Âyet’el Kürsi İle Salât-ı Mücerrebenin Havas ve sırrı(Her istekleri kabul görür)

sponsor reklam

Ayet’el Kürsi İle Salat-ı Mücerrebenin Havas ve sırrı

Hicri 1261 yılında Medine-i Münevvere’de havas ve sır ilimlerine hakkıyla vakıf Şeyh Mustafa Hindi(ks) Hz. ile buluştum.O zatlar bana Allah Teala’ya ve Habibi’ne yaklaştıran ve onlarla bir eden ilimlerden bana da öğretmelerini istedim.

Bir kuşluk vakti davet edip Ayet’el Kürsi İle Salat-ı Mücerrebenin sırlarını öğretip gereği için yetkili kıldılar.

Sonra şöyle buyurdular; Eğer sen Ayetel kürsiyi bu salavat-ı şerif ile birlikte okursan ,ilim ve sırları doğrudan Allah Resulü s.a.v’dan alırsın ayrıca onun ruhaniyetinden Muhammedi bir terbiye almış olursun.

Çarşamba günü,öğle namazından sonra 4,5 mücavire anlatıp onların da bizden izin istemeleri üzerine o salavatın okunması için onlara izin verdik. Ertesi perşembe günü o mücavirlerden biri kendi virdlerimizle meşkul iken yanıma geldi ve şöyle dedi; ” Aydınlı dünkü bize verdiğin salavat-ı şerife dersiyle ben muradıma erdim.Bundan sonra o salavat-ı şerifenin zikrini ben bir daha asla terketmem”. Bu haberi aldıktan sonra bana bir gayret gelip bu salavat-ı şerifeyi yatsı namazından sonra 100 kere okudum.

Arkasından 2 rekat namaz kılıp bir miktar Kur’an okuduktan sonra bunların sevabını peygamberlerin,velilerin,salihlerin ruhlarına bağışlayıp bu salavat ile Allah ve Resulü’ne daha yakın olmak niyeti ile ilmimin artmasını diliyerek aynı salavatı her gün 100 defa okumayı vird edineceğimi niyetlenip okumaya başladım. Daha ilk gecede Allah Resulü (s.a.v)’nü rüyamda gördüm.Mübarek ellerini öptüm.

La ilahe illallah inneke habibullah deyip kelimei şehadet getirdim.O zaman Allah Resulü (s.a.v) ”Eş-Şefeatü leke ve li ebeveyke ve ihvanike ” buyurdular. ”Elhamdü lillahi bi adedi ılmillah” Şeyh Mustafa Hindi (ks)’in hizmeti ve bu salavatın bereketiyle Allah Teala (cc) Bize bu lutfu nasip etti.O zamandan bu zamana nice kimselere bu sırrı haber verip onlar da muradlarına erdiler. Bundan sonrada gelip devam edeceklere de Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Amin….

Şunu iyi bilmelisiniz ki,bu salavat -ı şerifin okunuşu kısa ,söylenmesi kolay,manası ise çok geniştir.Tesir alanı anlatılmakla bitmez.Niyete göre ve meşru olmak şartıyle ne için okunursa istenilen sonuç muhakkak alınır. Allah Teala Hazretleri’nin Cebrail Aleyhisselam aracılığı ile Allah Resulü (s..v)’ne özel olarak hediye ettiği salavat-ı şerifenin tıpkısıdır.
Okuma  Usulü:

Bismillahi’l-Rahmani’l-Rahim
“ALLAHü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

”Allahümme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin bi adedi ılmik”

Manası:
Ey Allahım ! “Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.”

İlk gece 41 kere okuduktan sonra
Arkasından 2 rekat namaz kılıp bir miktar Kur’an ( Yasin-i Şerif Okuyabiliriz ) okuduktan sonra bunların sevabını Peygamberlerin, Velilerin, Salihlerin ruhlarına bağışlayalım. Dua edelim..
Diğer günler sadece Ayetel Kursü ve Salâvat-ı Mücerrebe okuyalım !!

Önemli ve Etkili Bir Salavat
Salât-ı Mücerrebe olarak bilinen bu salâvat bir çok kişi tarafından muradlarını elde etme amaçlı okunmuş ve okuyan kişiler dilediklerine (MEŞRU) kavuşmuşlardır. Bu kuvvetli salâvatı Ayet-el Kürsi ile okursanız çok daha kuvvetli oluyor.

İstenilen sonucun alınması için her gün okunması gereken miktar değiştirilmemeli,aşağıdaki miktarlardan biri seçilerek vird edinilmelidir. Bu miktarlar 41,100,313,1000 ve daha fazla bir rakam da seçilebilir. Ancak devamlı okunacağı için makul bir adette kalınması daha makuldür. Okumak isteyen her iyi niyetliye bu konuda izin verilmiştir.Bu fırsatın kıymeti bilinmeli,kendini bilmezlere öğretilmemelidir.

Allame İmam İbni Ferhun(ra) diyorki;
Allah Resulü(sav)’ın üzerine getirilen salavat-ı şerifelerde 10 keramet vardır

1.Kim Allah Rasulü(sav)’ın üzerine salat ve selam okursa,Allah Teala(cc) da O kulunun üzerine salat ve selam okur.

2.Kim Allah Rasulü(sav)’ın üzerine salat ve selam okursa Allah Rasulu (sav) da ona şefaat eder.Bu şefaat vaciptir.

3.O kimseyi melekler ahirette merasimle karşılar

4.Münafıklar ve müşrikler bundan kaçınırlar.

5.Allah Teala(cc), o kişinin işlediği günah ve kusurları affeder.

6.Her istekleri kabul görür,çözümü zor işleri çözüm yoluna girer.

7.Salavat-ı Şerifeyi çok getiren kimsenin içi dışı nur dolar,yüzlerine aydınlık,içlerine ferahlık gelir.

8.Cehennem azabından kurtulur.

9. Cennete girmesine sebep olur.

10. Allah Teala mahşer yerinde o kimse ile selamlaşır ve o kimseye mübarek cemalini gösterir.

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Cuma gecesi “Rızkın artması,Karın artması,Ticaretin Genişlemesi için ” Dua

Karın artması,ticaretin genişlemesi,rızkın artması için 7  Cuma gecesi,sabaha karşı kalkıp  abdest alarak  Allah rızası için 2 Rekat namaz k...

Duamıza ” Euzü Besmele ” ile Başlayalım

Her gün duamıza başlarken “Eûzu Besmele okumayı unutmayalım! En başta  “Eûzu billahi mineş-şeytanirracim” dedikten sonra  ...

RECEB AYININ 10’NCU GÜNÜ HAYIRLI KAZA VE KADER İÇİN OKUNACAK DUA

RECEB AYININ ONUNCU HAYIRLI KAZA VE KADER İÇİN OKUNACAK DUA tabi’inin ulularından olan ve muhaddisler nezdinde güvenilir kabul edile K...

Salavat-ı Künhiyye (Peygamber Efendimizin Şefaati-maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulma)

Bu Salavat-ı Şerifeyi okuyan kimsenin maddi ve manevi sıkıntıları gider. Rasûlullah Efendimiz(s.a.v)’in feyz ve ruhaniyetinden istifad...

Çaresiz derdin Dermanı Salavat (Sıkıntı ve hastalıklar için)

Tıbbın tedavisinde aciz kaldığı bir hastalıktan ve verdiği ızdıraplardan kurtulmak isteyen kişi şu salâvatı  bir gecede 313 kere ve 7 gecede...

İmam Cafer Hazretlerinin sıkıntıdan kurtulması için okuduğu Dua

İmam-ı Cafer hazretlerinin sıkıntıya düşünce, okuyup, sıkıntıdan kurtulduğu dua şöyledir: (Yâ uddeti ınde şiddeti, ve yâ gavsi ınde kürbeti!...

Afetlerden muhafaza için okunacak Dua

AFETLERDEN MUHAFAZA OLMAK-KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA Bir gün ashab-ı kiramdan Ebu’d derda(r.a.)ın evinin bulunduğu mahallede yangın çı...

Şifa Salavatı(Kalplerin selameti-Bedenin afiyeti-Gözlerin nurlu ve ışıklı olması için salavat)

Bu Salavat-ı şerifin manasından da anlaşılacağı gibi,kalplerimizin selamette olması,gözlerimizin nurlu ve ışıklı olması için her gün okuyabi...

Kabir ziyaretinde okunacak Dua

Kabirleri ziyaret etmek istediğimizde girdiğimiz zaman aşağıdaki dua okunur. Okunacak Dua; “Ve aleykümesselamü yâ ehlediyâri minel müs...

Hakkı hak olarak görüp-Batıldan uzaklaşmak için Dua

Dünyada hakkı hak olarak görüp  hakka tabi olmak ve batılı batıl olarak görüp batıldan uzaklaşmak için  her gün bu duaya her namazdan sonra ...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...