Âyet El Kürsi Davet Duası(Maddi ve manevi hayırlı kapılar ve sıkıntılar)

sponsor reklam

Havvas alimleri diyor ki:

ayetel kürsi davet 1

ayetel kürsi davet 2

ayetel kürsi davet 3

“Aşağıdaki Âyet el Kürsi davetini bir defa okuyan kimseye Allah bütün hayırlı kapıları açar.O kimsenin işlerini kolaylaştırır.Hikmet ilmini o kimseye açar.Bütün belalardan emin olur.Üzerine kapalı bütün kapıları açar.Maddi ve mmanevi bütün sıkıntılarından feraha çıkar.”

Burada önemli olan bu davetin(150) veya (313) defa Âyet el-Kürsi okuduktan sonra okunmasıdır.

Bu daveti 5 vakit namazlardan sonra (20)’şer defa okuyan kimseye Allah Teâla her türlü koruma altına aldığı gibi her türlü hayırlı dileğine kavuşmayı nasip eder.Bütün sıkıntılarından selamete çıkarır.

Okunacak Âyet el Kürsi daveti:

“El hamdü lillâhi rabbil âlemîn* Ves salâtü ves selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem* Allâhümme innî es’elüke ve etevesselü ileyke yâ Allâhü yâ Allâhü yâAllâhü yâ Rahmânü yâ Rahmânü yâ Rahmânü yâ rahıymü yâ rahıymü yâ rahıymü yâ hê yâ hê yâ hê yâ rabbâhü yâ rabbâhü yâ rabbâhü yâ seyyidâhü yâ seyyidâhü yâ seyyidâhü yâ hûhü yâ hûhü yâ hûhü yâ ğıyâsî ınde şiddetî yâ enîsî ınde vahdetî yâ mücîbî ınde de’vetî yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm* Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ men tekûmüs semâvâtü vel erdu bi emrihî yâ câmial mahlûkâti tahte lutfihî ve kahrihî ve es’elükellâhümme en tüsehhıra lî rûhâniyyette hâzihil âyetiş şerîfeti tüıynenî bihâ alâ kadâi hâcetî* Yâ men lâ tehuzühû sinetün ve lâ nevmün ihdinâ ilel hakkı ve ilâ tariykın müstekıymin hattâ esterîhu minel levmi lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn* Yâ men lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil erdı mez zellezî yeşfeu ındehû illâ bi iznih* Allâhümme erşidnî fîmâ üriydü min kadâi havâicî ve isbâti kavlî ve fı’lî ve amelî ve bârik fi ehlî* Yâ men ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yühıytûne bi şey’in min ilmih* Yâ men ya’lemü damîra ıbâdihî sirran ev cehran ve es’elükellâhümme en tüsehhıra lî huddâme hâzihil âyetil azıymeti ved da’vetil kerîmeti yekûnûne lî avnen alâ kadâi havâicî heyâ heyâ cevlen cevlen mülken mülken* Yâ men lâ yetesarrafü fî mülkihî illâ bi mâ şâe vesia kürsiyyühüs semâvâti vel erda sehhır lî abdeke kendiyâs hattâ yükellimünî fî hâli yekazatî ve yüıynünî fî cemiy’ı havâicî* Yâ men lâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym* Yâ hamîdü yâ mecîdü yâ bâısü yâ şehîdü yâ hakku yâ vekîlü yâ kaviyyü yâ metînü kün lî avnen alâ kadâi havâicî bi elfi elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Aksemtü aleyke eyyühes seyyidül kendiyâs ecibnî ente ve huddâmeke ve eıynûnî fi cemiy’ı ümûrî bi hakkı mâ ta’tekıdûnehû minel azameti vel kibriyâi ve bi hakkı hâzihil âyetil azıymeti ve bi seyyidinâ muhammedin aleyhis salâtü ves selâmü acib eyyühes seyyidül kendiyâs esrı’ minel berkı ve mâ emrunâ illâ vâhıdetün ke lemhın bil besar* Ve lekad ehleknâ eşyâaküm fe hel min müddekir* Ve küllü şey’in fealûhü fiz zübür* Ve küllü sağıyrin ve kebîrin müstetar* İnnel müttekıyne fî cennâtin ve neher* Fî mak’adi sıdkın ınde melîkin muktedir*”

Ayetel kürsi daveti anlamı:

(Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a
mahsustur. Salâtü selâm efendimiz Muhammed s.a.v. e, onun hanedan,
dost ve yaranlarýna olsun. Allahım! Süphesizki senden dilekte
bulunuyorum ve sana sarılıp, sebep tutunuyorum. Yâ Allâh! Yâ Allâh! Ya
Rahman! Ya Rahman! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya Rahim! Ya Rahim! Ya
Rabbah! Ya Rabbah! Ya Rabbah! Ya Seyyida! Ya Seyyida! Ya Seyyida!
Ya Hüve! Ya Hüve! Ya Hüve! Ey siddet ve sıkıntılı anlarımdaa imdadıma
yetişen! Ey yalnız kaldıgımda tek gönül dostum olan! Ey dua ettigimde
bana müsbet cevap veren Allah. Ya Allah! Ya Allah!
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. Ey hep diri olan! Ey kendi
zatıyla kaim olup, varlık alemini ayakta ve düzende tutan! Ey gökleri ve
yer yüzünü ilahi emriyle belli kanunlar ölçüsünde ayakta tutan! Ey bütün
yarattıklarını kendi lutuf ve kahrıý altında toplayan! Allahım! Bu Ayeti
serifenin ruhaniyetini bana musahhar etmeni diliyorum ki, o hacetlerimi
yerine getirmemde bana yardýmıý olsun. Ey kendisini hiç uyuklama ve
uyku tutmayan! Beni hakka eristir ve dosdogru yola kavustur, taki
kınanmak ve ayıplanmaktan kurtulup rahata erişeyim. Senden baska
ibadete layık hiçbir İlah yoktur. Seni tenzih ederim. Dogrusu ben kendine
yazık edenlerdenim. Ey göklerde ne varsa kendisine ait olan Rabbim.
Onun izni olmadan kim onun katında şefaat edebilir? Allahım bana
şefaat edilmem imkanını sagla. Hacetimden yerine getirilmesini diledigim
sözümün isabetini ispatı için amelimin dogrulugunu meydana
koya için beni irsad eyle dogru yolu bana ilhamda bulun. Çoluk
çocugumu bana mübarek kıl! Ey onların önünde ve arkasında olan
şeyleri bilen! Ey dilediginden baska ilminden hiçbirsey kavrayamaz
(beyanın sahibi). Ey kullarının iç alemini dünya alemini oldugu gibi bilen
Allahım! Bu büyük Ayetin ve ulu duanın huddamını bana musahhar
etmeni diliyorum. Hacetimi yerine getirmemde bana yardımcı olmasını
arzuluyorum. Heyla! Heyla! Cevla! Cevla! Melika! Melika! Ey dilediginden
baskasının mülkünde tasarruf edemeyecegini açıklayan! Hükümranlığı
(Kürsisi) gökleri ve yeri kaplamlıyor onun. Kulun Kendiyas’ý bana
musahhar eyle! Taki uyanık halimde benimle konuşsun ve bütün
hacetlerimi yerine getirmemde yardımcı olsun. Ey göklerin ve yerin
gözetilmesi kendine agır gelmeyen Allahım! Yâ Hâmid Yâ mecîd Yâ bâis
Yâ Şehîd Yâ hak Yâ Vekîl Ya Kaviy Yâ Metîn Bin kere lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm ile hacetlerimi yerine getirmemde bana
yardımcı ol! Sana yemin veririm ey Kendiyâs! Sen ve hizmetçilerin bana
müsbet cevap verin. Haklı olan bütün islerimde bana yardýmcı olun.
Azamet ve kibriyadan itikat ettiginiz husus hakkı için, bu büyük Ayetin
hakkı için ve efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. hakkı için).
Ey seyyid Kendiyâs! Çagrıma cevap ver! Cevabın simsekten
daha süratli olsun. Bizim emrimiz birdir. Oda göz açıp kapama gibi
veya daha yakın. Yahut ondan daha çabuk. Süphe yokki Allah her
seye kadirdir.

Kaynak:Esma-i Hüsna’dan sırlar ve şifalar ansiklopedisi(Arif Pamuk)

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Borçların kolaylıkla ödenmesi için esmalar ve Âyetler

Borçların kolaylıkla ödenmesi için,işlerin rast gitmesi için önemli esmalar ve Âyetler Duaya her zaman Besmele,salavat,Allaha hamd ve istiğf...

İç ve Dış Güzelliği İçin Okunacak Esmalar

Rabbimizden Kalbimizin, iç ve  dış güzelliğimiz için  Her gün okunacak Esmalar Her şeyden önce Rabbimiz yarattığı her bireyin kendi içinde b...

Duaların kabulü için çok etkili esma ve Salavatlar

Duaların Kabulü için çok etkili dua tertibi Duaya 21-41-veya 60 gün devam edilir. Önce Allaha hamd ve şükür yapılır  ve aşağıdaki şekilde de...

El-Aziz Esmasının Üzerinde tecelli etmesi ve sorumlulukları

Ya Aziz;Mutlak surette izzet,azamet,kuvvet,şeref,onur ve üstünlük sahibi,her şeye galip olan,mağlup edilmesi asla mümkün olmayan hükümlerind...

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için”Esma Ve Âyetler”

Kötü alışkanlıklardan kurtulmasını istediğiniz kişiler,veya kendiniz  için esma ayetler İçki,kumar,siğara, diğer kötü alışkanlıklar ve kötü ...

Kendiniz veya başka birinin” Bencillikten Kurtulması için” Dua tertibi

Bencillik hastalığından kurtulmak için okunacak Emalar ve Âyet-i kerimler Bencillik nedir? Bencillik dünya hayatında kendi menfaatinden başk...

Geçim sıkıntısı için çok tesirli Dua Tertibi

Geçim sıkıntısı  çeken kardeşlerimiz öncelikle Allah rızası doğrultusunda bir yaşama devam ederek,haramdan,günahlardan uzak durarak,az da ol...

Hayatın”Düzenli-Planlı-Çalışkan ve verimli”Geçmesi için Esmalar

Hayatını,yaşamını bir türlü düzene sokamayan insanlar,her zaman yaşamının her alanında sıkıntı ve zorluk çekerler.Bu yüzden her gün yapacakl...

Maddi ve Manevi Hayatın Güzelleşmesi için” Esma ve Âyet-i Kerim”

Maddi ve manevi hayatın güzelleşmesi için,öncelikle yaşamımıza dikkat etmeliyiz.Her zaman Allah rızasını gözeterek,haramlardan sakınarak,gün...

Çarşamba günü öğle ile ikindi arası” Dilek Duası”

Peygamber Efendimiz ve ashabının da bu tertibi çok uyguladığı bir vakittir.Çarşamba günleri özellikle ikindi ezanına yarım saat veya 45 daki...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...