Bol rızık-Geçim sıkıntısı ve borçlardan kurtulmak için denenmiş Dua

sponsor reklam

Denenmiş mühim dua olan bu duayı her gün her namazdan sonra ve özellikle Cuma namazından sonra okuyan kimseleri Allahü Teâlâ;
Hiç bir mahluka muhtaç etmez.Ummadığın yerden rızkını gönderir.
Geçimini kolay eder. dağ kadar borcu olsa ödemesini kolaylaştırır
Bela ve musibetlerden,kötülerden korur.Güvence verir düşmanlara karşı yardım eder
İlimin açılmasına vesile olur
Borç rızık maddi sıkıntı para ev..şifa her ne dileğin varsa okuyabilirsiniz.
Her gün 5 vakit namaz veya cuma namazından sonra oku..Okuyabildiğimiz  kadar okuyoruz.

İmam-ı Yâfi(Rahimehullah) kendisiyle yevessül edilen (yüzü suyu hürmetine Allaâh-u Teâlâ’dan talepte bulunulan) büyük velillerden Ebû Abdillâh el-Kuraşi (Rahimehullah)’ın “Şeyhim Ebu Abdillah el Mâliki(Rahimehullah) bana bir dua öğretti ki hangi şeye muhtaç olsam Allâh-u Teâl’nın fazl-ı rahmetiyle bu dua sayesinde mutlaka elde ettim ve hayatım boyunca o duânın bereketiyle harcamalar yapıyorum.Sana harcayıp da bitiremeyeceğin bu hazineyi öğreteyim mi? dediğini naklettikten sonra;
Her kim özellikle cuma namazının ardından olmak üzere her namazın akabinde bu kelimelere devam ederse Allâh-u Teâlâ onu hiçbir mahlukata muhtaç etmez,ummadığı yerden rızıklandırır,geçim işini ona kolay eder.dağ gibi borcu olsa da ödemesine yardım eder.” demiştir.
Kâzi Muhammed ibnü Sa’id (Rahimehulah)’dan nakledildiğine göre;Şeyh Bedrettin İbnü Akil(Rahimehullah); ” Ben bu duayı ilim için okuyordum,arkadaşım Nâsıruddin İb nü Müslim mal için okuyordu,Allah-u Teâla bana ilimden çok nasip verdi,ona da çok mal verdi.” demiştir.

Ya Allâh! Yâ Vâhidü;(Ey bir olan!) Ye Ehâdü!(Ey tek olan) Yâ Mevcud!(Ehyhakiki varlığı olan) Ya Cevâdü(Ey cömert) Ya Vâcid(Ey her şeyi kendi katında hazır bulunması sebebiyle her hususuta zengin olan) Yâ Mûcidü(Ey Mahlukatı yoktan var eden) Yâ Bâsıtu!(Ey rızkı genişleten) Ya Kerim1(Ey kerem ve iyilik sahibi) Ya Vehhabu! (Ey bolca bağışta bulunan) Ya Ze’t-tavl! (Ey bol lutüf sahibi) Ya Latifu!(Ey lütuf sahibi) Yâ Ğaniyyü!(Ey zengin olan) Ya Muğni!(Ey zengin eden) Ya Fettâhu! (Ey hayır kapılarını açan) Ya Alim! (Ey her şeyi hakkıyla bilen)Yâ Halim!(Ey suç işleyenlere acele ceza vermeyip fırsat tanıyan)
Ya Rezzaku!(Ey bolca rızık veren) Yâ Hayyu!(Ey ölmesi ve yok olması düşünülmeyen hakiki ve ebedi hayat sahibi)Yâ Kayyûm!(Ey hiçbir konuda başkasına ihtiyaç duymayıp zâtı ile kâim olan)
Yâ Rahman!(Ey dünyada mümin-kafir ayırmaksızın her bir kuluna son derece acıyan9 Ya Rahim! (Ey ahirette yalnız imân edenleri son derece esiğreyecek olan) Ya Bedi’a’s-semavati ve’l-arz(Ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı) Ya Ze’l celâli ve’l-ikram!(Ey celal ve ikram sahibi) Ya Hannan!(ey çok acıyan) Yâ Mennân!(Ey çok iyilikte bulunan) bana tarafından öyle bir hayır (ve bereket) esintisi ikram et ki onun vesilesiyle senden başkalarından müstağni (ihtiyaçsız) kılasın.
Eğer fetih(işlerimizde açılım) talep ediyorsanız,işte muhakkak size fetih gelmiştir”
Gerçekten biz sana pek açık tam bir fetihle büyük bir fetih nasib ettik.
Allah’tan büyük bir yardım ve pek yakın bir fetih(sahip olacaktır)
Ey Allâh!Y’a Ğaniyyü (ey zengin olan) Ya Muğni (Ey zengin kılan) Ya Hamidü(Ey bütün hamdler kendisine ait olan) Ya mecidü (Ey ulu ve kaviyy)Ya Mübdiü )Ey yoktan yaratan) Ya Muidü(Ey tekrar iade edecek olan)
Ya Rahim! (Ey çok acıyan)Ya Vedud (Ey dostlarını çok seven) Ya Zel’-Aarşi’l-Mecid(Ey o ulu arş’ın Rabbi) Ey dilediğini yapan.
Haramına karşı (yasak ettiğin şeylere bulaşmamam için) bana helâlinle kâfi gel ve fazl-u keremin ile beni Senden gayrine muhtaç etme.
Zikri (Kur’ân-ı Kerim-i) koruduğun gibi beni de koru,rasullerine yardım ettiğin gibi bana da nusretini bahşeyle.Şüphesiz Sen her şeye hakkıyla gücü yetensin ” Amin

OKUNACAK DUA;
“Estağfirullah ellezi la ilâhe illa hüvel hayyel gayyüm bedias semâvâti vel ardı vemâ beynehümâ min cemi’ cürmi ve zulmi vema ceneytühü ala nefsi ve etubü ileyh
Ya Allah, Ya Vâhidu, Ya Ehadu, Ya Mevcûdu, Ya Cevâdu, Ya Vâcidu, Ya Mûcidu, Ya Bâsitu, Ya Kerîmu, Ya Vehhâbu, Ya Za’t Tavl, Ya Ganiyyu, Ya Muğnî, Ya Fettâhu, Ya Alîmu, Ya Halîmu, Ya Rezzâgu, Ya Hayyu, Ya Kayyûmu, Ya Rahmanu, Ya Rahîmu, Yâ Bediassemâvâti Vel Ard, Ya Zel-celal vel-ikram, Ya Hannânu Ya Mennân
İn fahnî bi nefhetin minke tuğninî bi hâ ammen sivâk!
İn testeftihû fegad câe kümül feth
Innâ fetahnâ leke fethan mubînâ
Nasrun minallâhi ve fethun garîb!
Allahumme Ya Ganiyyu, Ya Muğni, Ya Hamidu, Ya Mecidu, Ya Mübdiu, Ya Muidu, Ya Rahimu, Ya Vedudu, Ya Ze’l-arşi’l-mecîd, Ya Fa’alen Lima Yürid u
İkfini bi halâlike,an harâmike ve ağninî bi fadlike ammen sivâk!
Vahfaznî bima hafizte bi-hizzikr.
Vansurnî bimâ nasarte bihirrusul
İnneke alâ külli şey’in kadîr!”

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Borçların kolaylıkla ödenmesi için esmalar ve Âyetler

Borçların kolaylıkla ödenmesi için,işlerin rast gitmesi için önemli esmalar ve Âyetler Duaya her zaman Besmele,salavat,Allaha hamd ve istiğf...

İç ve Dış Güzelliği İçin Okunacak Esmalar

Rabbimizden Kalbimizin, iç ve  dış güzelliğimiz için  Her gün okunacak Esmalar Her şeyden önce Rabbimiz yarattığı her bireyin kendi içinde b...

Duaların kabulü için çok etkili esma ve Salavatlar

Duaların Kabulü için çok etkili dua tertibi Duaya 21-41-veya 60 gün devam edilir. Önce Allaha hamd ve şükür yapılır  ve aşağıdaki şekilde de...

El-Aziz Esmasının Üzerinde tecelli etmesi ve sorumlulukları

Ya Aziz;Mutlak surette izzet,azamet,kuvvet,şeref,onur ve üstünlük sahibi,her şeye galip olan,mağlup edilmesi asla mümkün olmayan hükümlerind...

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için”Esma Ve Âyetler”

Kötü alışkanlıklardan kurtulmasını istediğiniz kişiler,veya kendiniz  için esma ayetler İçki,kumar,siğara, diğer kötü alışkanlıklar ve kötü ...

Kendiniz veya başka birinin” Bencillikten Kurtulması için” Dua tertibi

Bencillik hastalığından kurtulmak için okunacak Emalar ve Âyet-i kerimler Bencillik nedir? Bencillik dünya hayatında kendi menfaatinden başk...

Geçim sıkıntısı için çok tesirli Dua Tertibi

Geçim sıkıntısı  çeken kardeşlerimiz öncelikle Allah rızası doğrultusunda bir yaşama devam ederek,haramdan,günahlardan uzak durarak,az da ol...

Hayatın”Düzenli-Planlı-Çalışkan ve verimli”Geçmesi için Esmalar

Hayatını,yaşamını bir türlü düzene sokamayan insanlar,her zaman yaşamının her alanında sıkıntı ve zorluk çekerler.Bu yüzden her gün yapacakl...

Maddi ve Manevi Hayatın Güzelleşmesi için” Esma ve Âyet-i Kerim”

Maddi ve manevi hayatın güzelleşmesi için,öncelikle yaşamımıza dikkat etmeliyiz.Her zaman Allah rızasını gözeterek,haramlardan sakınarak,gün...

Çarşamba günü öğle ile ikindi arası” Dilek Duası”

Peygamber Efendimiz ve ashabının da bu tertibi çok uyguladığı bir vakittir.Çarşamba günleri özellikle ikindi ezanına yarım saat veya 45 daki...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...