sponsor reklam

PAZARTESİ GECESİ VİRDİ
Pazartesi gecesi virdinin faydaları:
1-) Cuma sabah namazından sonra bu duayı okuyanın
2- Üzerine rahmet yağar, rızkı genişler.
3- Ruhu kemale ulaşır, umduğuna nail olur.
4-) Her gün 179 defa okuyanın
5- Ruhen ve manen rahatlar, sıkıntıları gider.
6- Başarılı biri haline gelir.
7- Her türlü musibet ve zarardan korunur.

Bismillâhirrahmânirrahîm
İlâhî vesi’a ılmüke külle ma’lûmin. Ve ehâtat hubretü-ke bâtıne külli mefhûmin ve tekaddeste fi ulâke an külli mezmûmin ilâ yevmiddîni velhamdü lillâhi rabbil alemîne
tesemet ileyke’l-himemü. Ve saıde ileyke’l-kelimü. Ente’l-müteâlî fî sümüvvike.
Fe-akrebü meâricinâ ileykettenezzülü ve ente’l-müteazzizü fî ulüvvike Fe-eşrefü ahlâkınâ ileyket-tezellülü.
Zaherte fî külli bâtınin ve zâhirin. Ve dümte ba’de külli evvelin ve âhırin. Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente secedet li-azametike’l-cibâhü. Ve tena’amet bi-zikrike’ş-şifâhü.
Es’elüke bi’smike’l-azıymi’llezî ileyhi sûmüvvü külli müterakkın. Ve minhü kâbûlü külli mütelekkın. Sirran tatlübünî fîhi’l-enfüsü’l-ebiyyetü. Ve es’elüke rabbî en tec’ale süllemî ileyke’t-tehaddu’a vettezellüle. Ve’knüfnî bi-ğâşiyetin min nûrike tekşifü lî bihâ külle mestûrin. Ve tahcübünî an külli hâsidin ve mâğrûrin. Ve heb lî hulukan esa’u bihî külle halkın. Ve akdî bihî külle hakkın kemâ vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılmen.
Lâ ilâhe illâ ente yâ hayyü yâ kayyûmü. Rabbi rabbinî bi-latıyfi rubûbiyyetike terbiyete müftekırin ileyke lâ yestağnî anke ebeden. Ve râkıbnî bi-ayni mâiyetike
bi-mürâkabetin tahfezunî an külli tarikın yatrukunî bi-emrin yesû’ünî nefsi ev yükeddirü aleyye vaktî ve hıssî.
Ev yektübü fî levhın hattan mine’l-hutûti ve’rzuknî râhate’l-ünsi bike ve rakkınî ilâ makâmi’l-kurbi minke ve ravvıh rûhî bi-zikrike ve raddidnî beyne rağabin fike ve rehebin minke.
Ve reddinî bi-ridâi’r-rıdvâni ve evridnî mevâride’l-kabûli ve heb lî fîke rahmeten minke telümmü bihâ şa’si ve tükemmilü bihâ naksıy. Ve tükavvimü ıveci. Ve teruddü şâridî. Ve tehdî hâirî.
Fe-inneke rabbü külli şey’in ve mürebbîhi. Rahimete’z-zevâte ve rafa’te’dderecâte.
Fe-inne kurbeke rûhu’l-ervâhı. Vereyhânü’l-efrâhı. Ve unvânü’l-felâhı.
Ve râhatü külli mürtâhin. Tebârekte rabbe’l erbâbi. Ve mu’tika’r-rikâbi. Ve
kâşife’l-azâbi. Vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılmen.
Ve ğaferte’z-zünûbe hanânenve hılmen. Ve ente’l-gafûru’r-rahıymü’l-halîmü’l-alÎmü’l-aliyyü’l-azıymü. Ve sallellâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaıyne.

Anlamı:
Ya Rabbi! Senin ilmin, bütün malumu ihata edecek kadar genişlemiştir.
Senin bilgin her mefhumun içyüzünü kaplamıştır.
Sen yüce makamında her kötüden münezzeh oldun.
Bütün himmetler Sana gelir.
Söz, Sana yükselir.
Sen kendi azametinde yüceler yücesisin.
Bizim Sana yükselişlerimizin en yakını, Senin için tenezzüldür.
Sen yüce makamında dilediğini aziz edensin.
Bizim Sana ahlakımızın en şereflisi, Sana karşı zillettir.
Gizli ve açık olan her şeyde Sen zahir oldun. Her evvelden ve ahirden sonra yine var olmaya devam ettin.
Seni noksanlıklardan tenzih ederim.
Senden başka ilah yoktur.
Bütün herkes Senin yüceliğine secde etmiştir.
Herkes Seni zikretmekle nimetlenmiş ve şifa bulmuştur.
Ya Rabbi! Her yükselenin kendisine yöneldiği ve her kabul olunan istek ile alakası bulunan yüce isminin hürmetine Sen’den bir sır istiyorum. Orada yüce himmetler  beni isterler ve bana boyun eğerler. Orada rahatlık vardır.
Ya Rabbi! Benim merdivenimi kendine tenezzül kılmanı, miracımı da Sana alçak gönüllülük gösterme ve kendini hakir gösterme kılmanı Sen’den istiyorum. Beni nuruna gark eylemeni diliyorum. O zaman örtülü olan her şey bana açılır, hasetçiden ve mağrurdan beni muhafaza eder.
Ya Rabbi! Bana öyle bir huy ver ki, onunla her yaratığa yardım edeyim ve her hakkı yerine getireyim. Nitekim Sen de rahmet ve ilminle her şeyde genişlik ve rahatlık sahibisin.
Sen’den başka ilah yoktur, ey diri ve Kayyûm olan.
Ya Rabbi! Rubibiyetinin lütfu ile Sana gönlü doymayan, Sana muhtaç bir acizin terbiyesi ile beni kolla. Bana kötü bir iş yapmayı emreden, tuzağa düşürüp vaktimi alıp duygularımı bulandıran ve yahut tahtaya bir yazı yazıp beni meşgul eden her yoldan beni muhafaza eder.
Ya Rabbi! Bana Seninle arkadaşlık rahatlığı ver ve beni, Sana yakınlık olan kurbiyet makamına yükselt.
Senin zikrin ile ruhumu rahatlat.
Beni Sana karşı ümit ve korku arasında kıl.
Bana rıza hırkasını giydir.
Beni kendi yoluna ilet.
Sen’deki rahmetten bana da ver ki, onunla sıkıntım giderilsin, noksanlığım tamamlansın, eğrilerim düzelsin, ürkekliğim geri dönsün ve şaşkınlığım hidayet bulsun. Çünkü Sen her şeyin Rabbi ve terbiye edensin.
Nice zatlara rahmet eyledin.
Dereceler yükselttin.
Şüphesiz ki Senin yakınlığın, ruhların ruhu, sevinçlerin reyhanı, kurtuluşun adresi ve her rahata kavuşanın huzurudur.
Ey terbiye edicilerin Rabbi.
Ey kölelerin azat edicisi ve azabın kaldırıcısı.
Rahmet ve ilminle her şeyi kuşattın.
Şefkat ve yumuşaklığınla nice günahları bağışladın. Çünkü Sen çok bağışlayansın.
Çok merhamet edensin.
Çok hilm sahibisin.
Çok bilensin, çok yücesin, çok büyüksün.
Allah (c.c.)’ın salâtı, Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimize, onun bütün âl ve ashabının üzerine olsun.

Kaynak;Evradul Eyyam,M.Arabi.56) Arif Pamuk

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Sıkıntılardan kurtulmak isteklerin kabulü için Ayetel Kürsi okuma Tertibi

Her hangi bir sıkıntıdan kurtuluş veya her hangi bir dileğin kabulü için Muhyiddin Arabi Hazretleri Tarafından nakledilen çok makbul bir Aye...

Perşembe Gecesi Akşam namazından Sonra Ayetel Kürsi ve Özel Duası

Bütün işler, yed-i kudretinde olan Allâh-u Te’âlâ’dan bir isteği olan kişi, perşembe günü akşam namazından önce gusledip (cuma gecesi girdiğ...

Her Namazdan Sonra(17) Âyetel Kürsi Okumanın Faydaları

Hadis-i Şerifler de Ayetel Kürsi hakkında bildirilenler “Her şeyin bir şerefi var. Kur’an-ı Kerim’in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede...

19 AYET-EL KÜRSİ MUCİZESİ YAŞAYIN “SABAH VE AKŞAM 19 DEFA” OKUYUN

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur.Ayetel Kürsi ayetlerin seyyididir. (Hakim) “Her şeyin bir şerefi var. Kur’an-ı Kerim’in şerefe...

HER TÜRLÜ HAYIRLI DİLEK VE HER TÜRLÜ SIKINTI İÇİN 70 AYETEL KÜRSİ OKUMA

İsteklerin husulü için Âyete’l-Kürsî’nin meşayih tarafından tecrübe edilmiş bir kıraat terkibi vardır ki şöyledir: Önce Güzelce bir abdest a...

İMAM ZEYNEL ABİDİN (R.a)’IN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DUASI

Zeynel Abidin (r.a)’ın Çocuklarımızın hayırlı ve salih olması,onların korunması,sağlığı,güzel huy ve ahlakları,rızıkları,ömürlerinin h...

Her Hangi Bir Dileğin Kabulü İçin Okunacak “20 Âyet-i Kerim”

  HACET VE DİLEĞİ OLANIN OKUYUP KABUL OLACAĞI ÂYET-İ KERİMLER Bu Âyet-i Kerimlerin diğer faydaları da aşağıda yazılmıştır. ” Taba...

Duaların kabul olması için 7 Günde Kur’an-ı Kerim Hatmi Tertibi ve Dua

Dünya  ve ahiretimiz için hayırlı bir dileğimizin kabulü için veya her hangi bir sıkıntıdan kurtulmak için,en önemlisi de Allah’ı rıza...

ASİ ÇOCUKLAR İÇİN OKUNACAK ESMALAR

Allah’a,Ana ve  Babaya Asi olan çocukların düzelmesi için aşağıdaki esmalar okunur ise inşallah Rabbimiz bu çocuklara hidayet ederek d...

Sabah Namazından Sonra 7 Defa Okuyandan 70 Bela Uzaklaşır

SABAH NAMAZINDAN SONRA 7 DEFA OKUYANDAN 70 BELA UZAKLAŞIR Enes ibni Mâlik(r.a)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (s.a....

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...