Celcelutiyye’nin Bazı Özellikleri;

sponsor reklam

Celcelutiyye’nin Bazı Özellikleri;

 • Önemli bir dileği olan kişi, Celcelutiyye’yi okumadan önce abdest veya boy (gusül) abdesti almalıdır. Sonra Allah rızası için iki rekât namaz kılıp arkasından “Celcelutiyye”yi okumalıdır.. Bu kaside, birçok niyet, dilek ve hacet için bugüne kadar müminlerce okuna gelmiştir.
 • Bir belde de yağmur yağmıyor ve susuzluk baş göstermişse, “Celcelutiyye” kasidesi hulüsu kalp ile otuz bir kere okunup dua edilirse, Allah Teala o beldeye bol rahmetini ve rızkını ihsan eder. Yeryüzünde mahsuller eskisinden daha ziyade olur. (Allahın izniyle)
 • Bir kimse ateşten, yangından korunmak dilese ve “Celcelutiyye” kasidesini yedi kere okuyup yangın üzerine üfürse yangın söner. (Allahm izniyle)
 •  Bir kimse denizde firtnaya tutulsa, selamet bulmak için otuz bir defa bu duayı okusa ve deniz üzerine üfürse fırtına diner, gemidekiler kurtulur. (Allahıın izniyle)
 • * Bir kişi “Celcelutiyye”yi günde üç defa okusa, kalbi kederden kurtulup aydınlanır. Kalbine hikmet nurlan ve ilahi feyiz nurları dolar. (Allahın izniyle)
 • Bu dua, bir kağıda yazılıp hamile bir kadının boynuna asılsa, Allah’ın izni Keremi ile o halden kolaylık ile kurtulur. (Allahın izniyle)
 • Bir kimse devam üzere bu duayı her gün on beş kere okusa rızkı artar, (Allahın izniyle)kalbi ferahlar, yüzü aydınlanır, ömrü uzun olup hoş bir ömür sürer.
 • Bu duayı perşembe günü yeşil bir atlas üzerine yazıp üzerinde taşıyan kimse, insanların, cinlerin ve bütün hayvanların şerrinden korunur. Eğer kötü huylu ise bu durumdan kurtulup bütün zor işleri hallolur. (Allahın izniyle)
 •  Gece yarısı bu duayı dört defa okuyanı, Allah Teala heybet ve celali ile düşmanlarının zarar ve kötülüklerinden korur, kadrini yüceltir. (Allahın izniyle)
 • * Bu duayı yazıp üzerinde taşıyan, cinlerin şerrinden korunmuş olur. (Allahın izniyle)
 •  Bu duayı yatsı namazından sonra dokuz defa okuyanın büyükler katında dileği yerine getirilir. Her türlü sıkıntısı yok olup, isteği yerine gelir ve sevdiklerine kavuşur. (Allahın izniyle)
 •  Bir kimse bu duayı bir kaba yazar ve içine yağmur suyu koyar sonra da silip içerse, kalbi manevi hastalıklardan temizlenir, velilerin ve azizlerin huzuruna dahil olur. (Allahın izniyle)
 •  Bu duayı günde bir kere okumaya devam eden gayb ile konuşur, günahları mana âleminde kendisine gösterilir. Kalbi ve dili temizlenir, bütün belalardan Allah’ın yardımı ile kurtulur, günahları sevaba çevrilir. (Allahın izniyle)
 •  Bu duayı günde 21 defa okuyan bütün meşakkatlerden ve kıskançların şerrinden kurtulur. (Allahın izniyle).
 •  Günde 5 defa okumayı adet haline getiren kimsenin rızkı artar, insanlar kendisinden hoşnut olur ve Allah Teala dileklerini ihsan eder. (Allahın izniyle) *
 • Her gün 30’ar (otuzar) kere okumaya devam edenin üzerindeki kıskanç eller çekilir, gözleri yumulur ve dilleri tutulur. Zalimlerin şerrinden kurtulur. (Allahın izniyle)
 •  Bir kişi bu duayı okumayı adet edinirse, kimse ona zarar veremez. (Allahın izniyle)
 • Bir kimse bu duayı salı günü yazıp üzerinde taşısa bütün halkın yanında aziz olur. (Allahın izniyle)
 • Eğer bir kağıda bu dua ile birlikte sevdiğinin ismini yazıp suya bıraksa sevgilisine kısa zamanda kavuşur. (Allahın izniyle)
 • Bu duayı okumayı adet edinen kuldan melekler ve diğer bütün yaratıklar razı olur; Allah’ın makbul kullarından biri olur (Allahın izniyle)
 • 93 defa okuyanın düşmanları bozguna uğrar. Her türlü bela ve afetlerden korunur, sözü de herkese karşı etkili olur. (Allahın izniyle)
 •  Vesvese hastalığına müptela olan yazıp yağmur suyu ile silerek içse   vesveseden kurtulur, kalbi huzurla dolar. (Allahın izniyle)
 • Her gece 30 kere okumaya devam eden muvahhitler sınıfına yazılır; Allah’ın yardımı ile koruma altına alınır. (Allahın izniyle)
 •  Bir meyve üzerine yazılıp yense bütün illetlerden ve hastalıklardan korunur, kurtulur. Sonu hayır olur ve her isteğine kavuşur. (Allahın izniyle)
 • 21 defa bir hastaya okunsa hasta şifaya kavuşur. (Allahın izniyle)

Bazı isimler: Esmaü’l-Hüsna
Bâcin: Allah

Ahûcin: El-Ehad

Celcelûtin: El-Bedi’ 

Helhelef: El-Basıt

Samsâmin: Es-Sabit 

Tamtâmin: El-Cebbar 

Taytafet: El-Hakim 

Mihrâşin: El-Halim 

şemalun: El-Halık

Eşmehın: Es-Selam 

Sellemet-Semet: Azze ve Celle 

Celalin Bazihm: Er-Rauf 

Bakdûsin: El-Münezzeh 

Berhûtin: Er-Rahim 

şelmahm: El-Hakk 

Nümûhin: Es-Sarned 

Esâliyen: Eş-şehid 

Salsalet: Es-Semi 

Havsemet: El-Basir 

Devsemin: El-Ğani 

Berhıatin: El-Bari 

Bâzah: El-Hallak 

inehat: Et-Tevvab 

Betâkün: El-Hamid — El-Mecid

 Biberhut Tebriz: Hû 

Bita’dâd: Ziyau’rınur 

Berhak: El-Muiyd 

Yeşmehm: El-Karib 

Teşemmehat: Tealeyte Fi’l-ilmi 

Temlihun: El-Kayyüm 

Seymantın: El-Hak 

Yânûhun: El-Kerim 

Şernhlysen: El-Ğaniyyü 

Berarrühun Yeşmehun: Allamu’l-Guyub 

Aytalen: El-Kaviyyü’l-Kâhiru

Sadece bazı özelliklerini yazdığımız Celcelu-tiy-ye’den bazı esmaların karşılaştırıhrıası da bu şekilde. Daha fazla bilgi için ilgili kaynağa ve Bediüzzaman’ın yazdığı “Rumuzat-ı Semani-ye” risalesine bakılabilir.

Kaside-i Celcelutiyye
1. Bede’tü bi-bismillâhi rüht bihi’h-tedet, İl â keşfi esrârin bi bâtınihin-tavet.

2. Ve salleytü bissâni alt hayri halkıhi, Muhammedi’n men zâhid-dalâlete vel-ğalet.

3. İIâhi lekad aksamtü bismike dâiyen, Biâcin ve mâhucin Celcelûtin Celcelet.

4. Seeltüke bi’smil-muazzami kadruhû, Ve yessir ümûri: yâ ilahi bi-salmehet

5. Ve yâ Hayyü yâ Kayyûmü ed’ûke râciyen, Bi âcin  eyûcin Celcelûtin helhelet.

6. Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın, Bi mihrâşin mihrâşin bihi’n-nâru uhmidet.

7. Bi âcin ehûcin yâ ilâh£ mühevvicin, Ve yâ Celcelûtin bi’l-icâbeti helhelet.

8. Li tuhyi hayâtel-kalbi min denesin bihi, Bi kayyûmin kâme’s-sirru fihi ve eşrakat.

9. Aleyye dıyâün min bevârikı  nûrihi,Felâha alâ vechi senâün ve ebrakat.

10. Ve subbe alâ kalbi şeâbibû rahmetin, Bi hikmeti mevlânâ’l-kerimi fe-entakat.

11. Ehâtat biyel-envâru min külli cânibin, Ve heybetü mevlânâ’l-azıymi bi-nâalet.

12. Fe sübhâneke’llahünmıme yâ hayra bâriin, Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame menbeat.

13. Fe belliğni kasdi ve külle  meâribi, Bihakkı hurûfin bil-hicâi tecemmeat.

14. Bi sirri hurilfin ûdiat fi azıymeti, Bi nûri  senâi’lve’r-ruhı kad alet. 

 

 

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hastalıkların Şifası için Yâ Şafi ve Ayet-i Kerim(Çok etkili)

Ya Şafi;Şifayı yaratan,şefaat eden,şifalandıran,şifanın tek kaynağı olan Allah. Maddi ve manevi-fiziksel her türlü hastalıklara şifa veren b...

“Bana bir mucize” gerekir diyorsanız! Maddi ve manevi çıkmazda iseniz “Yâ Kâdir”

El Kadir:En kudretli,her  şeye  gücü yeten ve en kıymetli.İstediğini istediği giibi yapmaya gücü yeten. Bu Esmanın ebced degeri(305) olup he...

Bu İsm-i Şerifi her gün okuyan”Hep hayırlı sonuçlar alır ve engeller kalkar”

EL MUKADDİM:Her şeyin ilk öncesini var eden,dilediğini üstün kılan öne alan anlamındadır. Ebced  degeri:(184) olup her gün bu sayıda yada he...

Kendisini çıkmazda gören kişilerin kurtuluşu için ” Yâ Reşid c.c”

Yâ Reşid:Hidayete,doğruya,güzel olana  ulaştıran demektir. Kişileri sıkıntılı durumlarından kurtara.kalbine ferahlık ve genişlik veren esma-...

HIZIR A.S DUASI(OKUYAN HER MURADINA NAİL OLUR)

HIZIR A.S DUASI Bu dua Hızır (a.s) ait oluğ bir çok sırları kapsamaktadır.Belli bir okuma sayısı yoktur.İsteyen3-5-7-21 gibi tek sayılarla o...

Kalbin Allah sevgisi ile dolması için Esma

Yâ Âhir celle celalühü; Varlığının sonu olmayan Allah-ü  Teâlâ.Allah her şeyin yaratcısı olarak ilk,her şeyi yaşatan ve yok eden olması  bak...

Bitmesini istemediğiniz bir iş yada ilişki için Yâ Âhir c.c

Yâ Âhir c.c;Varlığının sonu olmayan.Allah her şeyin yaratıcısı olarak ilk,her şeyi yaşatan ve yok eden olması bakımından sondur.Her şeyden s...

Metanetli olmak için okunacak Esma-i şerif

Ya Metin c.c:Çok sağlam çok kuvvetli anlamını taşımaktadır. Bu esmanın ebced degeri.(500) olup bu sayıda veya istediğiniz kadar okuyabilirsi...

Özgüven sorunu yaşayan kimseler için “Yâ Vekil “

Ya Vekil:Her şeye karşı kullarına vekil ve yardımcı olan Allah-u Teâlâ. Bu ismi şerifin ebced degeri:(66) olup her gün (66) defa  veya her n...

Sevgi kazanmak için Ya vedud c.c ve “Rum süresi ayeti kerim”

Sevdiğiniz kişinin sevgisini kazanmak ve  aranızdaki sevgi bağını güçlendirmek için. Rabbimizin sevgi veren ismi şerifi olan “Yâ vedud...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

Kırk yıllık Büyüyü Bozan Dua Tertibi

Üzerinde büyü olduğunu bilen yada anlayan kimse bir sabah vaktinde kalkar bir akarsudan banyo yapacak  ve içecek kadar su alır.Sonra aşağıda...

halim
“EL-HALİM” zikri ve faydaları(ümidini yitirenler)

EL-HALİM: Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden,Affı,bağışlaması ve musamahası sınırsız ve kullarına daima hoşgörülü davranan. Affı...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...