sponsor reklam

Berâat gecesinde 100 rek’atlı “SALÂTÜL HAYR” ( Hayır Namazı) vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur.

Berat gecesini en güzel kıyam ve Kur’an tilavetiyle geçirmek gerekir. Kıyamın en üstün şekli namazdır ki bu gece kılınacak yüz rekatlık “ SALÂTÜL HAYR” namazıdır.
“SALÂTÜL HAYR” (Hayır Namazı)
Niyet
“Yâ Rabbî, niyet ettim senin rızâ-i şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip süedâ defterine kaydeyle, Allâhü Ekber’
Namazın Kılınışı
Her rek’atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur
İki rek’atte bir selâm verilerek 100 rek’atte tamamlanır
****
Her rek’atte 100 İhlâs-ı şerîf okumak sûretiyle 10 rek’at olarak da kılınabilir.
****
NAMAZDAN SONRA
Neden 14 er kere okunur?
(Hz. Allâh’ın HÛ ism-i şerîfinin ebced hesâbına göre adedi olan) 11 şey, (TÂHÂ’nın ebced hesâbıyla adedi olan) 14 kere okunur. (TÂHÂ Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in ismidir.
*-İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere “Estağfirullahel-aziyme ve etübi ileyh.”
*-Salevât-ı şerîfe: 14 kere “Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.“
*-Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere,
*-Âyetü’l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere
*-Lekad câeküm…’ (besmeleyle): 14 kere ”Lekad Câeküm Rasûlüm Min Enfüsiküm Azîz. Aleyhi Mâ Anittüm Harîsun Aleyküm Bi’l-Mü’minîne Raûfün Rahîm. Fein Tevellev Fekul Hasbiyellahü Lâ İlâhe İlla Hüve Aleyhi Tevekkeltü Ve Hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azîm.”
*-14 kere ‘Yâsîn’ dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf
*-İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere
*-Felak Suresi (besmeleyle): 14 kere
*-Nas Suresi (besmeleyle): 14 kere
*-Tesbih duası 14 kere “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym.”
* Salevât-ı şerîfe (Salâvat-ı TUNCİNA okumak efdaldir): 14 kere
Ve sonra eller açılıp duâ edilir.. Yaradandan dünyevi uhrevi dilek istekleri dile getirerek niyazda bulunulur ..
*****
Bu duâ Berat Kandili’nde namazları kılıp bitirdikten sonra duâ ederken duâlarının,istek ve dileklerinin arasında , duâsının evvelinde ve sonunda okunur.
RESULULLAH (SAV): BERAAT GECESİ NAMAZINDAN SONRA ŞU DUAYI OKURDU.“Allahümme in künte ketebte ismî şakıyyen fî dîvânil eşkıyâi femhuhü vektübnî fî dîvânis su’adâi. Ve in künte ketebte ismî saîden fî dîvânis sü’adâi fesbüthü feinneke kulte fî kîtâbikel kerîm: Yemhullahü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehü ümmül kitâb.”
Manası: Allahım. Eğer ismimi asiler arasına yazmışsan oradan silip imha et ve beni iyiler divanına yaz. Eğer ismimi mesutlar arasına yazmışsan onu orada sabit kıl. Şüphesiz sen Kuranda buyurdun: Allah (kulları hakkında yazmış olduğu hükümlerden, rızıklardan, ecellerden ve günahlardan) dilediğini siler ve (istediğini) sabit kılar. (Tüm yazıların aslını teşkil eden ve hiç değişmeyen ezeli ilmi temsil eden) Ümmül Kitap ise sadece onun katındadır. (Meleklere verilen nüshalardaki yazılar değişikliğe tabiyse de) ana kitap (olan Levhi Mahfuz) sadece onun katındadır.
“”” LÜTFEN SIKILMADAN NAMAZIN FAZİLETLERİNİ OKUYUN!!!”””
Resulullah SAV) bu gecenin fazıleti hakkında devam ediyor: Allahü Teala bu (namazı kılan) kuluna, 70 000 melek gönderir ki, bir daha ki sene başına kadar, onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler. Allahü Teala Adn cennetlerine 770 000 melek gönderir de, onun için şehirler ve köşkler bina ederler, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, ağaçlar dikerler.
Bu cennetlerin bir benzeri, kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçemez ki, her bir cennette size tarifte bulunduğum şehirler, köşkler ve ağaçlar doludur. Eğer bu kişi, bir dahaki seneye kadar ölürse, şehit olarak ölür.
Allahü Teala ona, O GECE OKUDUĞU İHLAS SURESİNİN her bir harfine karşılık, 70 000 huri verirki, herbir hurinin bir erkek, bir dişi hizmetçisi bulunur. O gece ihlas suresini okuyan herkese, 70 şehit sevabı yazılır. Daha önce kıldığı ve daha sonra kılacağı tüm namazlar kabul edilir.
Anne-babası cehennemde bile olsalar, onlara dua ederse, onlar da (sağlıklarında) Allahü Tealaya hiçbir şeyi şirk koşmamışlarsa, Allahü Teala onları cehennemden çıkarır da, böylece onlar cennete girerler.
Beni hak peygamber gönderen Allahü Tealaya yemin ederim ki, bu kişi, cenneteki makamını, Allahü Tealanın yarattığı şekliyle görmedikçe yahut ona gösterilmedikçe dünyadan çıkmaz.
Beni hak Peygamber gönderene yemin ederim ki; Allahü Teala gece ve gündüzün yirmidört saatinin her bir saatinde, ona 70 000 melek gönderir ki, ona selam verirler, onunla musafaha ederler ve Sur’a üfürülünceye kadar ona dua ederler.
Kıyamet günü en kıymetli ebrar meleklerle yaratılırlar.Allahü Teala yazıcı meleklere: Üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiçbir (büyük) günah yazmayın (veya yaptıysa onu silin) ve ona sevaplar yazın, diye emir buyurur. Herkim ahiret yurdunu niyet ederek (düşünerek) bu namazı kılarsa, Allahü Teala ona o gece kendi katından büyük bir nasipverir.
Allahü Teala ona 30’a kendisine cennetle müjdeleyen, 30’u ona cehennem azabından eman veren, 30’u onu hata yapmasın diye koruyan, 10’u da (ondan dünyanın belalarını uzaklaştıran ve) kendisine düşmanlık edenlere tuzak kuran (ve ondan şeytanın hilelerini uzaklaştıran) yüz melek göndermedikçe dünyadan çıkmaz.

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Gece Yarısı”Yâ Vehhâb”Her Hangi Hayırlı Bir dilek Her Hangi bir Sıkıntı İçin

El Vehhâb;Karşılıksız  bağış ve ihsanı bol olan.İstemeden veren.Hazinesinden hak edene de etmeyene de,iyiye de kötüye veren odur. Bu İsm-i Ş...

Her Hangi Hayırlı Bir Dileğin Kabulü İçin Esma ve İsm-i Azam Duası

Her hangi hayırlı bir dileğin kabulü için Esma ve Dua Rabbim cümlemizin dünya ve ahireti için hayırlı olan dualarımızı kabul buyursun Amin D...

Sağlıklı düşünüp aklı başında davranmak için Esmalar ve AYet-i Kerim

Dünya ve ahiret hayatımız için sağlıklı ve hayırlı olan şeyler düşünüp,doğru davranışlar ve doğru bir yaşam sürmek hepimiz için çok önemlidi...

DOĞRUYU YANLIŞTAN AYIRT ETME-DOĞRU KARARLAR ALMAK İÇİN ESMA

Dünya ve ahiret hayatımız için doğru yaşam,doğru ameller ile yaşamak.Yanlışlardan ve yanlış yaşamdan uzaklaşmak için Allah’ın  HAKİM İ...

Her türlü engellerin kalkması için “Âyet-i Kerim Ve Yâ Fettah “

Her türlü engellerin kalkması,zorlukların kolaylaşması için Evlilik-iş-rızık -Maddi ve manevi  her sıkıntı ve problemler için okunabilir Gün...

İnsanlar Tarafından Dışlanan Kimsenin Okuyacağı Esmalar ve Âyetler

Sitemiz ve facebook sayfamızda sürekli sorulan bu istek için dua kardeşlerim aşağıdaki esmalar ve Âyetleri okumak faydalı olacaktır. Ailesi,...

Doğru istikamet kazanmak-Haram işlerden uzaklaşmak için Esma ve âyet

DOĞRU İSTİKAMET VE YANLIŞ VE HARAM YOLLARDAN UZAKLAŞMAK İÇİN ESMA VE AYETLER Kendimiz,evlat ,eş ve diğer yakınlarımızın doğru olan bir istik...

Borçlardan Kısa Zamanda Kurtulmak için Esma-Dua- Âyetler

Borçlardan  en kısa zamanda kurtulmak için denenmiş bir dua tertibi; Borçlardan bir an önce kurtulmaya niyet ederek önce 7 veya 100 İstiğfar...

Yatmadan Önce Günümüzün Hayırlı olması Ve Ferah geçmesi için Dua

Gece yatmadan önce günümüzün hayırlı ve ferah geçmesi tüm sıkıntılardan selamete çıkmak için okuyacağımız dualar. Niyet edelim: Allahım! Gün...

Tembellik Ve Yaşam Enerjimizi Güçlendirmek için Dualar

Zaman zaman üzerimizde bitkinlik,tembellik ve hiç bir şey yapmamak isteği olabilir.Sanki hayattan tat almayız. Ne ibadet etmeye nede günlük ...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...