcidİ= 48
ya Mâni’=161

ya Rakîb= 312
ya Vehhâb= 14

ya Samed= 134
ya Celîl= 73

ya Nûr= 256
ya Vâhid= 19

ya Alîm= 150
ya Dârr= 1001

ya Mucîb= 55
ya Rezzâk= 308

ya Kâdir= 305
ya Kerîm= 270

ya Hâdi= 20
ya Ahad= 13

ya Kâbız= 903
ya Nâfi’= 201

ya Vâsi’= 137
ya Fettâh= 489

ya Muktedir= 744
ya Bedî’= 86

ya Mecîd= 57
ya Bâsıt= 72

ya Evvel= 37
ya Hakîm= 78

ya Reşîd= 514
ya Mukaddim= 18

ya Mu’izz= 117
ya Bâkî= 113

ya Bâ’is= 573
ya Hâfız= 1481

ya Ahir= 801
ya Vedûd= 20

ya Sabûr= 298
ya Mu’ahhir= 847

ya Muzill= 770
ya Vâris= 707

ya Şehîd= 319
ya Râfi’= 351

ya Zâhir= 1106

BAZI İSİMLERİN EBCED DEĞERLERİ

Abbas عبّاس ( Ebced Değeri: 135 )
Abdi عبدى ( Ebced Değeri: 86 )
Abdulhakim عبدالحكيم ( Ebced Değeri: 185 )
Abdulkâdir عبدالقادر ( Ebced Değeri: 412 )
Abdullah عبدالله ( Ebced Değeri: 143 )
Abdurrahim عبدالرّحمن ( Ebced Değeri: 565 )
Abdurrahman عبدالرّحمن ( Ebced Değeri: 405 )
Abdülbâki عبدالباقى ( Ebced Değeri: 220 )
Abdüssamed عبدالصّمد ( Ebced Değeri: 331 )
Acar آجار ( Ebced Değeri: 205 )
Adahan آداخان ( Ebced Değeri: 657 )
Adak آداق ( Ebced Değeri: 106 )
Adalet عدالت ( Ebced Değeri: 505 )
Adem آدم ( Ebced Değeri: 45 )
Adeviye, Adviye عدويه ( Ebced Değeri: 95 )
Adıgüzel آديكوزل ( Ebced Değeri: 78 )
Adil عادل ( Ebced Değeri: 105 )
Adile عادله ( Ebced Değeri: 110 )
Adnan عدنان ( Ebced Değeri: 175 )
Afet آفت ( Ebced Değeri: 481 )
Afife عفيفه ( Ebced Değeri: 245 )
Afitab, Afitap آفتاب ( Ebced Değeri: 484 )
Afşar آفشار ( Ebced Değeri: 582 )
Ahmed (Ahmet) احمد ( Ebced Değeri: 53 )
Ahsen احسن ( Ebced Değeri: 119 )
Ahu آهو ( Ebced Değeri: 12 )
Aişe (Ayşe) عاءشه ( Ebced Değeri: 376 )
Aişegül (Ayşegül) عاءشه كل ( Ebced Değeri: 426 )
Ayşenur عاءشه نور ( Ebced Değeri: 632 )
Ajda اژدا ( Ebced Değeri: 13 )
Akif عاكف ( Ebced Değeri: 171 )
Ali على ( Ebced Değeri: 110 )
Alime عالمه ( Ebced Değeri: 146 )
Aliye عليه ( Ebced Değeri: 115 )
Alpcan آلپ جان ( Ebced Değeri: 87 )
Alper آلپر ( Ebced Değeri: 233 )
Altan آلتان ( Ebced Değeri: 482 )
Arif عارف ( Ebced Değeri: 341 )
Arife عارفه ( Ebced Değeri: 346 )
Arzu آرزو ( Ebced Değeri: 214 )
Asiye آسيه ( Ebced Değeri: 76 )
Aslı اصلي ( Ebced Değeri: 131 )
Aslıhan اصليخان ( Ebced Değeri: 782 )
Asuman آسمان ( Ebced Değeri: 152 )
Atatürk آتاتورك ( Ebced Değeri: 1028 )
Atilla آتيلاّ ( Ebced Değeri: 272 )
Aydın آيدين ( Ebced Değeri: 75 )
Ayfer آيفر ( Ebced Değeri: 291 )
Aykutalp آيقود آلپ ( Ebced Değeri: 154 )
Ayla آيلا ( Ebced Değeri: 42 )
Aynur آينور ( Ebced Değeri: 267 )
Aysel آيسل ( Ebced Değeri: 101 )
Ayser آيسر ( Ebced Değeri: 271 )
Aysun آيسون ( Ebced Değeri: 127 )
Ayten آيتن ( Ebced Değeri: 461 )
Aytunç آيتونچ ( Ebced Değeri: 469 )
Aytül آيتول ( Ebced Değeri: 447 )

 

Bahaddîn (Bahaeddîn) بهاالدّين ( Ebced Değeri: 107 )
Bahadır بهادر ( Ebced Değeri: 212 )
Bahar بهار ( Ebced Değeri: 208 )
Bânû بانو ( Ebced Değeri: 59 )
Bedriye بدريه ( Ebced Değeri: 221 )
Begüm بكوم ( Ebced Değeri: 68 )
Bekir بكر ( Ebced Değeri: 222 )
Belgin بلكين ( Ebced Değeri: 112 )
Belkıs بلقيس ( Ebced Değeri: 202 )
Belgüzar برگزار ( Ebced Değeri: 430 )
Berk برك ( Ebced Değeri: 222 )
Berkant برقانت ( Ebced Değeri: 753 )
Berkay بركاى ( Ebced Değeri: 233 )
Bernâ برنا ( Ebced Değeri: 253 )
Bertan برتان ( Ebced Değeri: 653 )
Besime بسيمه ( Ebced Değeri: 117 )
Betül بتول ( Ebced Değeri: 438 )
Beyhan بيخان ( Ebced Değeri: 663 )
Beyza بيضا ( Ebced Değeri: 813 )
Bilal بلال ( Ebced Değeri: 63 )
Birgül بيركل ( Ebced Değeri: 262 )
Birol بيرول ( Ebced Değeri: 248 )
Birsel بيرسل ( Ebced Değeri: 302 )
Bora بورا ( Ebced Değeri: 438 )
Buket بوكت ( Ebced Değeri: 428 )
Burak براق ( Ebced Değeri: 303 )
Burcu برجو ( Ebced Değeri: 211 )
Burhan برهان ( Ebced Değeri: 258 )
Büşra بشرى ( Ebced Değeri: 512 )

 

Câhid جاهد ( Ebced Değeri: 13 )
Canan جانان ( Ebced Değeri: 115 )
Candan جاندن ( Ebced Değeri: 108 )
Cansu جانصو ( Ebced Değeri: 150 )
Cemal جمال ( Ebced Değeri: 74 )
Cemalettin جمال الدين ( Ebced Değeri: 173 )
Cemil جميل ( Ebced Değeri: 83 )
Cemile جميله ( Ebced Değeri: 88 )
Cengiz جنكيز ( Ebced Değeri: 90 )
Cenker جنكر ( Ebced Değeri: 273 )
Ceren جرن ( Ebced Değeri: 253 )
Cevâhir جواهر ( Ebced Değeri: 215 )
Cevdet جودت ( Ebced Değeri: 413 )
Cihan جهان ( Ebced Değeri: 59 )
Cihangir جهانگير ( Ebced Değeri: 289 )
Coşkun جوشقون ( Ebced Değeri: 465 )
Cüneyd (Cüneyt) جنيد ( Ebced Değeri: 67 )

 

Damla داملا ( Ebced Değeri: 76 )
Dâvud (Davut) داود ( Ebced Değeri: 15 )
Deniz دگيز ( Ebced Değeri: 42 )
Derya دريا ( Ebced Değeri: 215 )
Devlet دولت ( Ebced Değeri: 440 )
Dilara دلآرا ( Ebced Değeri: 236 )
Dilber دلبر ( Ebced Değeri: 236 )
Dilek ديلك ( Ebced Değeri: 64 )
Doğan دوغان ( Ebced Değeri: 1061 )
Döne دونه ( Ebced Değeri: 65 )
Durdu دوردو ( Ebced Değeri: 220 )
Dursûne دورسونه ( Ebced Değeri: 330 )
Dürdâne دوردانه ( Ebced Değeri: 270 )

 

Ebrû ابرو ( Ebced Değeri: 209 )
Ece اجه ( Ebced Değeri: 9 )
Ecehan (Ece-Hân) اجه خان ( Ebced Değeri: 660 )
Ecmel اجمل ( Ebced Değeri: 74 )
Edâ أدا ( Ebced Değeri: 6 )
Efe أفه ( Ebced Değeri: 86 )
Ekrem اكرم ( Ebced Değeri: 261 )
Elif الف ( Ebced Değeri: 111 )
Elmas الماس ( Ebced Değeri: 132 )
Elvân الف ( Ebced Değeri: 88 )
Emel أمل ( Ebced Değeri: 71 )
Emine امنه ( Ebced Değeri: 96 )
Emrâl أمرال ( Ebced Değeri: 272 )
Emre أمره ( Ebced Değeri: 246 )
Eray أراى ( Ebced Değeri: 212 )
Erhân (Erhan) أرخان ( Ebced Değeri: 852 )
Erkan أرقان ( Ebced Değeri: 352 )
Ermân أرمان ( Ebced Değeri: 292 )
Erol أرول ( Ebced Değeri: 237 )
Ertuğrul أرتوغرول ( Ebced Değeri: 1843 )
Esengül اسنكل ( Ebced Değeri: 161 )
Esrâ أسرا ( Ebced Değeri: 262 )
Evren اورن ( Ebced Değeri: 257 )

 

Fadime فاطمه ( Ebced Değeri: 135 )
Fatma فاطمه ( Ebced Değeri: 135 )
Faruk فاروق ( Ebced Değeri: 387 )
Fatih فاتح ( Ebced Değeri: 489 )
Fatoş فاطوش ( Ebced Değeri: 396 )
Fazilet فضيلت ( Ebced Değeri: 1320 )
Fehime فهيمه ( Ebced Değeri: 140 )
Ferâmuz فرامز ( Ebced Değeri: 328 )
Ferhat فرهاد ( Ebced Değeri: 290 )
Feride فريده ( Ebced Değeri: 299 )
Feridûn فريدون ( Ebced Değeri: 350 )
Feriha فرحه ( Ebced Değeri: 293 )
Ferişte فرشته ( Ebced Değeri: 985 )
Fethiye فتحيه ( Ebced Değeri: 503 )
Feyzâ فيضا ( Ebced Değeri: 891 )
Fırat فرات ( Ebced Değeri: 671 )
Figen فيكن ( Ebced Değeri: 160 )
Fikriye فكريه ( Ebced Değeri: 315 )
Filiz فيليز ( Ebced Değeri: 137 )
Firdevs فردوس ( Ebced Değeri: 350 )
Fuâd (Fuat) فؤاد ( Ebced Değeri: 91 )
Galip (Ğâlib) غالب ( Ebced Değeri: 1033 )
Gamze غمزه ( Ebced Değeri: 1052 )
Gazâlî غزالى ( Ebced Değeri: 1741 )
Gâzî غازى ( Ebced Değeri: 1018 )
Gonca غنجه ( Ebced Değeri: 1058 )
Gökçe كوكچه ( Ebced Değeri: 54 )
Gökhan كوكحان ( Ebced Değeri: 697 )
Gökmen كوكمن ( Ebced Değeri: 136 )
Göksel كوكسل ( Ebced Değeri: 136 )
Gökşen كوكشن ( Ebced Değeri: 396 )
Göktay كوكطى ( Ebced Değeri: 65 )
Gönül كوڭل ( Ebced Değeri: 76 )
Görkem كوركم ( Ebced Değeri: 286 )
Gözde كوزده ( Ebced Değeri: 42 )
Gül كل ( Ebced Değeri: 55 )
Gülay كُلاى ( Ebced Değeri: 61 )
Gülcan كُلجان ( Ebced Değeri: 104 )
Gülden كلدن ( Ebced Değeri: 104 )
Güler كولر ( Ebced Değeri: 256 )
Gülhan كولخان ( Ebced Değeri: 707 )
Gülistan كلستان ( Ebced Değeri: 561 )
Gülizar كُلعذار ( Ebced Değeri: 328 )
Güllü كُللو ( Ebced Değeri: 86 )
Gülnaz كلناز ( Ebced Değeri: 108 )
Gülsüm كولسوم ( Ebced Değeri: 162 )
Gülsen كولسن ( Ebced Değeri: 166 )
Gülser كُلسر ( Ebced Değeri: 310 )
Gülseren كُلسرن ( Ebced Değeri: 360 )
Gülşâh كلشاه ( Ebced Değeri: 359 )
Gülten كُلتن ( Ebced Değeri: 500 )
Günay كناى ( Ebced Değeri: 81 )
Günseli كونسلى ( Ebced Değeri: 176 )
Gürbüz كربز ( Ebced Değeri: 229 )
Gürcân كورجان ( Ebced Değeri: 280 )
Habibe حبيبه ( Ebced Değeri: 27 )
Hacer حجر ( Ebced Değeri: 211 )
Hakan خاقان ( Ebced Değeri: 752 )
Halil خليل ( Ebced Değeri: 670 )
Halime حليمه ( Ebced Değeri: 93 )
Haluk خلوق ( Ebced Değeri: 736 )
Hamdiye حمديه ( Ebced Değeri: 67 )
Hamide حميده ( Ebced Değeri: 67 )
Handan خندان ( Ebced Değeri: 705 )
Hanım خانم ( Ebced Değeri: 691 )
Halit خالد ( Ebced Değeri: 635 )
Halide خالده ( Ebced Değeri: 640 )
Halis خالص ( Ebced Değeri: 721 )
Hanife حنيفه ( Ebced Değeri: 153 )
Hanifi حنيفى ( Ebced Değeri: 158 )
Hârun هارون ( Ebced Değeri: 262 )
Hasan حسن ( Ebced Değeri: 118 )
Hasbiye حسبيه ( Ebced Değeri: 85 ) ( حسبنالله و نعم الوكيل ayetinin kısaltılmışı)
Hasîbe حسيبه ( Ebced Değeri: 85 )
Hatem خاتم ( Ebced Değeri: 1041 )
Hatîce خديجه ( Ebced Değeri: 622 )
Havvâ حوّا ( Ebced Değeri: 21 )
Havvâgül حوّا كل ( Ebced Değeri: 71 )
Hayriye خيريه ( Ebced Değeri: 825 )
Hediye هديه ( Ebced Değeri: 24 )
Hilal هلال ( Ebced Değeri: 66 )
Hûrî حورى ( Ebced Değeri: 224 )
Hûriye حوريه ( Ebced Değeri: 229 )
Hurûşân (Hürüşan) خروشان ( Ebced Değeri: 1157 )
Hülya خوليا ( Ebced Değeri: 647 )
Hümeyra حميره ( Ebced Değeri: 263 )
Hüseyin حسين ( Ebced Değeri: 128 )
Hüsne حسنه ( Ebced Değeri: 123 )
İbrâhim ابراهيم ( Ebced Değeri: 259 )
İfakat افاقت ( Ebced Değeri: 582 )
İhsân احسان ( Ebced Değeri: 120 )
İklime اقليمه ( Ebced Değeri: 186 )
İlhan ايلخان ( Ebced Değeri: 692 )
İlknur ايلكنور ( Ebced Değeri: 217 )
İlyâs الياس ( Ebced Değeri: 102 )
İmren إمرن ( Ebced Değeri: 291 )
İnci اينجى ( Ebced Değeri: 74 )
İsâ عيسى ( Ebced Değeri: 150 )
İsmâil اسماعيل ( Ebced Değeri: 212 )
İsmet عصمت ( Ebced Değeri: 600 )
Kadîr قدير ( Ebced Değeri: 314 )
Kadri قدري ( Ebced Değeri: 314 )
Kadriye قدريه ( Ebced Değeri: 319 )
Kâniye كانيه ( Ebced Değeri: 86 )
Kemâl كمال ( Ebced Değeri: 91 )
Kerem كرم ( Ebced Değeri: 260 )
Kerim كريم ( Ebced Değeri: 270 )
Kevser كوثر ( Ebced Değeri: 726 )
Kezban كذبان ( Ebced Değeri: 773 )
Kısmet قسمت ( Ebced Değeri: 600 )
Kıymet قيمة ( Ebced Değeri: 155 )
Kibar كبار ( Ebced Değeri: 223 )
Kubilay قوبيلاى ( Ebced Değeri: 159 )
Kudret قدرت ( Ebced Değeri: 704 )
Kübra كبرا ( Ebced Değeri: 223 )
Kürşat كورشات ( Ebced Değeri: 927 )
Lâle لاله ( Ebced Değeri: 66 )
Leylâ ليلا ( Ebced Değeri: 71 )
Lütfi لطفي ( Ebced Değeri: 129 )
Mahbûb محبوب ( Ebced Değeri: 58 )
Mahir ماهر ( Ebced Değeri: 246 )
Mahire ماهره ( Ebced Değeri: 251 )
Mahmûd (Mahmut) محمود ( Ebced Değeri: 98 )
Maide ماءده ( Ebced Değeri: 51 )
Makbûle مقبوله ( Ebced Değeri: 183 )
Mecîd (Mecit) مجيد ( Ebced Değeri: 57 )
Mediha ممديحه ( Ebced Değeri: 67 )
Mehmed (Mehmet) محمد ( Ebced Değeri: 92 )
Mehtâb (Mehtap) مهتاب ( Ebced Değeri: 448 )
Melahat ملاحت ( Ebced Değeri: 479 )
Melek ملك ( Ebced Değeri: 90 )
Meliha مليحه ( Ebced Değeri: 93 )
Melike ملكه ( Ebced Değeri: 95 )
Melis مَليس ( Ebced Değeri: 140 )
Meltem ملتم ( Ebced Değeri: 510 )
Meral مرال ( Ebced Değeri: 245 )
Mersiye مرثيه ( Ebced Değeri: 755 )
Merve مروه ( Ebced Değeri: 251 )
Meryem مريم ( Ebced Değeri: 290 )
Mesut (Mes’ûd) مسعود ( Ebced Değeri: 180 )
Mete مهته ( Ebced Değeri: 450 )
Metîn (Metin) متين ( Ebced Değeri: 500 )
Mihribân (Mihriban) مهربان ( Ebced Değeri: 298 )
Mine مينه ( Ebced Değeri: 105 )
Miyâse مياسه ( Ebced Değeri: 116 )
Muammer معمّر ( Ebced Değeri: 390 )
Muazzez معزّز ( Ebced Değeri: 131 )
Muhammed (Muhammet) محمّد ( Ebced Değeri: 132 )
Murâd (Murat) مراد ( Ebced Değeri: 245 )
Mûsâ (Musa) موسى ( Ebced Değeri: 116 )
Mustafâ (Mustafa) مصطفى ( Ebced Değeri: 229 )
Mutlu موتلو ( Ebced Değeri: 482 )
Mübeccel مبجّل ( Ebced Değeri: 78 )
Mücevher مجوهر ( Ebced Değeri: 254 )
Münevver منوّر ( Ebced Değeri: 302 )
Münîre منيره ( Ebced Değeri: 305 )
Mürüvvet مروّت ( Ebced Değeri: 652 )
Müsâde مصاده ( Ebced Değeri: 140 )
Müzeyyen مزيّن ( Ebced Değeri: 117 )
Nâciye ناجيه ( Ebced Değeri: 69 )
Nâdide ناديده ( Ebced Değeri: 74 )
Nâdire نادره ( Ebced Değeri: 257 )
Naile نائله ( Ebced Değeri: 87 )
Naime نائمه ( Ebced Değeri: 97 )
Nâlân نالان ( Ebced Değeri: 132 )
Nârin نارين ( Ebced Değeri: 311 )
Nâz ناز ( Ebced Değeri: 58 )
Nazife نظيفه ( Ebced Değeri: 1045 )
Nazîre نظيره ( Ebced Değeri: 1165 )
Nazlı نازلى ( Ebced Değeri: 351 )
Nazmiye نظميه ( Ebced Değeri: 1005 )
Necdet نجدت ( Ebced Değeri: 457 )
Neclâ نجلا ( Ebced Değeri: 84 )
Necmiye نجميه ( Ebced Değeri: 108 )
Nergis نركس ( Ebced Değeri: 330 )
Neriman نريمان ( Ebced Değeri: 1005 )
Nermin نرمين ( Ebced Değeri: 350 )
Nesibe نسيبه ( Ebced Değeri: 127 )
Nesime نسيمه ( Ebced Değeri: 165 )
Neslihan (Nesl-i Hân) نسليخان ( Ebced Değeri: 801 )
Nesrin نسرين ( Ebced Değeri: 370 )
Nevin نوين ( Ebced Değeri: 116 )
Nevriye نوريه ( Ebced Değeri: 271 )
Nevzat نوزاد ( Ebced Değeri: 70 )
Nezihe نزيهه ( Ebced Değeri: 77 )
Nigâr نكار ( Ebced Değeri: 271 )
Nihal نهال ( Ebced Değeri: 86 )
Nihat نهاد ( Ebced Değeri: 60 )
Nil نيل ( Ebced Değeri: 90 )
Nilay نيلاي ( Ebced Değeri: 101 )
Nilüfer نيلوفر ( Ebced Değeri: 376 )
Nilvâ نيلوا ( Ebced Değeri: 97 )
Nimet نعمت ( Ebced Değeri: 460 )
Nur نور ( Ebced Değeri: 256 )
Nûrân نوران ( Ebced Değeri: 307 )
Nuray نوراى ( Ebced Değeri: 267 )
Nurcân نورجان ( Ebced Değeri: 310 )
Nûreddîn (Nurettin) نورالدّين ( Ebced Değeri: 355 )
Nuri نورى ( Ebced Değeri: 266 )
Nuriye نوريه ( Ebced Değeri: 271 )
Nursel نورسل ( Ebced Değeri: 346 )
Nurseli نورسلى ( Ebced Değeri: 356 )
Nurşen نورشن ( Ebced Değeri: 660 )
Nurten نورتن ( Ebced Değeri: 706 )
Nurullah نورالله ( Ebced Değeri: 322 )
Oğuz اوغوز ( Ebced Değeri: 1020 )
Oğuzhan اوغوزخان ( Ebced Değeri: 1671 )
Okan اوقان ( Ebced Değeri: 158 )
Olcay اولجاى ( Ebced Değeri: 51 )
Onur اونور ( Ebced Değeri: 263 )
Oruç اوروچ ( Ebced Değeri: 216 )
Orhan اورخان ( Ebced Değeri: 858 )
Osman عثمان ( Ebced Değeri: 661 )
Oya اويا ( Ebced Değeri: 18 )
Ozan اوزان ( Ebced Değeri: 65 )

Ö Harfi İle Başlayan İsimler
Ömer عمر ( Ebced Değeri: 310 )
Önder اوگدر ( Ebced Değeri: 231 )
Özay اوزاى ( Ebced Değeri: 25 )
Özcan اوزجان ( Ebced Değeri: 68 )
Özge اوزكه ( Ebced Değeri: 39 )
Özgünaz اوزكو ناز ( Ebced Değeri: 99 )
Özgül ازكل ( Ebced Değeri: 58 )
Özgür اوزكور ( Ebced Değeri: 240 )
Özlem اوزلم ( Ebced Değeri: 84 )
Öznur اوزنور ( Ebced Değeri: 270 )
Pâkize پاكيزه ( Ebced Değeri: 45)
Pelin پلين ( Ebced Değeri: 92)
Pembe پمبه ( Ebced Değeri: 49)
Perihan پريخان ( Ebced Değeri: 863)
Pınar پيگار ( Ebced Değeri: 233)
Rabia رابعه ( Ebced Değeri: 282)
Râdiye راضيه ( Ebced Değeri: 1016)
Rahmet رحمة ( Ebced Değeri: 253)
Rahmi رحمى ( Ebced Değeri: 258)
Ramazan رمضان ( Ebced Değeri: 1091)
Râziye رازيه ( Ebced Değeri: 223)
Recep رجب ( Ebced Değeri: 205)
Refika رفيقه ( Ebced Değeri: 395)
Regâib (Regaip) رغاءب ( Ebced Değeri: 1204)
Remzi رمزى ( Ebced Değeri: 257 )
Remziye رمزيه ( Ebced Değeri: 262 )
Resul رسول ( Ebced Değeri: 296 )
Reyhan ريخان ( Ebced Değeri: 861)
Reyyân (Reyyan) ريّان ( Ebced Değeri: 271 )
Rıdvân رضوان ( Ebced Değeri: 1057)
Ruhiye روحيه ( Ebced Değeri: 229)
Rukiye رقيه ( Ebced Değeri: 315)
Rümeysâ رُميسا ( Ebced Değeri: 311 )
Rüveyda رويده ( Ebced Değeri: 225 )
Şaban شعبان ( Ebced Değeri: 423 )
Şâdiye شاديه ( Ebced Değeri: 320 )
Şâfak شفاق ( Ebced Değeri: 481 )
Şâfiye شافيه ( Ebced Değeri: 396 )
Şâheserشاه أثر ( Ebced Değeri: 1007 )
Şâhin شاهين ( Ebced Değeri: 366 )
Şâziye شازيه ( Ebced Değeri: 323 )
Şebnem شبنم ( Ebced Değeri: 392 )
Şehri شهرى ( Ebced Değeri: 515 )
Şenol شنول ( Ebced Değeri: 386 )
Şerife شريفه ( Ebced Değeri: 595 )
Şermin شرمين ( Ebced Değeri: 600 )
Şöhret شهرت ( Ebced Değeri: 905 )
Şükrân شكران ( Ebced Değeri: 571 )
Şükriye شكريه ( Ebced Değeri: 535 )
Şükrü شكرى ( Ebced Değeri: 530 )
Tahsin تحسين ( Ebced Değeri: 528 )
Talhâ طلحه ( Ebced Değeri: 52 )
Talia طالعه ( Ebced Değeri: 115 )
Taner تاڭر ( Ebced Değeri: 621 )
Tarık طارق ( Ebced Değeri: 310 )
Tayyip طيّب ( Ebced Değeri: 31 )
Tenzîle تنزيله ( Ebced Değeri: 502 )
Teslîme تسليمه ( Ebced Değeri: 545 )
Tuğba, Tûba طوبى ( Ebced Değeri: 27 )
Tufan طوفان ( Ebced Değeri: 146 )
Turhân طورخان ( Ebced Değeri: 866 )
Tülay تولاى ( Ebced Değeri: 447 )
Türkân (Türkan) توركان ( Ebced Değeri: 477 )
Ülfet الفت ( Ebced Değeri: 511 )
Ümran عمران ( Ebced Değeri: 361 )
Ünal اونال ( Ebced Değeri: 88 )

V Harfi İle Başlayan İsimler
Vâhide واحده ( Ebced Değeri: 24 )
Vâhit واحد ( Ebced Değeri: 19 )
Vasfiye وصفيه ( Ebced Değeri: 191 )
Veli ولى ( Ebced Değeri: 46 )
Vildan ولدان ( Ebced Değeri: 91 )
Yâdigâr يادكار ( Ebced Değeri: 236 )
Yâkup يعقوب ( Ebced Değeri: 198 )
Yâsemin (Yasemin) ياسمين ( Ebced Değeri: 171 )
Yâsin ياسن ( Ebced Değeri: 121 )
Yaşar ياشار ( Ebced Değeri: 512 )
Yavuz ياووز ( Ebced Değeri: 30 )
Yelda يلدا ( Ebced Değeri: 45 )
Yeliz يليز ( Ebced Değeri: 57 )
Yeşim يشيم ( Ebced Değeri: 360 )
Yıldıray يلديراى ( Ebced Değeri: 265 )
Yıldırım يلديريم ( Ebced Değeri: 304 )
Yıldız ييلديز ( Ebced Değeri: 71 )
Yunus ينوس ( Ebced Değeri: 126 )
Yusuf يوسف ( Ebced Değeri:156 )
Yüksel يوكسل ( Ebced Değeri: 126 )
Zafer ظفر ( Ebced Değeri: 1180 )
Zâhide زاهده ( Ebced Değeri: 22 )
Zehrâ (Zehra) زهرا ( Ebced Değeri: 213 )
Zekiye ذكيه ( Ebced Değeri: 735 )
Zelîhâ (Zeliha) زليحا ( Ebced Değeri: 56 )
Zennûriye ذنّوريه ( Ebced Değeri: 1021 )
Zeyneb (Zeynep) زينب ( Ebced Değeri: 69 )
Zeytin زيتين ( Ebced Değeri: 477 )
Zübeyde زبيده ( Ebced Değeri: 28 )
Zühal زحل ( Ebced Değeri: 45 )
Zülal زلال ( Ebced Değeri: 68 )
Züleyha زليخى ( Ebced Değeri: 657 )
Zülfiye زلفيه ( Ebced Değeri: 132 )
Zülfü زلفو ( Ebced Değeri: 123 )

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Rızkın artması ve rızık kıtlığı için Esma Ve Âyetler

Rızkın artması ve rızık kıtlığından kurtulmak için okunacak Esma ve Âyet-i Kerimler Rızkın  sahibi olan Yüce Allah’tır.Yüce Allah yara...

Borçların kolaylıkla ödenmesi için esmalar ve Âyetler

Borçların kolaylıkla ödenmesi için,işlerin rast gitmesi için önemli esmalar ve Âyetler Duaya her zaman Besmele,salavat,Allaha hamd ve istiğf...

İç ve Dış Güzelliği İçin Okunacak Esmalar

Rabbimizden Kalbimizin, iç ve  dış güzelliğimiz için  Her gün okunacak Esmalar Her şeyden önce Rabbimiz yarattığı her bireyin kendi içinde b...

Duaların kabulü için çok etkili esma ve Salavatlar

Duaların Kabulü için çok etkili dua tertibi Duaya 21-41-veya 60 gün devam edilir. Önce Allaha hamd ve şükür yapılır  ve aşağıdaki şekilde de...

El-Aziz Esmasının Üzerinde tecelli etmesi ve sorumlulukları

Ya Aziz;Mutlak surette izzet,azamet,kuvvet,şeref,onur ve üstünlük sahibi,her şeye galip olan,mağlup edilmesi asla mümkün olmayan hükümlerind...

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için”Esma Ve Âyetler”

Kötü alışkanlıklardan kurtulmasını istediğiniz kişiler,veya kendiniz  için esma ayetler İçki,kumar,siğara, diğer kötü alışkanlıklar ve kötü ...

Kendiniz veya başka birinin” Bencillikten Kurtulması için” Dua tertibi

Bencillik hastalığından kurtulmak için okunacak Emalar ve Âyet-i kerimler Bencillik nedir? Bencillik dünya hayatında kendi menfaatinden başk...

Geçim sıkıntısı için çok tesirli Dua Tertibi

Geçim sıkıntısı  çeken kardeşlerimiz öncelikle Allah rızası doğrultusunda bir yaşama devam ederek,haramdan,günahlardan uzak durarak,az da ol...

Hayatın”Düzenli-Planlı-Çalışkan ve verimli”Geçmesi için Esmalar

Hayatını,yaşamını bir türlü düzene sokamayan insanlar,her zaman yaşamının her alanında sıkıntı ve zorluk çekerler.Bu yüzden her gün yapacakl...

Maddi ve Manevi Hayatın Güzelleşmesi için” Esma ve Âyet-i Kerim”

Maddi ve manevi hayatın güzelleşmesi için,öncelikle yaşamımıza dikkat etmeliyiz.Her zaman Allah rızasını gözeterek,haramlardan sakınarak,gün...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...